Advanced

Nybörjare på nytt - En studie i att identifiera sig med sina nybörjarelever

Csanady Lindblom, Cristoffer (2010)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: Beginner anew - A study in how to identify oneself with beginner students.
The purpose of this study is to identify which parameters a teacher should bear in mind when teaching beginners. This I investigated by making a case study in which I took trumpet lessons. This is an instrument that I have never played before. I documented my experiences
of being a beginner through the use of the portolio method. The results of my study show that when teaching beginners, teachers should give few but clear instructions that gives the student space for exploring the instrument and give the students homework that is compatible with their level of comprehension. They should also achieve a natural over-all progression by introducing new elements... (More)
Title: Beginner anew - A study in how to identify oneself with beginner students.
The purpose of this study is to identify which parameters a teacher should bear in mind when teaching beginners. This I investigated by making a case study in which I took trumpet lessons. This is an instrument that I have never played before. I documented my experiences
of being a beginner through the use of the portolio method. The results of my study show that when teaching beginners, teachers should give few but clear instructions that gives the student space for exploring the instrument and give the students homework that is compatible with their level of comprehension. They should also achieve a natural over-all progression by introducing new elements with care in order to introduce new elements that are within reach of the student's knowledge to avoid giving the student an experience of great demands. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna undersökning är att kartlägga vilka parametrar man som lärare bör ta hänsyn till då eleven är nybörjare. Detta har jag undersökt genom att göra en kvalitativ fallstudie där jag har tagit lektioner i trumpet vilket är ett instrument jag aldrig förr har spelat.
Jag har dokumenterat mina upplevelser av dessa lektioner och av att vara nybörjare genom användandet av portföljmetoden. Resultatet av min undersökning visar på att man som lärare bör ge tydliga och få instruktioner som lämnar utrymme för utforskandet av instrumentet, ge
konkreta tydliga läxor som faller inom ramarna för elevens förståelsehorisont, göra en avvägning innan man presenterar nya moment för att således kunna uppnå en naturlig progression och presentera... (More)
Syftet med denna undersökning är att kartlägga vilka parametrar man som lärare bör ta hänsyn till då eleven är nybörjare. Detta har jag undersökt genom att göra en kvalitativ fallstudie där jag har tagit lektioner i trumpet vilket är ett instrument jag aldrig förr har spelat.
Jag har dokumenterat mina upplevelser av dessa lektioner och av att vara nybörjare genom användandet av portföljmetoden. Resultatet av min undersökning visar på att man som lärare bör ge tydliga och få instruktioner som lämnar utrymme för utforskandet av instrumentet, ge
konkreta tydliga läxor som faller inom ramarna för elevens förståelsehorisont, göra en avvägning innan man presenterar nya moment för att således kunna uppnå en naturlig progression och presentera moment som ligger inom räckhåll för elevens kunskapsbas för att undvika att eleven upplever att man ställer orimliga krav. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Csanady Lindblom, Cristoffer
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Beginner, Identification, Learning, Teaching, Trumpet, Identifikation, Lärande, Nybörjare, Undervisning
language
Swedish
id
1784966
date added to LUP
2011-02-08 11:37:40
date last changed
2011-02-08 11:37:40
@misc{1784966,
 abstract   = {Title: Beginner anew - A study in how to identify oneself with beginner students.
The purpose of this study is to identify which parameters a teacher should bear in mind when teaching beginners. This I investigated by making a case study in which I took trumpet lessons. This is an instrument that I have never played before. I documented my experiences
of being a beginner through the use of the portolio method. The results of my study show that when teaching beginners, teachers should give few but clear instructions that gives the student space for exploring the instrument and give the students homework that is compatible with their level of comprehension. They should also achieve a natural over-all progression by introducing new elements with care in order to introduce new elements that are within reach of the student's knowledge to avoid giving the student an experience of great demands.},
 author    = {Csanady Lindblom, Cristoffer},
 keyword   = {Beginner,Identification,Learning,Teaching,Trumpet,Identifikation,Lärande,Nybörjare,Undervisning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nybörjare på nytt - En studie i att identifiera sig med sina nybörjarelever},
 year     = {2010},
}