Advanced

Kär Lek - Sånglekar i förändring

Sylwan, Annika (2010)
Malmö Academy of Music
Abstract
The purpose of this study is to investigate what Swedish singing games are and examine the change in their educational role throughout history. The question put forward in this work is – what are the functions of singing games today and how have they changed over time? The study aims to highlight the pedagogical implications of how singing games have been used, and how they are being used up to this date. Hence, the empirical part of the study brings up the issue how experienced pedagogues of singing games today look at the games from a music educational perspective. Four singing games teachers give their perspective on the games and talk about ideas and thoughts they have, and strategies they use. To answer the question of the essay these... (More)
The purpose of this study is to investigate what Swedish singing games are and examine the change in their educational role throughout history. The question put forward in this work is – what are the functions of singing games today and how have they changed over time? The study aims to highlight the pedagogical implications of how singing games have been used, and how they are being used up to this date. Hence, the empirical part of the study brings up the issue how experienced pedagogues of singing games today look at the games from a music educational perspective. Four singing games teachers give their perspective on the games and talk about ideas and thoughts they have, and strategies they use. To answer the question of the essay these pedagogues' modern voices are reflected against the historical background in Sweden. The research method is qualitative and the empirical data consists of four interviews with these singing games teachers. The theoretical part analyzed in relation to this investigation consists of the history of ideas based on literature descriptions. The results of the study demonstrate that the functions of singing games both are altered and maintained. It shows that there are different ways to relate to the historical song material today and its historical functions. A new function is a reflective approach where the singing games form a base for discussions, a means to talk about the past, present, and values. The result points to several changes on how teachers today looks at the pedagogical potentials, related to children and the gender aspect; how gender issues are dealt with in this context. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka vad svenska sånglekar innebär och belysa deras förändrade pedagogiska roll genom historien.
Jag frågar mig hur sånglekarnas funktioner ser ut idag och hur de har förändrats över tid. Ett särskilt fokus läggs vid de pedagogiska konsekvenserna av hur man använder, och har använt, dem. En del i studien är att undersöka hur erfarna sånglekspedagoger idag ser på sånglekar utifrån ett musikpedagogiskt perspektiv.
Fyra sånglekspedagoger ger sitt perspektiv på lekarna och berättar om tankar och strategier i utövandet. För att besvara frågan speglas pedagogernas moderna röster mot den historiska bakgrunden. Forskningsmetoden i arbetet är kvalitativ och det empiriska underlaget består av fyra djupintervjuer... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka vad svenska sånglekar innebär och belysa deras förändrade pedagogiska roll genom historien.
Jag frågar mig hur sånglekarnas funktioner ser ut idag och hur de har förändrats över tid. Ett särskilt fokus läggs vid de pedagogiska konsekvenserna av hur man använder, och har använt, dem. En del i studien är att undersöka hur erfarna sånglekspedagoger idag ser på sånglekar utifrån ett musikpedagogiskt perspektiv.
Fyra sånglekspedagoger ger sitt perspektiv på lekarna och berättar om tankar och strategier i utövandet. För att besvara frågan speglas pedagogernas moderna röster mot den historiska bakgrunden. Forskningsmetoden i arbetet är kvalitativ och det empiriska underlaget består av fyra djupintervjuer med sånglekspedagogerna. Det teoretiska underlaget utgörs av idéhistoriska beskrivningar utifrån litteratur.
Studiens resultat visar att sånglekarnas funktion både är förändrad och bibehållen. Den visar att det finns olika sätt att idag förhålla sig till det historiska materialet och dess historiska funktioner. En ny funktion är ett reflektivt förhållningssätt där sångleken blir ett diskussionsunderlag för att prata om historia, nutid och värderingar. Resultatet visar på ett flertal förändringar kring hur man idag ser på de pedagogiska potentialerna, förhåller sig till barn och hur man hanterar genusaspekten i samband med detta.
Nyckelord: musikpedagogik, (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sylwan, Annika
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
music education, singing games, musicology, gender, musikpedagogik, sånglekar, musikvetenskap, genus
language
Swedish
id
1775803
date added to LUP
2011-01-31 13:46:27
date last changed
2011-01-31 13:46:27
@misc{1775803,
 abstract   = {The purpose of this study is to investigate what Swedish singing games are and examine the change in their educational role throughout history. The question put forward in this work is – what are the functions of singing games today and how have they changed over time? The study aims to highlight the pedagogical implications of how singing games have been used, and how they are being used up to this date. Hence, the empirical part of the study brings up the issue how experienced pedagogues of singing games today look at the games from a music educational perspective. Four singing games teachers give their perspective on the games and talk about ideas and thoughts they have, and strategies they use. To answer the question of the essay these pedagogues' modern voices are reflected against the historical background in Sweden. The research method is qualitative and the empirical data consists of four interviews with these singing games teachers. The theoretical part analyzed in relation to this investigation consists of the history of ideas based on literature descriptions. The results of the study demonstrate that the functions of singing games both are altered and maintained. It shows that there are different ways to relate to the historical song material today and its historical functions. A new function is a reflective approach where the singing games form a base for discussions, a means to talk about the past, present, and values. The result points to several changes on how teachers today looks at the pedagogical potentials, related to children and the gender aspect; how gender issues are dealt with in this context.},
 author    = {Sylwan, Annika},
 keyword   = {music education,singing games,musicology,gender,musikpedagogik,sånglekar,musikvetenskap,genus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kär Lek - Sånglekar i förändring},
 year     = {2010},
}