Advanced

Antropogen påverkan i Sahel : påverkar människans aktivitet NDVI uppmätt med satellit?

Carlsson, Annika (2008) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
Sahel is the southern fringe of the Sahara desert. It is an arid region with erratic precipitation.
During the 1970s and 1980s Sahel was afflicted with severe droughts and famine disasters.
Since the 1970s there has been a debate concerning the concept of land degradation and
desertification in Sahel.
Recent findings suggest a positive trend in Normalized Difference Vegetation Index (NDVI),
estimated from remote sensed data, over parts of the Sahel between 1982 and 2003. Analysis
of precipitation data suggest that the mean annual precipitation is increasing during the same
period, but only partly explains the vegetation greening.
In this paper anthropogenic activities that may influence the vegetation have been examine
by... (More)
Sahel is the southern fringe of the Sahara desert. It is an arid region with erratic precipitation.
During the 1970s and 1980s Sahel was afflicted with severe droughts and famine disasters.
Since the 1970s there has been a debate concerning the concept of land degradation and
desertification in Sahel.
Recent findings suggest a positive trend in Normalized Difference Vegetation Index (NDVI),
estimated from remote sensed data, over parts of the Sahel between 1982 and 2003. Analysis
of precipitation data suggest that the mean annual precipitation is increasing during the same
period, but only partly explains the vegetation greening.
In this paper anthropogenic activities that may influence the vegetation have been examine
by literature studies.
The population in Sahel has steady increased since the 1970s. The demand for food has
forced the farmers to shorten the fallow-periods and extend there cultivation areas into the
natural vegetation. It may result in more greenness and a higher NDVI because arable land
may be greener than natural vegetation. In the long-term there is a risk that the greening will
decrease if the nutrient loss isn’t supplement with sufficient amounts of fertilizers or manure.
During the last decades the herders have become more settled, due to political decisions,
resulting in an uneven distribution of the increasing cattle herds. Away from the villages,
where the pasture pressure has been reduced, denser natural vegetation can be expected with
higher NDVI then before.
The erratic precipitation has forced the farmers to find other incomes outside the farm to
secure their self-support. This could affect the greening different ways. If the incomes from
sources outside the farm are invested in the farm it may result in greener vegetation and a
higher NDVI.
The result in this study proposes that anthropogenic activities do affect the greening, but it is
still uncertain to what extent. More detailed data and studies are required to identify the cause
or causes to the increasing greening observed from satellites. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Sahel kallas området i Afrika som sträcker sig från Atlanten i väst till Röda havet i öst och
utgör gränsen mellan Saharas öken i norr och de fuktigare tropiska områdena längre söderut.
Området är torrt och nederbörden faller oregelbundet. Under 1970- och 1980-talet drabbades
området av svår torka med svält som följd.
Studier visar att en ökad mängd nederbörd de senaste decennierna till viss del kan förklara
den ökade grönskan. I den här litteraturstudien har människans påverkan på sin omgivning
studerats för att se om hennes aktivitet påverkar grönskan.
Studier visar att en ökad mängd nederbörd de senaste decennierna till viss del kan förklara
den ökade grönskan. I den här litteraturstudien har... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Sahel kallas området i Afrika som sträcker sig från Atlanten i väst till Röda havet i öst och
utgör gränsen mellan Saharas öken i norr och de fuktigare tropiska områdena längre söderut.
Området är torrt och nederbörden faller oregelbundet. Under 1970- och 1980-talet drabbades
området av svår torka med svält som följd.
Studier visar att en ökad mängd nederbörd de senaste decennierna till viss del kan förklara
den ökade grönskan. I den här litteraturstudien har människans påverkan på sin omgivning
studerats för att se om hennes aktivitet påverkar grönskan.
Studier visar att en ökad mängd nederbörd de senaste decennierna till viss del kan förklara
den ökade grönskan. I den här litteraturstudien har människans påverkan på sin omgivning
studerats för att se om hennes aktivitet påverkar grönskan.
Befolkningsmängden har stadigt ökat från 1970-talet fram till idag. För att tillgodose
matbehovet hos den växande befolkningen har jordbrukarna tvingats att minska
trädesperioderna och utöka sina odlingar genom att odla upp naturlig vegetation.
Ibland kan odlade grödor vara grönare än den naturliga vegetation som den ersätter och därför
resultera i mer grönska och ett högre värde på NDVI. Om inte de näringsämnen som
transporteras bort vid skörd återställs m.h.a. gödningsmedel eller gödsel riskerar den grönare
trenden att brytas och t.o.m. avta.
Antalet boskapsdjur i Sahel har ökat sedan 1970-talet. Politiska beslut och integrering mellan
jordbruk och boskapsskötsel under de senaste decennierna har gjort att befolkningen i Sahel
blivit mer bofast. Detta har lett till ett ojämnt betestryck eftersom man inte längre flyttar
djuren mellan olika betesmarker. De områden som betas mindre än tidigare kan förväntas bli
grönare.
Människans anpassning till den oregelbundna nederbörden har de senaste decennierna
inneburit att jordbrukarnas fokus alltmer flyttas från jordbruket för att säkra sina inkomster
och självförsörjning. Hur detta påverkar grönskan är osäkert och kan troligtvis innebära både
för- och nackdelar för vegetationen.
Studien visar att människan påverkar sin omgivning, men att det inte är klart till hur stor del.
Människans påverkan är troligtvis en av flera faktorer som påverkar Sahel. Fler studier och
mer detaljerad data behövs för att komma närmare sanningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlsson, Annika
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
geografi, naturgeografi, antropogen påverkan, Sahel, NDVI
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
142
language
Swedish
id
1895586
date added to LUP
2011-12-14 10:47:14
date last changed
2011-12-14 10:47:14
@misc{1895586,
 abstract   = {Sahel is the southern fringe of the Sahara desert. It is an arid region with erratic precipitation.
During the 1970s and 1980s Sahel was afflicted with severe droughts and famine disasters.
Since the 1970s there has been a debate concerning the concept of land degradation and
desertification in Sahel.
Recent findings suggest a positive trend in Normalized Difference Vegetation Index (NDVI),
estimated from remote sensed data, over parts of the Sahel between 1982 and 2003. Analysis
of precipitation data suggest that the mean annual precipitation is increasing during the same
period, but only partly explains the vegetation greening.
In this paper anthropogenic activities that may influence the vegetation have been examine
by literature studies.
The population in Sahel has steady increased since the 1970s. The demand for food has
forced the farmers to shorten the fallow-periods and extend there cultivation areas into the
natural vegetation. It may result in more greenness and a higher NDVI because arable land
may be greener than natural vegetation. In the long-term there is a risk that the greening will
decrease if the nutrient loss isn’t supplement with sufficient amounts of fertilizers or manure.
During the last decades the herders have become more settled, due to political decisions,
resulting in an uneven distribution of the increasing cattle herds. Away from the villages,
where the pasture pressure has been reduced, denser natural vegetation can be expected with
higher NDVI then before.
The erratic precipitation has forced the farmers to find other incomes outside the farm to
secure their self-support. This could affect the greening different ways. If the incomes from
sources outside the farm are invested in the farm it may result in greener vegetation and a
higher NDVI.
The result in this study proposes that anthropogenic activities do affect the greening, but it is
still uncertain to what extent. More detailed data and studies are required to identify the cause
or causes to the increasing greening observed from satellites.},
 author    = {Carlsson, Annika},
 keyword   = {geografi,naturgeografi,antropogen påverkan,Sahel,NDVI},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Antropogen påverkan i Sahel : påverkar människans aktivitet NDVI uppmätt med satellit?},
 year     = {2008},
}