Advanced

Kvalitet och osäkerhet i geografisk analys : en studie om kvalitetsaspekter med fokus på felfortplantning i rumslig prognosmodell för fordonsolyckor

Eriksson, Edvin (2010) In Lunds Universitets Naturgeografiska Institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
I dagens samhälle används geografiska analyser i stor uträckning som verktyg för att hjälpa
till vid beslutsfattning. Det är viktigt att sådana geografiska analyser håller en god kvalitet
för att resultatet ska kunna representera verkliga förhållanden. Kvalitetsgranskning av
geografiska data är vanligt och flera standarder har tagits fram som beskriver hur
geografiska data ska insamlas och kvalitetssäkras. Mindre vanligt är felfortplantingsanalyser.
Felfortplantingsanalyser används för att studera hur osäkerheten i geografiska data
fortplantas i en geografisk analys. Uppsatsen beskriver generella begrepp om kvalitet i
geografisk analys. En felfortplantningsstudie genomförs på en prognosmodell för
fordonsolyckor . Metoden för... (More)
I dagens samhälle används geografiska analyser i stor uträckning som verktyg för att hjälpa
till vid beslutsfattning. Det är viktigt att sådana geografiska analyser håller en god kvalitet
för att resultatet ska kunna representera verkliga förhållanden. Kvalitetsgranskning av
geografiska data är vanligt och flera standarder har tagits fram som beskriver hur
geografiska data ska insamlas och kvalitetssäkras. Mindre vanligt är felfortplantingsanalyser.
Felfortplantingsanalyser används för att studera hur osäkerheten i geografiska data
fortplantas i en geografisk analys. Uppsatsen beskriver generella begrepp om kvalitet i
geografisk analys. En felfortplantningsstudie genomförs på en prognosmodell för
fordonsolyckor . Metoden för felfortplantningen som används är en analytisk bestämning
med första gradens Taylorutveckling. Resultatet visar att osäkerheten baserat på
felfortplantningen är varierande inom testområdet. Som komplement till
felfortplantningsanalysen så utvärderas även prognosskiktet mot olycksstatistik från
STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). Resultatet från utvärderingen
indikerar på bättre överensstämmelse på områden innehållande större vägar än områden i
större tätorter. (Less)
Abstract
Geographical analysis is increasingly used in decision making processess. It is therefore very
important that such analysis is performed with a satisfying quality, so that the results can be
used as a representative model of reality. Quality descriptions of spatial data are common
and several standards have been developed that describes how spatial data should be
gathered and quality assured. Less common, however, is error propagation analysis. Error
propagation within geographical analysis is a mean of study how uncertainty in spatial data
propagates through a geographic model. The results from an error propagation analysis can
be used to estimate the quality of a geographical analysis. This paper describes the general
concept of... (More)
Geographical analysis is increasingly used in decision making processess. It is therefore very
important that such analysis is performed with a satisfying quality, so that the results can be
used as a representative model of reality. Quality descriptions of spatial data are common
and several standards have been developed that describes how spatial data should be
gathered and quality assured. Less common, however, is error propagation analysis. Error
propagation within geographical analysis is a mean of study how uncertainty in spatial data
propagates through a geographic model. The results from an error propagation analysis can
be used to estimate the quality of a geographical analysis. This paper describes the general
concept of quality and uncertainty in geographical analysis. An error propagation analysis is
carried out to examine a forecasting model of vehicle accidents. The error propagation
method is analytical and is based on a first degree Taylor expansion. The result gives that the
uncertainty of the forecasting model based on error propagation analysis is highly varied
within the test area. As a complement to the error propagation analysis, an evaluation study
is conducted to compare the forecasting model output with accident data from STRADA
(Swedish Traffic Accident Data Acquisition). The evaluation result indicates that the
forecasting model has a good agreement in areas consisting predominantly of larger roads
but less agreement in larger built up areas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Edvin
supervisor
organization
alternative title
Kvalitet och osäkerhet i geografisk analys : en studie om kvalitetsaspekter med fokus på osäkerhetsanalys av rumslig prognosmodell för trafikolyckor
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
osäkerhet, geografisk analys, kvalitet, GIS, prognosmodell, felfortplantning
publication/series
Lunds Universitets Naturgeografiska Institution - Seminarieuppsatser
report number
190
language
Swedish
additional info
Titeln "Kvalitet och osäkerhet i geografisk analys : en studie om kvalitetsaspekter med fokus på osäkerhetsanalys av rumslig prognosmodell för trafikolyckor" hämtad från trycket.
id
1848464
date added to LUP
2011-03-14 11:56:04
date last changed
2011-12-20 12:47:21
@misc{1848464,
 abstract   = {Geographical analysis is increasingly used in decision making processess. It is therefore very
important that such analysis is performed with a satisfying quality, so that the results can be
used as a representative model of reality. Quality descriptions of spatial data are common
and several standards have been developed that describes how spatial data should be
gathered and quality assured. Less common, however, is error propagation analysis. Error
propagation within geographical analysis is a mean of study how uncertainty in spatial data
propagates through a geographic model. The results from an error propagation analysis can
be used to estimate the quality of a geographical analysis. This paper describes the general
concept of quality and uncertainty in geographical analysis. An error propagation analysis is
carried out to examine a forecasting model of vehicle accidents. The error propagation
method is analytical and is based on a first degree Taylor expansion. The result gives that the
uncertainty of the forecasting model based on error propagation analysis is highly varied
within the test area. As a complement to the error propagation analysis, an evaluation study
is conducted to compare the forecasting model output with accident data from STRADA
(Swedish Traffic Accident Data Acquisition). The evaluation result indicates that the
forecasting model has a good agreement in areas consisting predominantly of larger roads
but less agreement in larger built up areas.},
 author    = {Eriksson, Edvin},
 keyword   = {osäkerhet,geografisk analys,kvalitet,GIS,prognosmodell,felfortplantning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds Universitets Naturgeografiska Institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Kvalitet och osäkerhet i geografisk analys : en studie om kvalitetsaspekter med fokus på felfortplantning i rumslig prognosmodell för fordonsolyckor},
 year     = {2010},
}