Advanced

Rapeseed biodiesel and climate change mitigation in the EU

Lyshede, Bjarne Munk (2008) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
Under the Kyoto protocol the European Union (EU) has committed itself to reducing its greenhouse gas emissions to 92% of 1990 levels. Carbon sequestered in agriculture is allowed to be countered against emissions to help meet the targets. Biofuels represent an infinite possibility to sequester carbon in agriculture, as they reduce emissions by replacing fossil fuels. The EU has set the target that all transport fuels consumed in member states should contain 5,75% biofuels. Biodiesel made from rapeseed oil is found to reduce emissions by 50-75% when the full system of production, transport and consumption is considered. However, there is much uncertainty about the scale of emissions of nitrous oxide from the soil under the oilseed rape fuel... (More)
Under the Kyoto protocol the European Union (EU) has committed itself to reducing its greenhouse gas emissions to 92% of 1990 levels. Carbon sequestered in agriculture is allowed to be countered against emissions to help meet the targets. Biofuels represent an infinite possibility to sequester carbon in agriculture, as they reduce emissions by replacing fossil fuels. The EU has set the target that all transport fuels consumed in member states should contain 5,75% biofuels. Biodiesel made from rapeseed oil is found to reduce emissions by 50-75% when the full system of production, transport and consumption is considered. However, there is much uncertainty about the scale of emissions of nitrous oxide from the soil under the oilseed rape fuel crop. Emissions of nitrous oxide tend to increase when fertiliser is applied. Fuel crops can be grown on set-aside agricultural land which is not presently fertilised. This is likely to cause increased emissions of nitrous oxide due to the increased fertiliser application. However, it is not realistic that the raw materials needed to meet the 5,75% target can be supplied from set-aside land alone. It will be necessary either to reduce the areas under other crops or to expand the area of arable land in the EU. But such an expansion of arable land may result in soil emissions of a magnitude per litre biodiesel similar to the full emissions of an equivalent quantity of fossil diesel. In this scenario biodiesel is not an aid in reducing greenhouse gas emissions. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Under de senaste åren har det varit mycket fokus på biobränsle som ett sätt att reducera konsumtionen av fossila bränslen och utsläppet av växthusgaser. Flytande biobränslen kan blandas med bensin och diesel som ersättning för fossila bränslen i transportsektorn. Blandningar av biobränsle och bensin eller diesel kan användas direkt i omodifierade motorer och detta gör det lätt att integrera dem i den redan existerande distributionsinfrastrukturen så att en stegvis introduktion är möjlig. Allt kol som frigörs vid förbränning av biobränslen har nyligen blivit absorberat från amosfären av de växter som producerat bränslet. På så sätt skulle biobränslens kolbalans vara neutral. I verkligheten är systemet... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Under de senaste åren har det varit mycket fokus på biobränsle som ett sätt att reducera konsumtionen av fossila bränslen och utsläppet av växthusgaser. Flytande biobränslen kan blandas med bensin och diesel som ersättning för fossila bränslen i transportsektorn. Blandningar av biobränsle och bensin eller diesel kan användas direkt i omodifierade motorer och detta gör det lätt att integrera dem i den redan existerande distributionsinfrastrukturen så att en stegvis introduktion är möjlig. Allt kol som frigörs vid förbränning av biobränslen har nyligen blivit absorberat från amosfären av de växter som producerat bränslet. På så sätt skulle biobränslens kolbalans vara neutral. I verkligheten är systemet mera komplicerat än så, därför att växthusgaser släpps vid åtskilliga steg i framställningen och transporten av biobränslet. Dessa utsläpp får tas i betraktande när de totala utsläppsbalanserna värderas. Detta arbete syftar till att undersöka utsläppsbalansen för biodiesel gjort på rapsolja - det vanligaste biologiska alternativet till diesel inom EU. Undersökningen görs i ett europeiskt sammanhang och mål för biodieselkonsumtion fastställd av EU värderas. Storskalig produktion av biobränslen kräver enorma områden till odling av energigrödor som raps. Om EUs mål för biobränsleanvändning ska uppfyllas kommer det att bli nödvändigt att antingen reducera arean av mark avsatt till andra grödor eller att odla energigrödor på mark som i nuläget inte används till odling av grödor. Jordmånen under land där det odlas grödor har vanligtvis lägre innehåll av kol än jordmånen under gräsmark och skog. Om gräsmark eller skog läggs om till grödaproduktion kommer kolinnehållet i jorden att minska på grund av mikrobiologisk aktivitet och kol kommer att förloras till atmosfären tills en ny balans nås. Mängden kol som släpps till atmosfären när gräsmark läggs om till grödaproduktion kan vara tillräcklig för att helt utjämna den minskning i växthusgasutsläpp som uppnås vid användningen av biobränslen de 25 första åren. Det är sannolikt att en ökning av arean som används till odling av grödor kommer att resultera i en ökning av användningen av gödsel. Tillförsel av kvävegödsel leder till ökade utsläpp av växthusgasen lustgas från marken. Det finns mycket osäkerhet kring nivån av lustgasutsläpp från marken, men den kan ibland vara tillräcklig hög för att ha en starkt negativ påverkan på biodieselns utsläppsbalans. Mängden växthusgaser som släpps på grund av en utvidgning av arean för odling av grödor är tillräcklig till att det inte är lönt att odla raps för reduktion av växthusgasutsläpp på nya lantbruksområden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lyshede, Bjarne Munk
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
soil carbon, biodiesel, biofuels, Europe, rapeseed, greenhouse gases
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
151
language
English
id
1891045
date added to LUP
2011-04-26 16:47:51
date last changed
2012-04-12 18:04:50
@misc{1891045,
 abstract   = {Under the Kyoto protocol the European Union (EU) has committed itself to reducing its greenhouse gas emissions to 92% of 1990 levels. Carbon sequestered in agriculture is allowed to be countered against emissions to help meet the targets. Biofuels represent an infinite possibility to sequester carbon in agriculture, as they reduce emissions by replacing fossil fuels. The EU has set the target that all transport fuels consumed in member states should contain 5,75% biofuels. Biodiesel made from rapeseed oil is found to reduce emissions by 50-75% when the full system of production, transport and consumption is considered. However, there is much uncertainty about the scale of emissions of nitrous oxide from the soil under the oilseed rape fuel crop. Emissions of nitrous oxide tend to increase when fertiliser is applied. Fuel crops can be grown on set-aside agricultural land which is not presently fertilised. This is likely to cause increased emissions of nitrous oxide due to the increased fertiliser application. However, it is not realistic that the raw materials needed to meet the 5,75% target can be supplied from set-aside land alone. It will be necessary either to reduce the areas under other crops or to expand the area of arable land in the EU. But such an expansion of arable land may result in soil emissions of a magnitude per litre biodiesel similar to the full emissions of an equivalent quantity of fossil diesel. In this scenario biodiesel is not an aid in reducing greenhouse gas emissions.},
 author    = {Lyshede, Bjarne Munk},
 keyword   = {soil carbon,biodiesel,biofuels,Europe,rapeseed,greenhouse gases},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Rapeseed biodiesel and climate change mitigation in the EU},
 year     = {2008},
}