Advanced

The effects of climate induced sea level rise on the coastal areas in the Hambantota district, Sri Lanka : a geographical study of Hambantota and an identification of vulnerable ecosystems and land use along the coast

Frykman, Hanna and Seiron, Per-Olof (2009) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
I nästan två århundraden har koncentrationerna av växthusgaser i atmosfären ökat som ett
resultat av mänskliga aktiviteter. Detta har lett till vad som nu är känt som växthuseffekten.
Behovet av att kunna förstå och förutsäga effekterna som förhöjda koncentrationer av
växthusgaser har på jorden är viktigt. En diskuterad effekt är en global höjning av
havsnivåerna tillföljd av höjd global medeltemperaturer.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) förutspår en havsnivå höjning på 18-59
cm innan slutet på århundradet. I värsta tänkbara scenario kan havsnivån höjas med så mycket
som 5-6 meter. Det evigt ökande antal människor som bor längs världens kuster och de
känsliga ekosystem som finns lokaliserade här, gör detta till ett... (More)
I nästan två århundraden har koncentrationerna av växthusgaser i atmosfären ökat som ett
resultat av mänskliga aktiviteter. Detta har lett till vad som nu är känt som växthuseffekten.
Behovet av att kunna förstå och förutsäga effekterna som förhöjda koncentrationer av
växthusgaser har på jorden är viktigt. En diskuterad effekt är en global höjning av
havsnivåerna tillföljd av höjd global medeltemperaturer.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) förutspår en havsnivå höjning på 18-59
cm innan slutet på århundradet. I värsta tänkbara scenario kan havsnivån höjas med så mycket
som 5-6 meter. Det evigt ökande antal människor som bor längs världens kuster och de
känsliga ekosystem som finns lokaliserade här, gör detta till ett viktigt problem att studera. De
utmaningar som krävs för att möta dessa hot kommer att bli större i länder i
utvecklingsvärlden.
Fokus för denna studie ligger på stigande havsnivåer och dess effekter på kust området i
regionen Hambantota, Sri Lanka. Hambantotas kustområden är hem till ett antal unika
ekosystem som är känsliga för förändring. Regionen är också beroende av det ekonomiska
bidragen från dessa kustområdena för dess salt-, fiske- och turistindustri. Effekterna av en
potentiell havsnivå höjning i Hambantota skulle med största säkerhet påverka hela distriktet.
Två olika modeller användes i denna studien: Digital höjdmodell (DEM) och en matematisk
erosionsmodell; Bruun Rule. De olika scenariona för höjd havsnivå som användes i denna
studien var: 0.18, 0.59, 1, 2 och 6 meter. I DEMen modellerades översvämningsscenarier och
Bruun använde samma gränsvärden för att modellera kustlinjens tillbakadragande. Båda
modellerna applicerades, analyserades och utvärderades medhjälp av GIS mjukvara.
Resultaten antyder att kustområdena i Hambantota kommer att bli påverkade av en potentiell
havsnivå höjning. Enligt DEMens översvämningsscenarion kommer ca 6 km2 översvämmas
vid 0.18 m scenariot och ca 45 km2 vid 6 m scenariot. För Bruun kommer kustlinjen att flyttas
i genomsnitt 2.2 m för 0.18 m scenariot och 74 för 6 m scenariot. Den total påverkade
markarean för 0.18 m och 6 m scenariona kommer att bli 82000 m2 och 2760000 m2
respektive. (Less)
Abstract
For about two centuries the atmospheric concentrations of greenhouse gases has been
increasing as a result of human activities. This has lead to what is now commonly knows as
the greenhouse effect. The need to predict and to understand the affects that elevated
concentration of greenhouse gases has on Earths systems is important. One effect that is
predicted to occur is the rise of global sea levels due to the increase in global mean
temperatures.
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) predicts a sea level rise (SLR) of 18-
59 cm by the end of the 21st century. In a worst case scenario, the sea level could rise with as
much as 5 to 6 meters. With an ever increasing number of people living around the world’s
coasts... (More)
For about two centuries the atmospheric concentrations of greenhouse gases has been
increasing as a result of human activities. This has lead to what is now commonly knows as
the greenhouse effect. The need to predict and to understand the affects that elevated
concentration of greenhouse gases has on Earths systems is important. One effect that is
predicted to occur is the rise of global sea levels due to the increase in global mean
temperatures.
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) predicts a sea level rise (SLR) of 18-
59 cm by the end of the 21st century. In a worst case scenario, the sea level could rise with as
much as 5 to 6 meters. With an ever increasing number of people living around the world’s
coasts and with all the vulnerable ecosystems that habitat these areas, makes this an important
issue to study. The challenges of facing these threats will be greater on countries in the
developing world.
Therefore the focus of this study will be on sea level rise and its effects on the Sri Lankan
coastal district of Hambantota. The Hambantota coastal area host’s a number of unique
ecosystems that are sensitive to change. The district is also dependant on the economical
value of the coastal area for its salt, fishing and tourism industry. The impact of a potential
SLR on the coastal areas of Hambantota would most likely affect the whole district.
Two models were applied in this study: Digital Elevation Model (DEM) and the Bruun Rule.
The SLR scenarios used in this study were: 0.18, 0.59, 1, 2 and 6 meters. The DEM modelled
flooding scenarios with the different SLR predictions and the Bruun rule applied the same
SLR predictions to model shoreline retreat. Both models were applied, analysed and evaluated
using GIS software.
The results suggest that the coastal areas of Hambantota district will be affected by a potential
SLR. According to the DEM flooding scenarios, 5.9 square kilometres will be flooded using
the 0.18 meter scenario and 44.6 square kilometres for the 6 meter scenario. For the Bruun
rule the shoreline retreat for the 0.18 scenario will average 2.2 meters and for the 6 meter
scenario the retreat will average 74.3 meters. The total affected land area for the Bruun 0.18
m and 6 m scenarios will be approximately 82000 m2 and 2760000 m2 respectively. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Frykman, Hanna and Seiron, Per-Olof
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
GIS, physical geography, sea level rise, Sri Lanka, Bruun Rule, DEM
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
173
language
English
id
1857835
date added to LUP
2011-03-22 10:16:13
date last changed
2011-12-20 10:33:25
@misc{1857835,
 abstract   = {For about two centuries the atmospheric concentrations of greenhouse gases has been
increasing as a result of human activities. This has lead to what is now commonly knows as
the greenhouse effect. The need to predict and to understand the affects that elevated
concentration of greenhouse gases has on Earths systems is important. One effect that is
predicted to occur is the rise of global sea levels due to the increase in global mean
temperatures.
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) predicts a sea level rise (SLR) of 18-
59 cm by the end of the 21st century. In a worst case scenario, the sea level could rise with as
much as 5 to 6 meters. With an ever increasing number of people living around the world’s
coasts and with all the vulnerable ecosystems that habitat these areas, makes this an important
issue to study. The challenges of facing these threats will be greater on countries in the
developing world.
Therefore the focus of this study will be on sea level rise and its effects on the Sri Lankan
coastal district of Hambantota. The Hambantota coastal area host’s a number of unique
ecosystems that are sensitive to change. The district is also dependant on the economical
value of the coastal area for its salt, fishing and tourism industry. The impact of a potential
SLR on the coastal areas of Hambantota would most likely affect the whole district.
Two models were applied in this study: Digital Elevation Model (DEM) and the Bruun Rule.
The SLR scenarios used in this study were: 0.18, 0.59, 1, 2 and 6 meters. The DEM modelled
flooding scenarios with the different SLR predictions and the Bruun rule applied the same
SLR predictions to model shoreline retreat. Both models were applied, analysed and evaluated
using GIS software.
The results suggest that the coastal areas of Hambantota district will be affected by a potential
SLR. According to the DEM flooding scenarios, 5.9 square kilometres will be flooded using
the 0.18 meter scenario and 44.6 square kilometres for the 6 meter scenario. For the Bruun
rule the shoreline retreat for the 0.18 scenario will average 2.2 meters and for the 6 meter
scenario the retreat will average 74.3 meters. The total affected land area for the Bruun 0.18
m and 6 m scenarios will be approximately 82000 m2 and 2760000 m2 respectively.},
 author    = {Frykman, Hanna and Seiron, Per-Olof},
 keyword   = {GIS,physical geography,sea level rise,Sri Lanka,Bruun Rule,DEM},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {The effects of climate induced sea level rise on the coastal areas in the Hambantota district, Sri Lanka : a geographical study of Hambantota and an identification of vulnerable ecosystems and land use along the coast},
 year     = {2009},
}