Advanced

Metodgranskning av Klimatkommunernas lathund för inventering av växthusgasutsläpp från en kommun

Cederlund, Emma (2009) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
A raising amount of greenhouse gases in the air that affects the nature and cause more
frequent flooding and storms are a problem that we are struggling with today. The Swedish
government are working on saving the nature by decreasing the greenhouse gases in the air.
“Klimatkommunerna” is a society that tries to solve this problem by working on helping
municipalities to make climate-strategies, which is a way to find the places in the municipality
where decreases of greenhouse gases are necessary. The climate-strategy is a text-document
containing inventory, goals and how to solve the emission problems in the municipality. The
method that is investigated in this thesis is like a recipe how to make the inventory part in the
... (More)
A raising amount of greenhouse gases in the air that affects the nature and cause more
frequent flooding and storms are a problem that we are struggling with today. The Swedish
government are working on saving the nature by decreasing the greenhouse gases in the air.
“Klimatkommunerna” is a society that tries to solve this problem by working on helping
municipalities to make climate-strategies, which is a way to find the places in the municipality
where decreases of greenhouse gases are necessary. The climate-strategy is a text-document
containing inventory, goals and how to solve the emission problems in the municipality. The
method that is investigated in this thesis is like a recipe how to make the inventory part in the
climate-strategy.
The main purpose of this thesis is to find methods how to calculate the amount greenhouse
gases over a municipality in different categories. The different categories that are looked
closely at is carbon dioxide emissions from fossil fuels, consumption of electricity, heating’s
in household, consumption of different energy sources, emissions of methane from ruminants
and emissions of nitrogen dioxide from agriculture.
The method is presented on the web, so it could be easily accessed by users. The method that
is produced will be an important tool, to people that are up to making a climate-strategy. (Less)
Abstract (Swedish)
Lathund för inventering.
Ökade utsläpp av växthusgaser är idag ett stort problem då det bidrar till klimatförändringar
som t.ex. mer frekventa översvämningar och stormar.
I uppsatsen granskas en lathund om inventering av växthusgaser i en kommun som
Klimatkommunerna har arbetat fram. Klimatkommunerna är en förening som jobbar med att
minska växthusgasutsläppen i Sverige genom att bl.a. ta fram klimatstrategier. En
klimatstrategi hjälper en kommun med sitt klimatarbete genom att göra en inventering, sätta
upp mål och åtgärder samt göra en uppföljning. Det är här arbetet med en lathund är viktigt,
för att hjälpa kommunerna att ta fram en inventering till en klimatstrategi.
Fördelen med en lathund är att tillvägagångssättet för att... (More)
Lathund för inventering.
Ökade utsläpp av växthusgaser är idag ett stort problem då det bidrar till klimatförändringar
som t.ex. mer frekventa översvämningar och stormar.
I uppsatsen granskas en lathund om inventering av växthusgaser i en kommun som
Klimatkommunerna har arbetat fram. Klimatkommunerna är en förening som jobbar med att
minska växthusgasutsläppen i Sverige genom att bl.a. ta fram klimatstrategier. En
klimatstrategi hjälper en kommun med sitt klimatarbete genom att göra en inventering, sätta
upp mål och åtgärder samt göra en uppföljning. Det är här arbetet med en lathund är viktigt,
för att hjälpa kommunerna att ta fram en inventering till en klimatstrategi.
Fördelen med en lathund är att tillvägagångssättet för att ta fram en inventering till en
klimatstrategi är densamma för alla, vilket ger jämförbara resultat mellan de olika
kommunerna. Det sparar även tid som är viktigt för mindre kommuner som har begränsade
resurser till sitt klimatarbete. De delar i lathunden som utvärderas och prövas på Lunds
kommun i uppsatsen är framförallt delarna om drivmedel, uppvärmning, elanvändning och
övriga växthusgaser (metan och lustgas).
Lathunden kommer att publiceras på klimatkommunernas hemsida för att vara lättillgänglig
för användarna. En publicering på internet innebär även en möjlighet att uppdatera lathunden
efterhand som nya förbättrade uträkningar och schabloner tas fram. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cederlund, Emma
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Klimatkommunerna, electricity, greenhouse gases, carbon dioxide (CO2), methane (CH4), fossil fuel, nitrogen dioxide (N2O), Lund and method
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
156
language
Swedish
additional info
Andreas Lamppa, Klimatkommunerna.
id
1887857
date added to LUP
2011-12-19 10:42:29
date last changed
2011-12-19 10:42:29
@misc{1887857,
 abstract   = {A raising amount of greenhouse gases in the air that affects the nature and cause more
frequent flooding and storms are a problem that we are struggling with today. The Swedish
government are working on saving the nature by decreasing the greenhouse gases in the air.
“Klimatkommunerna” is a society that tries to solve this problem by working on helping
municipalities to make climate-strategies, which is a way to find the places in the municipality
where decreases of greenhouse gases are necessary. The climate-strategy is a text-document
containing inventory, goals and how to solve the emission problems in the municipality. The
method that is investigated in this thesis is like a recipe how to make the inventory part in the
climate-strategy.
The main purpose of this thesis is to find methods how to calculate the amount greenhouse
gases over a municipality in different categories. The different categories that are looked
closely at is carbon dioxide emissions from fossil fuels, consumption of electricity, heating’s
in household, consumption of different energy sources, emissions of methane from ruminants
and emissions of nitrogen dioxide from agriculture.
The method is presented on the web, so it could be easily accessed by users. The method that
is produced will be an important tool, to people that are up to making a climate-strategy.},
 author    = {Cederlund, Emma},
 keyword   = {Klimatkommunerna,electricity,greenhouse gases,carbon dioxide (CO2),methane (CH4),fossil fuel,nitrogen dioxide (N2O),Lund and method},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Metodgranskning av Klimatkommunernas lathund för inventering av växthusgasutsläpp från en kommun},
 year     = {2009},
}