Advanced

Idiosynkratisk volatilitet och framtida avkastning - En undersökning av den svenska aktiemarknaden under perioden 1996 till 2009

Bonthron, Fredrik and Rostedt, Erik (2009) NEKK01 20092
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att undersöka om det finns skillnader i
företagskarakteristika mellan aktier som har hög respektive låg
idiosynkratisk volatilitet. Vidare ämnar vi undersöka om idiosynkratisk
volatilitet verkar förutsägande för framtida avkastning på den svenska
aktiemarknaden och i så fall i vilken riktning.

Vi skattar den idiosynkratiska volatiliteten som standardavvikelsen i
residualerna från en Fama och French trefaktor modell. Därefter
genomför vi en pooled regression mellan idiosynkratisk volatilitet och
marknadsvärde, Book to Market och skuldsättningsgrad. Slutligen
testar vi om den framtida avkastningen skiljer sig mellan kvintilen
aktier med högst respektive lägst idiosynkratisk volatilitet. Sambandet
testas med... (More)
Syftet med studien är att undersöka om det finns skillnader i
företagskarakteristika mellan aktier som har hög respektive låg
idiosynkratisk volatilitet. Vidare ämnar vi undersöka om idiosynkratisk
volatilitet verkar förutsägande för framtida avkastning på den svenska
aktiemarknaden och i så fall i vilken riktning.

Vi skattar den idiosynkratiska volatiliteten som standardavvikelsen i
residualerna från en Fama och French trefaktor modell. Därefter
genomför vi en pooled regression mellan idiosynkratisk volatilitet och
marknadsvärde, Book to Market och skuldsättningsgrad. Slutligen
testar vi om den framtida avkastningen skiljer sig mellan kvintilen
aktier med högst respektive lägst idiosynkratisk volatilitet. Sambandet
testas med en regression med Newey-West HAC standardfel för
innehavsperioder på en, två, sex och tolv månader.

Ett signifikant negativt samband visas mellan idiosynkratisk volatilitet
och skuldsättning samt marknadsvärde mätt över hela tidsperioden.
Även Book to Market har en negativ inverkan på den idiosynkratiska
volatiliteten men är inte signifikant på en fem-procentig signifikansnivå. Vi finner ingen signifikant skillnad i framtida avkastning mellan aktier med hög respektive låg idiosynkratisk volatilitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bonthron, Fredrik and Rostedt, Erik
supervisor
organization
course
NEKK01 20092
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
volatilitet, Idiosynkratisk volatilitet, marknadsanomali, Fama French
language
Swedish
id
1857906
date added to LUP
2011-04-20 10:49:01
date last changed
2011-08-23 10:47:52
@misc{1857906,
 abstract   = {Syftet med studien är att undersöka om det finns skillnader i
företagskarakteristika mellan aktier som har hög respektive låg
idiosynkratisk volatilitet. Vidare ämnar vi undersöka om idiosynkratisk
volatilitet verkar förutsägande för framtida avkastning på den svenska
aktiemarknaden och i så fall i vilken riktning.

Vi skattar den idiosynkratiska volatiliteten som standardavvikelsen i
residualerna från en Fama och French trefaktor modell. Därefter
genomför vi en pooled regression mellan idiosynkratisk volatilitet och
marknadsvärde, Book to Market och skuldsättningsgrad. Slutligen
testar vi om den framtida avkastningen skiljer sig mellan kvintilen
aktier med högst respektive lägst idiosynkratisk volatilitet. Sambandet
testas med en regression med Newey-West HAC standardfel för
innehavsperioder på en, två, sex och tolv månader.

Ett signifikant negativt samband visas mellan idiosynkratisk volatilitet
och skuldsättning samt marknadsvärde mätt över hela tidsperioden.
Även Book to Market har en negativ inverkan på den idiosynkratiska
volatiliteten men är inte signifikant på en fem-procentig signifikansnivå. Vi finner ingen signifikant skillnad i framtida avkastning mellan aktier med hög respektive låg idiosynkratisk volatilitet.},
 author    = {Bonthron, Fredrik and Rostedt, Erik},
 keyword   = {volatilitet,Idiosynkratisk volatilitet,marknadsanomali,Fama French},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Idiosynkratisk volatilitet och framtida avkastning - En undersökning av den svenska aktiemarknaden under perioden 1996 till 2009},
 year     = {2009},
}