Advanced

Analys av stadsluftens kvalitet med hjälp av geografiska informationssystem

Odelius, Sara (2008) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
The main purpose of this thesis is to look at in what different ways GIS, Geographic
Information System, is used in the study of air pollution and also in the study of how air
pollutions affect human health. Interest was focused on four different pollutions, because of
their damage to humans.
The background to why so many studies are conducted on the distribution of air pollution
concentrations is the fact that they are a hazard to human health. Therefore governments and
world organisations have put up guide lines on limiting concentrations. In Sweden there are
16-generation goals that have their finishing time in 2020. To be able to reach the goals by
2020 all 16 has a half way goal in 2010.
GIS is an important tool in the work... (More)
The main purpose of this thesis is to look at in what different ways GIS, Geographic
Information System, is used in the study of air pollution and also in the study of how air
pollutions affect human health. Interest was focused on four different pollutions, because of
their damage to humans.
The background to why so many studies are conducted on the distribution of air pollution
concentrations is the fact that they are a hazard to human health. Therefore governments and
world organisations have put up guide lines on limiting concentrations. In Sweden there are
16-generation goals that have their finishing time in 2020. To be able to reach the goals by
2020 all 16 has a half way goal in 2010.
GIS is an important tool in the work surrounding air pollution surveillance. It is a
visualisation tool and a tool to perform different modelling. There have been improvements
in the use of satellite data as a tool in surveillance of airborne pollutions. Studies conducted
through this data use still needs ground measurements to compare with but not close to what
is normally needed. This is also a less expensive way of studying air pollutions; the biggest
flaw is that only the coarsest particles are detectable.
Looking on the situation in Sweden in 2006, only four years until 2010, the prognoses are not
looking optimistic for the four airborne pollutions studied in this thesis. Only the goal for
sulphur dioxide is going to be reached. For the other three the way is still long. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: GIS som ett redskap för att se in i en möjlig framtid. Teknikutvecklingen har gått framåt med enorma steg under de senaste årtiondena.
Forskningen inom luftföroreningar och ämnenas hälsoeffekter har dragit nytta av dessa
framsteg bland annat genom användandet av Geografiska informationssystem (GIS). GIS är
ett datorbaserat program som används för att ge rumslig fördelning av mätresultat, men även
för att genomföra olika analyser.
Den rumsliga fördelningen sätter mätresultaten in i ett mer verkligt förhållande. Det
möjliggör att man kan koppla ihop olika data och visa på hur de olika värdena kan korrelera.
Detta är en viktig egenskap vid undersökningar där man studerar sambandet mellan
... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: GIS som ett redskap för att se in i en möjlig framtid. Teknikutvecklingen har gått framåt med enorma steg under de senaste årtiondena.
Forskningen inom luftföroreningar och ämnenas hälsoeffekter har dragit nytta av dessa
framsteg bland annat genom användandet av Geografiska informationssystem (GIS). GIS är
ett datorbaserat program som används för att ge rumslig fördelning av mätresultat, men även
för att genomföra olika analyser.
Den rumsliga fördelningen sätter mätresultaten in i ett mer verkligt förhållande. Det
möjliggör att man kan koppla ihop olika data och visa på hur de olika värdena kan korrelera.
Detta är en viktig egenskap vid undersökningar där man studerar sambandet mellan
befolkningshälsa och föroreningskoncentrationer i ett område.
Modelleringar som kan genomföras beror helt på vilken information som är tillgänglig.
Genom att till exempel lägga in antal fordon, bränsleförbrukning, vägnätet och
meteorologiska variabler kan man få en uppfattning av hur luftföroreningar släpps ut och
sprids i det berörda området. Sådan information är viktig i samhällsplanerade syften för att få
till en så bra stadsmiljö som möjligt.
Sveriges regering har antagit 16 miljömål med korresponderande delmål för att få ner
nivåerna av de hälsofarliga luftföroreningarna. Utsläppen av kvävedioxid, partiklar och ozon
har dock inte minskat i så stor utsträckning så att delmålen kan nås till 2010.
Fler insatser krävs för att få ner koncentrationerna av luftburna föroreningar till önskvärda
nivåer och en av de största insatserna som krävs är att få till en attityd förändring hos
allmänheten lika väl som hos industrichefer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Odelius, Sara
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
partiklar (PM10), geografiska informationssystem (GIS), kvävedioxid (NO2), ozon (O3), svavedioxid (SO2)
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
160
language
Swedish
id
1887102
date added to LUP
2011-04-04 11:38:11
date last changed
2011-12-19 11:04:54
@misc{1887102,
 abstract   = {The main purpose of this thesis is to look at in what different ways GIS, Geographic
Information System, is used in the study of air pollution and also in the study of how air
pollutions affect human health. Interest was focused on four different pollutions, because of
their damage to humans.
The background to why so many studies are conducted on the distribution of air pollution
concentrations is the fact that they are a hazard to human health. Therefore governments and
world organisations have put up guide lines on limiting concentrations. In Sweden there are
16-generation goals that have their finishing time in 2020. To be able to reach the goals by
2020 all 16 has a half way goal in 2010.
GIS is an important tool in the work surrounding air pollution surveillance. It is a
visualisation tool and a tool to perform different modelling. There have been improvements
in the use of satellite data as a tool in surveillance of airborne pollutions. Studies conducted
through this data use still needs ground measurements to compare with but not close to what
is normally needed. This is also a less expensive way of studying air pollutions; the biggest
flaw is that only the coarsest particles are detectable.
Looking on the situation in Sweden in 2006, only four years until 2010, the prognoses are not
looking optimistic for the four airborne pollutions studied in this thesis. Only the goal for
sulphur dioxide is going to be reached. For the other three the way is still long.},
 author    = {Odelius, Sara},
 keyword   = {partiklar (PM10),geografiska informationssystem (GIS),kvävedioxid (NO2),ozon (O3),svavedioxid (SO2)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Analys av stadsluftens kvalitet med hjälp av geografiska informationssystem},
 year     = {2008},
}