Advanced

Proportionalitetsprincipen En inskränkning i den grundlagsskyddade stridsrätten och en påverkan på den svenska modellen

Andersson, Ebba (2009) HARK13 20091
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Den svenska modellen bygger på att arbetsmarknadsparterna reglerar anställnings- och lönevillkor genom kollektivavtal med minimal inblandning från staten. Detta system uppstod ur det gamla industrisamhället där arbetet på fabrikerna var standardiserat och arbetstagarna utgjorde ett kollektiv. Idag är arbetsuppgifterna mer individuella och arbetstagarna fyller en nyckelfunktion på företagen. Förhållandena har förändrats, men den svenska modellen är
oförändrad.

Maktförhållandena på arbetsmarknaden har ständigt pendlat mellan arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Under större delen av 1800- talet var arbetstagarna i underläge, men i slutet av seklet vann de makt genom fackförbund. Stridsrätten som är en grundläggande rättighet i
Sverige, är... (More)
Den svenska modellen bygger på att arbetsmarknadsparterna reglerar anställnings- och lönevillkor genom kollektivavtal med minimal inblandning från staten. Detta system uppstod ur det gamla industrisamhället där arbetet på fabrikerna var standardiserat och arbetstagarna utgjorde ett kollektiv. Idag är arbetsuppgifterna mer individuella och arbetstagarna fyller en nyckelfunktion på företagen. Förhållandena har förändrats, men den svenska modellen är
oförändrad.

Maktförhållandena på arbetsmarknaden har ständigt pendlat mellan arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Under större delen av 1800- talet var arbetstagarna i underläge, men i slutet av seklet vann de makt genom fackförbund. Stridsrätten som är en grundläggande rättighet i
Sverige, är vidsträckt och har en central betydelse i den svenska modellen. Arbetsgivarsidan har på senare tid försökt inskränka den fackliga stridsrätten genom att förbjuda vissa typer av stridsoch
sympatiåtgärder samt genom att införa en proportionalitetsprincip, något som arbetstagarsidan är starka motståndare till.

Proportionalitetsprincipen är en allmän rättsprincip inom EG- rätten som innebär att vidtagen åtgärd ska stå i proportion till det eftersträvade syftet. I Sverige tillämpar vi inte principen på fackliga stridsåtgärder, vilket AD har tydliggjort genom Kellermandomen AD 1998:17. Inom många andra EU- länder tillämpas proportionalitetsprincipen på stridsrättsområdet och arbetsgivarsidan tillsammans med EG- domstolen hävdar nu att det även borde ske i Sverige. Frågan är om en sådan princip är förenlig med den svenska modellen och hur den i sådant fall skulle kunna införas mot arbetstagarsidans vilja. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Ebba
supervisor
organization
course
HARK13 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EG-rätt, kollektivavtal, den svenska modellen, Proportionalitetsprincipen, stridsrätt
language
Swedish
id
1887159
date added to LUP
2011-10-13 09:48:15
date last changed
2011-10-13 09:48:15
@misc{1887159,
 abstract   = {Den svenska modellen bygger på att arbetsmarknadsparterna reglerar anställnings- och lönevillkor genom kollektivavtal med minimal inblandning från staten. Detta system uppstod ur det gamla industrisamhället där arbetet på fabrikerna var standardiserat och arbetstagarna utgjorde ett kollektiv. Idag är arbetsuppgifterna mer individuella och arbetstagarna fyller en nyckelfunktion på företagen. Förhållandena har förändrats, men den svenska modellen är
oförändrad.

Maktförhållandena på arbetsmarknaden har ständigt pendlat mellan arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Under större delen av 1800- talet var arbetstagarna i underläge, men i slutet av seklet vann de makt genom fackförbund. Stridsrätten som är en grundläggande rättighet i
Sverige, är vidsträckt och har en central betydelse i den svenska modellen. Arbetsgivarsidan har på senare tid försökt inskränka den fackliga stridsrätten genom att förbjuda vissa typer av stridsoch
sympatiåtgärder samt genom att införa en proportionalitetsprincip, något som arbetstagarsidan är starka motståndare till.

Proportionalitetsprincipen är en allmän rättsprincip inom EG- rätten som innebär att vidtagen åtgärd ska stå i proportion till det eftersträvade syftet. I Sverige tillämpar vi inte principen på fackliga stridsåtgärder, vilket AD har tydliggjort genom Kellermandomen AD 1998:17. Inom många andra EU- länder tillämpas proportionalitetsprincipen på stridsrättsområdet och arbetsgivarsidan tillsammans med EG- domstolen hävdar nu att det även borde ske i Sverige. Frågan är om en sådan princip är förenlig med den svenska modellen och hur den i sådant fall skulle kunna införas mot arbetstagarsidans vilja.},
 author    = {Andersson, Ebba},
 keyword   = {EG-rätt,kollektivavtal,den svenska modellen,Proportionalitetsprincipen,stridsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Proportionalitetsprincipen En inskränkning i den grundlagsskyddade stridsrätten och en påverkan på den svenska modellen},
 year     = {2009},
}