Advanced

Lönesättning och prestationsbedömning i ett konsultföretag. Beskrivning och analys.

Håkansson, Sandra (2009) HARK13 20092
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen redogör för hur löneprocessen och prestationsbedömningen går till i ett konsultföretag. I företaget är lönekostnaderna den största investeringen och personalen den viktigaste resursen. Lokal och individuell lönesättning tillämpas, men ramarna för lönebildningen är fastställda i löneavtalen mellan Almega och Unionen respektive Akademikerförbunden. Lönemodellen synes vara demokratiskt utarbetad och väl förankrad hos medarbetarna. Lönesättningen utgår till stor del från hur konsulterna presterat under året. För att bedöma deras prestationer finns ett utarbetat bedömningsunderlag. Med hjälp av detta betygssätter dels konsultchefen och dels konsulterna själva sin prestation. Vidare tillmäts kundnöjdheten en stor betydelse. Kunderna... (More)
Uppsatsen redogör för hur löneprocessen och prestationsbedömningen går till i ett konsultföretag. I företaget är lönekostnaderna den största investeringen och personalen den viktigaste resursen. Lokal och individuell lönesättning tillämpas, men ramarna för lönebildningen är fastställda i löneavtalen mellan Almega och Unionen respektive Akademikerförbunden. Lönemodellen synes vara demokratiskt utarbetad och väl förankrad hos medarbetarna. Lönesättningen utgår till stor del från hur konsulterna presterat under året. För att bedöma deras prestationer finns ett utarbetat bedömningsunderlag. Med hjälp av detta betygssätter dels konsultchefen och dels konsulterna själva sin prestation. Vidare tillmäts kundnöjdheten en stor betydelse. Kunderna fyller i ett dokument där de gör sin bedömning av hur konsulterna utfört sina uppdrag. Dessa prestationsbedömningar går sedan konsultchef och konsult igenom i ett resultatsamtal, vilket innebär att konsulterna har en chans att säga sina åsikter innan lönerna sätts. Även andra personer i konsultens närhet tillfrågas om deras uppfattning av konsultens prestation och arbetsinsats. Det innebär att den risk för subjektivitet som följer med en individuell lönesättning kan minskas. Det gör även att det stora avstånd som normalt finns mellan chef och medarbetare till vis del kan överbryggas. Uppsatsen avslutas med en analys av företagets löneprocess och sätt att bedöma prestation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Håkansson, Sandra
supervisor
organization
course
HARK13 20092
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
prestationsbedömning, löneprocess, individuell lönesättning
language
Swedish
id
1887021
date added to LUP
2011-04-06 16:10:07
date last changed
2011-04-06 16:10:07
@misc{1887021,
 abstract   = {Uppsatsen redogör för hur löneprocessen och prestationsbedömningen går till i ett konsultföretag. I företaget är lönekostnaderna den största investeringen och personalen den viktigaste resursen. Lokal och individuell lönesättning tillämpas, men ramarna för lönebildningen är fastställda i löneavtalen mellan Almega och Unionen respektive Akademikerförbunden. Lönemodellen synes vara demokratiskt utarbetad och väl förankrad hos medarbetarna. Lönesättningen utgår till stor del från hur konsulterna presterat under året. För att bedöma deras prestationer finns ett utarbetat bedömningsunderlag. Med hjälp av detta betygssätter dels konsultchefen och dels konsulterna själva sin prestation. Vidare tillmäts kundnöjdheten en stor betydelse. Kunderna fyller i ett dokument där de gör sin bedömning av hur konsulterna utfört sina uppdrag. Dessa prestationsbedömningar går sedan konsultchef och konsult igenom i ett resultatsamtal, vilket innebär att konsulterna har en chans att säga sina åsikter innan lönerna sätts. Även andra personer i konsultens närhet tillfrågas om deras uppfattning av konsultens prestation och arbetsinsats. Det innebär att den risk för subjektivitet som följer med en individuell lönesättning kan minskas. Det gör även att det stora avstånd som normalt finns mellan chef och medarbetare till vis del kan överbryggas. Uppsatsen avslutas med en analys av företagets löneprocess och sätt att bedöma prestation.},
 author    = {Håkansson, Sandra},
 keyword   = {prestationsbedömning,löneprocess,individuell lönesättning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lönesättning och prestationsbedömning i ett konsultföretag. Beskrivning och analys.},
 year     = {2009},
}