Advanced

Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet - hur långt sträcker den sig?

Hansson, Mona (2008) HARK13 20081
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att försöka precisera arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och när en omplaceringsutredning anses vara fullgjord. Därvid kommer följande tre frågor att belysas. För det första, omplaceringsmöjlighetens ekonomiska aspekter. För det andra, om ett företags storlek har betydelse för hur en omplacer-ingsutredning genomförs. För det tredje, vad som krävs av arbetsgivaren.

Uppsatsen använder en rättsdogmatisk metod, dvs. utgångspunkten är existerande rättskällor samt att precisera rättsreglernas användningsområde. Uppsatsen gör framförallt en kritisk analys av praxis. Ett urval av rättsfall från Arbetsdomstolen, från 2003 fram till och med oktober 2007, har använts för att redogöra för arbets-givarens... (More)
Uppsatsens syfte är att försöka precisera arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och när en omplaceringsutredning anses vara fullgjord. Därvid kommer följande tre frågor att belysas. För det första, omplaceringsmöjlighetens ekonomiska aspekter. För det andra, om ett företags storlek har betydelse för hur en omplacer-ingsutredning genomförs. För det tredje, vad som krävs av arbetsgivaren.

Uppsatsen använder en rättsdogmatisk metod, dvs. utgångspunkten är existerande rättskällor samt att precisera rättsreglernas användningsområde. Uppsatsen gör framförallt en kritisk analys av praxis. Ett urval av rättsfall från Arbetsdomstolen, från 2003 fram till och med oktober 2007, har använts för att redogöra för arbets-givarens omplaceringsskyldighet. Slutligen görs en mindre empirisk undersökning med halvstrukturerade e-post-intervjuer.

Den viktigaste slutsatsen är att arbetsgivaren inför en eventuell uppsägning under-söker alla möjligheter för en omplacering i stället för uppsägning. Ett annat viktigt resultat är att arbetsgivaren är öppen mot både facklig organisation och mot den eller de arbetstagare det gäller, men också genom dokumentation. Därigenom mi-nimeras risken att det i ett senare skede ska visa sig att uppsägningen inte varit sakligt grundad p.g.a. att arbetsgivaren inte har gjort en tillräckligt noggrann om-placeringsutredning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Mona
supervisor
organization
course
HARK13 20081
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Uppsägning, Saklig grund, omplaceringsskyldighet, omplaceringsutredning, tillräckliga kvalifikationer
language
Swedish
id
1887792
date added to LUP
2011-10-13 09:45:37
date last changed
2011-10-13 09:45:37
@misc{1887792,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att försöka precisera arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och när en omplaceringsutredning anses vara fullgjord. Därvid kommer följande tre frågor att belysas. För det första, omplaceringsmöjlighetens ekonomiska aspekter. För det andra, om ett företags storlek har betydelse för hur en omplacer-ingsutredning genomförs. För det tredje, vad som krävs av arbetsgivaren. 

Uppsatsen använder en rättsdogmatisk metod, dvs. utgångspunkten är existerande rättskällor samt att precisera rättsreglernas användningsområde. Uppsatsen gör framförallt en kritisk analys av praxis. Ett urval av rättsfall från Arbetsdomstolen, från 2003 fram till och med oktober 2007, har använts för att redogöra för arbets-givarens omplaceringsskyldighet. Slutligen görs en mindre empirisk undersökning med halvstrukturerade e-post-intervjuer. 

Den viktigaste slutsatsen är att arbetsgivaren inför en eventuell uppsägning under-söker alla möjligheter för en omplacering i stället för uppsägning. Ett annat viktigt resultat är att arbetsgivaren är öppen mot både facklig organisation och mot den eller de arbetstagare det gäller, men också genom dokumentation. Därigenom mi-nimeras risken att det i ett senare skede ska visa sig att uppsägningen inte varit sakligt grundad p.g.a. att arbetsgivaren inte har gjort en tillräckligt noggrann om-placeringsutredning.},
 author    = {Hansson, Mona},
 keyword   = {Uppsägning,Saklig grund,omplaceringsskyldighet,omplaceringsutredning,tillräckliga kvalifikationer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet - hur långt sträcker den sig?},
 year     = {2008},
}