Advanced

Vilken plats har sången i gitarrundervisningen? - En studie av sång som metodiskt hjälpmedel vid instrumentalundervisning

Rimshult, Kristian (2010)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: What kind of position does singing have in guitar teaching? A study on the use of singing as a methodological tool in instrumental teaching.
The question has emerged and delineated as I have had several internships at different schools during my music teacher education. My experience is that teachers mostly use the instrument to help the student to learn new things. With this survey I want to study the use of singing as a methodological tool in guitar teaching. The theoretical background reads up on previous research and literature that highlight different aspects of singing and learning. This study consists of two parts; a qualitative study of guitar textbooks and three qualitative interviews with guitar pedagogues. I have... (More)
Title: What kind of position does singing have in guitar teaching? A study on the use of singing as a methodological tool in instrumental teaching.
The question has emerged and delineated as I have had several internships at different schools during my music teacher education. My experience is that teachers mostly use the instrument to help the student to learn new things. With this survey I want to study the use of singing as a methodological tool in guitar teaching. The theoretical background reads up on previous research and literature that highlight different aspects of singing and learning. This study consists of two parts; a qualitative study of guitar textbooks and three qualitative interviews with guitar pedagogues. I have approached my research questions by studying textbooks and narrative stories. The main conclusions of the study concern the educational work, methods for working with singing in instrumental teaching and other aspects that affect the conditions for the student to
develop their musicality and ability to learn to play an instrument.
Using vocal techniques seemed to be advantageous in the following areas of guitar teaching:
• To clarify a phrasing
• Point out a second voice-line or bass line
• To have a bodily experience of how it should sound
• Sight reading
• Designing sound
• Clarify rhythm figures
• Working with solo pieces
• In the process of learning to play chords and accompanying a song
The textbook analysis showed that singing was not mentioned as a fruitful methodological tool at all. My conclusion is that singing does not have a given place in guitar teaching these days. (Less)
Abstract (Swedish)
Frågeställningen har vuxit fram och konkretiserats i takt med att jag gjort praktik på olika skolor under min utbildningstid. Min erfarenhet är att man ofta utgår från instrumentet för att hjälpa eleven att lära sig saker. Jag vill med det här arbetet ta reda på hur man kan använda
sången som ett metodiskt hjälpmedel i gitarrundervisningen. Den teoretiska bakgrunden redogör för tidigare forskning och litteratur som belyser olika aspekter av sången och lärande. Studien består av en kvalitativ undersökning av läromedel i gitarr samt tre kvalitativa
intervjuer med verksamma gitarrpedagoger. Jag har närmat mig mina frågeställningar genom att undersöka läromedel och narrativa berättelser och ställa resultatet mot den teoretiska bakgrunden.
... (More)
Frågeställningen har vuxit fram och konkretiserats i takt med att jag gjort praktik på olika skolor under min utbildningstid. Min erfarenhet är att man ofta utgår från instrumentet för att hjälpa eleven att lära sig saker. Jag vill med det här arbetet ta reda på hur man kan använda
sången som ett metodiskt hjälpmedel i gitarrundervisningen. Den teoretiska bakgrunden redogör för tidigare forskning och litteratur som belyser olika aspekter av sången och lärande. Studien består av en kvalitativ undersökning av läromedel i gitarr samt tre kvalitativa
intervjuer med verksamma gitarrpedagoger. Jag har närmat mig mina frågeställningar genom att undersöka läromedel och narrativa berättelser och ställa resultatet mot den teoretiska bakgrunden.
Huvudresultaten av studien berör det pedagogiska arbetet, metoder för att arbeta med sång i instrumentalundervisningen och övriga aspekter som påverkar förutsättningarna för eleven att utveckla sin musikalitet och förmåga att traktera ett instrument. Inom följande områden i undervisningen såg en eller flera av informanterna fördelar med att
använda sången som ett metodiskt hjälpmedel:
• För att förtydliga en frasering
• Poängtera en andra – eller basstämma
• För att få en kroppslig upplevelse av hur det ska låta
• Notläsningen
• Gestalta klang
• Klargöra rytmfigurer
• I arbetet med solospel
• I arbetet med att lära sig spela ackord och kompa låtar
Resultatet av läromedelsanalysen visade att man i mycket liten, eller ingen, utsträckning lyfter fram sången som ett metodiskt hjälpmedel. Min slutsats är att sången inte har en given plats i gitarrundervisningen som det ser ut idag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rimshult, Kristian
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sång, läromedel, gitarr, instrumentalundervisning, improvisation, singing, guitar teaching, instrumental teaching
language
Swedish
id
1775793
date added to LUP
2011-01-31 13:46:39
date last changed
2011-01-31 13:46:39
@misc{1775793,
 abstract   = {Title: What kind of position does singing have in guitar teaching? A study on the use of singing as a methodological tool in instrumental teaching.
The question has emerged and delineated as I have had several internships at different schools during my music teacher education. My experience is that teachers mostly use the instrument to help the student to learn new things. With this survey I want to study the use of singing as a methodological tool in guitar teaching. The theoretical background reads up on previous research and literature that highlight different aspects of singing and learning. This study consists of two parts; a qualitative study of guitar textbooks and three qualitative interviews with guitar pedagogues. I have approached my research questions by studying textbooks and narrative stories. The main conclusions of the study concern the educational work, methods for working with singing in instrumental teaching and other aspects that affect the conditions for the student to
develop their musicality and ability to learn to play an instrument.
Using vocal techniques seemed to be advantageous in the following areas of guitar teaching:
• To clarify a phrasing
• Point out a second voice-line or bass line
• To have a bodily experience of how it should sound
• Sight reading
• Designing sound
• Clarify rhythm figures
• Working with solo pieces
• In the process of learning to play chords and accompanying a song
The textbook analysis showed that singing was not mentioned as a fruitful methodological tool at all. My conclusion is that singing does not have a given place in guitar teaching these days.},
 author    = {Rimshult, Kristian},
 keyword   = {sång,läromedel,gitarr,instrumentalundervisning,improvisation,singing,guitar teaching,instrumental teaching},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vilken plats har sången i gitarrundervisningen? - En studie av sång som metodiskt hjälpmedel vid instrumentalundervisning},
 year     = {2010},
}