Advanced

Utsläpp till luft från ballastproduktionen år 2008

Filppa, Erika (2010) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
In 2008 there were 2.124 licensed pits and quarries in Sweden for primarily
production of aggregate. Of these pits there were 38 % producing natural sand
and 28 % producing crushed rock. The same year the primarily aggregate
production was 88,2 million tonnes, where 66,8 million tonnes crushed rock and
18,8 million tonnes natural sand. The production in pits and quarries are mad up
of breakages, loading and transport. The standard mechanical equipment are:
one wheel loader, one excavator, one primarily crusher and one secondary
crusher. These machines have the same type of motor that a truck has, where the
emissions are based on a Scania Euro 3-motor. The fuel consumption is 0,8 liter
per tonne. Pits that produce crushed rock have... (More)
In 2008 there were 2.124 licensed pits and quarries in Sweden for primarily
production of aggregate. Of these pits there were 38 % producing natural sand
and 28 % producing crushed rock. The same year the primarily aggregate
production was 88,2 million tonnes, where 66,8 million tonnes crushed rock and
18,8 million tonnes natural sand. The production in pits and quarries are mad up
of breakages, loading and transport. The standard mechanical equipment are:
one wheel loader, one excavator, one primarily crusher and one secondary
crusher. These machines have the same type of motor that a truck has, where the
emissions are based on a Scania Euro 3-motor. The fuel consumption is 0,8 liter
per tonne. Pits that produce crushed rock have an additional 0,1 liter per tonne,
due to loosening of the bedrock which results in more emissions. Emissions
created by the primarily aggregate production in 2008 were: 200.000 tonnes
carbon dioxide, 1.300 tonnes nitric oxides, 100 tonnes hydro carbons, 20 tonnes
particles, 300 tonnes carbon monoxide and 60 kg sulphur oxides. These
emissions are between 0,085 and 5,6 % of the emissions from passenger cars in
Sweden. The aggregates are usually transported out of the pit and quarries with
trucks. The emissions from truck transport are also based on the Scania Euro 3-
motor. The fuel consumption from a truck with a trailer is approximately
0,55 liter per kilometer. A truck with a trailer often load 36 tonnes. A comparison
of emissions from the production of 36 tonne aggregate and the transport of 36
tonne, showed that the truck can drive 25 km out from the pit before the
emissions from the transport is higher than from the production. Today the
production of natural sand is controlled by an environmental goal in Sweden.
The production of natural sand can maximum be 12 million tonnes per year. This
is a goal that Sweden does not make. However, the material replacing natural
sand is crushed rock. The production of crushed rock takes place in few, big pits
far away from the consumers, while the natural sand production takes place in
many, small pits close to the consumers. As a result the transports of aggregate
are increasing, which makes the emissions to air greater. (Less)
Abstract (Swedish)
År 2008 fanns det, i Sverige, 2 124 tillståndspliktiga täkter primärt avsatta för
ballastproduktion. Av dessa täkter var 38 % naturgrus- och 28 % bergtäkter.
Samma år levererades 101,2 miljoner ton ballast till marknaden, varav ungefär
88,2 miljoner ton var primärballast. Av dessa 101,2 miljoner ton var 66,8 miljoner
ton krossberg från bergtäkter och 18,8 miljoner ton naturgrus från
naturgrustäkter. Till produktionen i täkter hör krossning, lastning och
transporter. Maskinparken i täkter varierar, men standarduppsättningen av
maskiner är en hjullastare, en grävmaskin, en för- och en efterkross. Dessa
maskiner har samma typ av motor som lastbilar har, och emissionerna baseras
därför på Scanias Euro 3-motor. Bränsleförbrukningen vid... (More)
År 2008 fanns det, i Sverige, 2 124 tillståndspliktiga täkter primärt avsatta för
ballastproduktion. Av dessa täkter var 38 % naturgrus- och 28 % bergtäkter.
Samma år levererades 101,2 miljoner ton ballast till marknaden, varav ungefär
88,2 miljoner ton var primärballast. Av dessa 101,2 miljoner ton var 66,8 miljoner
ton krossberg från bergtäkter och 18,8 miljoner ton naturgrus från
naturgrustäkter. Till produktionen i täkter hör krossning, lastning och
transporter. Maskinparken i täkter varierar, men standarduppsättningen av
maskiner är en hjullastare, en grävmaskin, en för- och en efterkross. Dessa
maskiner har samma typ av motor som lastbilar har, och emissionerna baseras
därför på Scanias Euro 3-motor. Bränsleförbrukningen vid ballastproduktion är
0,8 liter per ton. Vid bergtäkter går det åt ytterligare 0,1 liter per ton, då
bergtäkter kräver losshållning. Losshållningen består av borrning och
sprängning, vilket resulterar i extra emissioner. Emissioner som uppstod vid
ballastproduktionen år 2008 var: 200 000 ton koldioxid, 1 300 ton kväveoxider,
100 ton kolväten, 20 ton partiklar, 300 ton kolmonoxid och 60 kg svaveloxider.
Dessa utsläpp motsvarar 0,085-5,6 % av utsläppen från Sveriges personbilstrafik
samma år. När produktionen i täkter är färdig, transporteras ballasten vanligen
ut med lastbilar. Emissionerna från transporten bygger också på Scanias Euro 3-
motor. Bränsleförbrukningen för en lastbil med släp är ca. 5,5 liter per mil och en
lastbil med tre axlar och släp lastar ungefär 36 ton ballast. Vid en jämförelse
mellan produktionens- och transportens emissioner visade det sig att lastbilen
kan köra 2,5 mil ut från täkten, innan lastbilens utsläpp är lika stora som
produktionens. Idag kontrolleras naturgrusuttaget i Sverige med ett miljömål.
Naturgrusuttaget får maximalt vara 12 miljoner ton varje år, och är ett miljömål
som Sverige inte klarar. Men utvecklingen är på rätt väg, då uttaget av naturgrus
har gått från 60,8 miljoner ton år 1985, till 18,8 miljoner ton år 2008. Materialet
som idag ersätter naturgrus är krossberg. Men uttaget av krossberg sker i få,
stora bergtäkter långt ifrån konsumenterna, medan naturgrusuttaget sker i
många, små naturgrustäkter nära konsumenterna. En följd av detta blir ökade
transporterna med lastbil, vilket ger förhöjda emissioner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Filppa, Erika
supervisor
organization
alternative title
Emissions to air from the aggregate production in 2008
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
naturgeografi, geografi, ballastproduktion, ballast, emissioner
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
178
language
Swedish
id
1852303
date added to LUP
2011-03-15 11:07:36
date last changed
2011-12-20 11:35:26
@misc{1852303,
 abstract   = {In 2008 there were 2.124 licensed pits and quarries in Sweden for primarily
production of aggregate. Of these pits there were 38 % producing natural sand
and 28 % producing crushed rock. The same year the primarily aggregate
production was 88,2 million tonnes, where 66,8 million tonnes crushed rock and
18,8 million tonnes natural sand. The production in pits and quarries are mad up
of breakages, loading and transport. The standard mechanical equipment are:
one wheel loader, one excavator, one primarily crusher and one secondary
crusher. These machines have the same type of motor that a truck has, where the
emissions are based on a Scania Euro 3-motor. The fuel consumption is 0,8 liter
per tonne. Pits that produce crushed rock have an additional 0,1 liter per tonne,
due to loosening of the bedrock which results in more emissions. Emissions
created by the primarily aggregate production in 2008 were: 200.000 tonnes
carbon dioxide, 1.300 tonnes nitric oxides, 100 tonnes hydro carbons, 20 tonnes
particles, 300 tonnes carbon monoxide and 60 kg sulphur oxides. These
emissions are between 0,085 and 5,6 % of the emissions from passenger cars in
Sweden. The aggregates are usually transported out of the pit and quarries with
trucks. The emissions from truck transport are also based on the Scania Euro 3-
motor. The fuel consumption from a truck with a trailer is approximately
0,55 liter per kilometer. A truck with a trailer often load 36 tonnes. A comparison
of emissions from the production of 36 tonne aggregate and the transport of 36
tonne, showed that the truck can drive 25 km out from the pit before the
emissions from the transport is higher than from the production. Today the
production of natural sand is controlled by an environmental goal in Sweden.
The production of natural sand can maximum be 12 million tonnes per year. This
is a goal that Sweden does not make. However, the material replacing natural
sand is crushed rock. The production of crushed rock takes place in few, big pits
far away from the consumers, while the natural sand production takes place in
many, small pits close to the consumers. As a result the transports of aggregate
are increasing, which makes the emissions to air greater.},
 author    = {Filppa, Erika},
 keyword   = {naturgeografi,geografi,ballastproduktion,ballast,emissioner},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Utsläpp till luft från ballastproduktionen år 2008},
 year     = {2010},
}