Advanced

Avreglering av Apoteksmonopolet - Risken för en före detta monopolist att dömas för missbruk av dominerande ställning

Ericsson, Camilla (2008)
Department of Business Law
Abstract
Sammanfattning
För närvarande pågår en utredning angående apoteksmonopolets vara eller icke vara här i Sverige. Trenden inom EU har på sistone gått mot att avreglera fler och fler marknader, detta tillsammans med regeringens åsikt om att ökad konkurrens är bra för samhället har föranlett denna granskning av marknaden i fråga. Det är därför av intresse att närmare titta på konsekvenserna av den utredning som initierats av regeringen. Om en avreglering kommer till stånd kommer den tidigare monopolisten att besitta en dominerande ställning på marknaden. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka i vilka situationer Apotekets agerande för att behålla denna position efter avvecklingen kan komma att bedömas som missbruk av dominerande... (More)
Sammanfattning
För närvarande pågår en utredning angående apoteksmonopolets vara eller icke vara här i Sverige. Trenden inom EU har på sistone gått mot att avreglera fler och fler marknader, detta tillsammans med regeringens åsikt om att ökad konkurrens är bra för samhället har föranlett denna granskning av marknaden i fråga. Det är därför av intresse att närmare titta på konsekvenserna av den utredning som initierats av regeringen. Om en avreglering kommer till stånd kommer den tidigare monopolisten att besitta en dominerande ställning på marknaden. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka i vilka situationer Apotekets agerande för att behålla denna position efter avvecklingen kan komma att bedömas som missbruk av dominerande ställning. För att svara på frågan har jag studerat
flertalet rapporter och direktiv som finns att tillgå på området, samt intervjuat folk med inblick i ämnet. Resultatet visar att en del av de åtgärder som Apoteket eventuellt kommer att vidta, kan komma att bedömas som missbruk av dominerande ställning. Det har också framkommit att en tidigare monopolist som agerar på en nyligen avreglerad marknad kommer att stå inför en hårdare bedömning. Abstract
Presently there is an ongoing disentanglement about whether to keep the Swedish monopoly in the pharmacy market or not. The disentanglement is a reaction to the resent development within the European Community that has gone towards liberalizing more and more markets. This together with the fact that the government’s opinion is that the society benefits from increased competition. Hence, it is interesting to see what consequences that would occur if the market in fact becomes liberalized, in terms of the behaviour of the former monopolist. Therefore, the aim of this study is to investigate possible actions taken by the monopolist to maintain its current position, and if those actions then can be considered as abuse of a dominant position. To answer this question numerous rapports and investigations, which have been written on the subject in matter, have been studied. Furthermore, persons with relevant knowledge have been interviewed to gain a broader view on the situation. The result shows that some of the actions that the monopolist possibly will carry out, are likely to be considered abuse of a dominant position. This due to the fact that the companies entering the market would have difficulties to establish a business, be profitable and ensure further growth. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ericsson, Camilla
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
avreglering, monopol, konkurrens, dominerande ställning, missbruk, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1848873
date added to LUP
2008-01-23
date last changed
2011-06-01 12:43:54
@misc{1848873,
 abstract   = {Sammanfattning
För närvarande pågår en utredning angående apoteksmonopolets vara eller icke vara här i Sverige. Trenden inom EU har på sistone gått mot att avreglera fler och fler marknader, detta tillsammans med regeringens åsikt om att ökad konkurrens är bra för samhället har föranlett denna granskning av marknaden i fråga. Det är därför av intresse att närmare titta på konsekvenserna av den utredning som initierats av regeringen. Om en avreglering kommer till stånd kommer den tidigare monopolisten att besitta en dominerande ställning på marknaden. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka i vilka situationer Apotekets agerande för att behålla denna position efter avvecklingen kan komma att bedömas som missbruk av dominerande ställning. För att svara på frågan har jag studerat
flertalet rapporter och direktiv som finns att tillgå på området, samt intervjuat folk med inblick i ämnet. Resultatet visar att en del av de åtgärder som Apoteket eventuellt kommer att vidta, kan komma att bedömas som missbruk av dominerande ställning. Det har också framkommit att en tidigare monopolist som agerar på en nyligen avreglerad marknad kommer att stå inför en hårdare bedömning. Abstract
Presently there is an ongoing disentanglement about whether to keep the Swedish monopoly in the pharmacy market or not. The disentanglement is a reaction to the resent development within the European Community that has gone towards liberalizing more and more markets. This together with the fact that the government’s opinion is that the society benefits from increased competition. Hence, it is interesting to see what consequences that would occur if the market in fact becomes liberalized, in terms of the behaviour of the former monopolist. Therefore, the aim of this study is to investigate possible actions taken by the monopolist to maintain its current position, and if those actions then can be considered as abuse of a dominant position. To answer this question numerous rapports and investigations, which have been written on the subject in matter, have been studied. Furthermore, persons with relevant knowledge have been interviewed to gain a broader view on the situation. The result shows that some of the actions that the monopolist possibly will carry out, are likely to be considered abuse of a dominant position. This due to the fact that the companies entering the market would have difficulties to establish a business, be profitable and ensure further growth.},
 author    = {Ericsson, Camilla},
 keyword   = {avreglering,monopol,konkurrens,dominerande ställning,missbruk,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avreglering av Apoteksmonopolet - Risken för en före detta monopolist att dömas för missbruk av dominerande ställning},
 year     = {2008},
}