Advanced

Arbetsoförmåga på arbetsplatsen

Fors, Karin (2009) HARK13 20091
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Syftet med den här uppsatsen är att behandla arbetsoförmåga ur ett arbetsplatsperspektiv. Inledningsvis redogörs för begreppen arbetsförmåga och arbetsoförmåga, vilka är komplexa. En arbetstagares förmåga eller oförmåga att utföra arbete är bland annat beroende av arbetets innebörd och krav men även av en
individs sociala kontext. Bedömningen av en arbetstagares arbetsförmåga är således inte lätt att göra. Vidare utreds arbetsgivarens ansvar i fråga om anpassning av arbetet i syfte att tillvarata arbetsförmågan. Hur långt detta ansvar sträcker sig är oklart. En rättslig bedömning av ansvaret sker i uppsägningssituationer utifrån Arbetsdomstolens avvägning av förhållandena i det enskilda fallet. Därmed utgör rättspraxis en viktig del av... (More)
Syftet med den här uppsatsen är att behandla arbetsoförmåga ur ett arbetsplatsperspektiv. Inledningsvis redogörs för begreppen arbetsförmåga och arbetsoförmåga, vilka är komplexa. En arbetstagares förmåga eller oförmåga att utföra arbete är bland annat beroende av arbetets innebörd och krav men även av en
individs sociala kontext. Bedömningen av en arbetstagares arbetsförmåga är således inte lätt att göra. Vidare utreds arbetsgivarens ansvar i fråga om anpassning av arbetet i syfte att tillvarata arbetsförmågan. Hur långt detta ansvar sträcker sig är oklart. En rättslig bedömning av ansvaret sker i uppsägningssituationer utifrån Arbetsdomstolens avvägning av förhållandena i det enskilda fallet. Därmed utgör rättspraxis en viktig del av uppsatsen. Fortsättningsvis har arbetsgivaren även sin verksamhet i övrigt att ta hänsyn till. Att ta hänsyn till verksamheten innebär bland annat att beakta övriga arbetstagares intressen. Att en arbetstagare har nedsatt
arbetsförmåga kan följaktligen innebära en svår uppgift för arbetsgivaren med anledning av att en avvägning av olika intressen kan bli aktuell. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fors, Karin
supervisor
organization
course
HARK13 20091
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
omplacering, arbetsoförmåga, arbetsförmåga, arbetsanpassning, omfördelning av arbetsuppgifter
language
Swedish
id
1887485
date added to LUP
2011-10-13 09:47:53
date last changed
2011-10-13 09:47:53
@misc{1887485,
 abstract   = {Syftet med den här uppsatsen är att behandla arbetsoförmåga ur ett arbetsplatsperspektiv. Inledningsvis redogörs för begreppen arbetsförmåga och arbetsoförmåga, vilka är komplexa. En arbetstagares förmåga eller oförmåga att utföra arbete är bland annat beroende av arbetets innebörd och krav men även av en
individs sociala kontext. Bedömningen av en arbetstagares arbetsförmåga är således inte lätt att göra. Vidare utreds arbetsgivarens ansvar i fråga om anpassning av arbetet i syfte att tillvarata arbetsförmågan. Hur långt detta ansvar sträcker sig är oklart. En rättslig bedömning av ansvaret sker i uppsägningssituationer utifrån Arbetsdomstolens avvägning av förhållandena i det enskilda fallet. Därmed utgör rättspraxis en viktig del av uppsatsen. Fortsättningsvis har arbetsgivaren även sin verksamhet i övrigt att ta hänsyn till. Att ta hänsyn till verksamheten innebär bland annat att beakta övriga arbetstagares intressen. Att en arbetstagare har nedsatt
arbetsförmåga kan följaktligen innebära en svår uppgift för arbetsgivaren med anledning av att en avvägning av olika intressen kan bli aktuell.},
 author    = {Fors, Karin},
 keyword   = {omplacering,arbetsoförmåga,arbetsförmåga,arbetsanpassning,omfördelning av arbetsuppgifter
},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsoförmåga på arbetsplatsen},
 year     = {2009},
}