Advanced

Skulle sångpedagogen kunna lära något av golfcoachen?

Gustafsson, Josefin (2010)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: Can pedagogical models used in golf coaching be used in vocal teaching?
The purpose of this study is to see if there are models in golf coaching on a professional level, that could be further investigated, in a perspective to expand the teaching repertoire in vocal teaching in tertiary education. The main questions of this study are: What pedagogical models in golf coaching could be investigated in a further research project aiming to develop vocal teaching on a collegiate level? Which disparities between golf coaching and vocal teaching need to be taken into account in such a research? This study compares golf coaching and vocal teaching, especially their ways of using space, time and feedback. The study is a qualitative research,... (More)
Title: Can pedagogical models used in golf coaching be used in vocal teaching?
The purpose of this study is to see if there are models in golf coaching on a professional level, that could be further investigated, in a perspective to expand the teaching repertoire in vocal teaching in tertiary education. The main questions of this study are: What pedagogical models in golf coaching could be investigated in a further research project aiming to develop vocal teaching on a collegiate level? Which disparities between golf coaching and vocal teaching need to be taken into account in such a research? This study compares golf coaching and vocal teaching, especially their ways of using space, time and feedback. The study is a qualitative research, and the results are based on interviews with two vocal teachers at Malmoe Academy of Music, and furthermore two Swedish golf coaches who work with players at a professional level. The study points at student influence on scheduling and planning, expanded forms of communication, and well structured feedback as possible areas for further research. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns modeller i golfcoaching på professionell nivå, som skulle kunna undersökas närmare, i perspektivet att de skulle kunna utvidga det pedagogiska handlandet i sångundervisning på musikhögskolenivå. De centrala forskningsfrågorna är: Vilka pedagogiska modeller inom golfcoaching skulle kunna göras till föremål för en undersökning om överförbarhet till sångundervisning på högskolenivå? Vilka är de skillnader mellan golfcoaching och sångundervisning som behöver problematiseras inom ramen för en sådan undersökning? Studien jämför de båda yrkesområdenas sätt att arbeta, särskilt vad gäller rums- och tidsanvändning samt feedback. Undersökningen är genomförd i form av en kvalitativ studie där
... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns modeller i golfcoaching på professionell nivå, som skulle kunna undersökas närmare, i perspektivet att de skulle kunna utvidga det pedagogiska handlandet i sångundervisning på musikhögskolenivå. De centrala forskningsfrågorna är: Vilka pedagogiska modeller inom golfcoaching skulle kunna göras till föremål för en undersökning om överförbarhet till sångundervisning på högskolenivå? Vilka är de skillnader mellan golfcoaching och sångundervisning som behöver problematiseras inom ramen för en sådan undersökning? Studien jämför de båda yrkesområdenas sätt att arbeta, särskilt vad gäller rums- och tidsanvändning samt feedback. Undersökningen är genomförd i form av en kvalitativ studie där
intervjuer med två sångpedagoger vid Musikhögskolan i Malmö samt två svenska golfcoacher till spelare på professionell nivå ligger till grund för resultatet. Studien visar på studentinflytande över schemaläggning och målformulering, utvidgade kommunikationsformer och strukturerad och medveten feed-back som tänkbara områden att
undersöka. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Josefin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
golf, coach, studentinflytande, schemaläggning, feedback, music, schedule, planning, sångpedagog, musik, miljö, vocal teaching, coaching
language
Swedish
id
1781134
date added to LUP
2011-02-02 15:23:52
date last changed
2011-02-02 15:23:52
@misc{1781134,
 abstract   = {Title: Can pedagogical models used in golf coaching be used in vocal teaching?
The purpose of this study is to see if there are models in golf coaching on a professional level, that could be further investigated, in a perspective to expand the teaching repertoire in vocal teaching in tertiary education. The main questions of this study are: What pedagogical models in golf coaching could be investigated in a further research project aiming to develop vocal teaching on a collegiate level? Which disparities between golf coaching and vocal teaching need to be taken into account in such a research? This study compares golf coaching and vocal teaching, especially their ways of using space, time and feedback. The study is a qualitative research, and the results are based on interviews with two vocal teachers at Malmoe Academy of Music, and furthermore two Swedish golf coaches who work with players at a professional level. The study points at student influence on scheduling and planning, expanded forms of communication, and well structured feedback as possible areas for further research.},
 author    = {Gustafsson, Josefin},
 keyword   = {golf,coach,studentinflytande,schemaläggning,feedback,music,schedule,planning,sångpedagog,musik,miljö,vocal teaching,coaching},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skulle sångpedagogen kunna lära något av golfcoachen?},
 year     = {2010},
}