Advanced

Increasing ground temperatures at Abisko in subarctic Sweden 1956-2006

Svensson, Theres (2008) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Global uppvärmning ökar marktemperaturen : en studie från Abisko i nordligaste Sverige.
Forskare har rapporterat om ökande marktemperaturer runt omkring hela Arktis. I Abisko i nordligaste Sverige finns en femtio år lång mätserie (1956-2006), som aldrig tidigare hade blivit analyserad. I den här studien analyseras denna mätserie och resultatet visar att marktemperaturerna i Abisko har ökat med i genomsnitt 0.3 grader per decennium. Ökningen är signifikant, vilket innebär att den inte skulle kunna ha åstadkommits av en slump. På sommaren var ökningen inte riktigt lika stor, och vad det kan bero är ännu inte undersökt.
Marktemperaturen är känslig för klimatförändringar och spelar en viktig roll för... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Global uppvärmning ökar marktemperaturen : en studie från Abisko i nordligaste Sverige.
Forskare har rapporterat om ökande marktemperaturer runt omkring hela Arktis. I Abisko i nordligaste Sverige finns en femtio år lång mätserie (1956-2006), som aldrig tidigare hade blivit analyserad. I den här studien analyseras denna mätserie och resultatet visar att marktemperaturerna i Abisko har ökat med i genomsnitt 0.3 grader per decennium. Ökningen är signifikant, vilket innebär att den inte skulle kunna ha åstadkommits av en slump. På sommaren var ökningen inte riktigt lika stor, och vad det kan bero är ännu inte undersökt.
Marktemperaturen är känslig för klimatförändringar och spelar en viktig roll för biologiska och fysiska processer i jorden. I Arktis är marken frusen även på sommaren, vilket kallas för permafrost. En ökad marktemperatur kan leda till att marken börjar tina på sommaren och detta kan få omfattande konsekvenser för till exempel växtlighet, vattendrag och vägar. Dessutom kan markens utsläpp av växthusgaser öka, vilket innebär att den globala uppvärmningen förvärras.
Vad är det då som gör att marktemperaturen ökar? Jo, lufttemperatur och snödjup är de faktorer som i första hand brukar användas för att förklara förändringar i marktemperaturen. Varmare lufttemperatur ger varmare marktemperatur, och ett ökat snödjup innebär att marken blir bättre isolerad och därmed varmare. Ökningar av både lufttemperaturer och snödjup har ägt rum runt om i Arktis under de senaste decennierna. Enligt den här studien kunde ökningar i lufttemperaturer och snödjup i Abisko förklara ökningen av marktemperaturerna där. Men det är inte hela sanningen. Det finns ytterligare faktorer som påverkar marktemperaturerna i Abisko, men dessa har ännu inte blivit undersökta. (Less)
Abstract (Swedish)
Ökande marktemperaturer har rapporterats från hela Arktis. Marktemperaturen är känslig för klimatförändringar och spelar en viktig roll för biologiska och fysiska processer i jorden. I områden med permafrost (mark som är frusen minst två år i följd) kan en ökad marktemperatur leda till att permafrosten tinar, vilket kan få genomgripande konsekvenser på vegetation, hydrologi och infrastruktur. Upptining av permafrosten kan också påverka markens växthusgasutbyte, med en ökad global uppvärmningspotential (Global Warming Potential) som följd. På så sätt genereras en positiv feedback på klimatet. Marktemperaturen styrs i första hand av lufttemperatur och snödjup, och båda dessa parametrar har generellt sett en positiv effekt på... (More)
Ökande marktemperaturer har rapporterats från hela Arktis. Marktemperaturen är känslig för klimatförändringar och spelar en viktig roll för biologiska och fysiska processer i jorden. I områden med permafrost (mark som är frusen minst två år i följd) kan en ökad marktemperatur leda till att permafrosten tinar, vilket kan få genomgripande konsekvenser på vegetation, hydrologi och infrastruktur. Upptining av permafrosten kan också påverka markens växthusgasutbyte, med en ökad global uppvärmningspotential (Global Warming Potential) som följd. På så sätt genereras en positiv feedback på klimatet. Marktemperaturen styrs i första hand av lufttemperatur och snödjup, och båda dessa parametrar har generellt sett en positiv effekt på marktemperaturen. Ökningar i både lufttemperaturer och snödjup har ägt rum runt om i Arktis under de senaste decennierna.
Syftet med den här studien är att undersöka huruvida marktemperaturerna i Abisko i nordligaste Sverige har följt den ökande trenden som har ägt rum i Arktis, att utreda vad som orsakar marktemperaturförändringarna i Abisko, samt att diskutera de potentiella konsekvenserna av en ökad marktemperatur.
I det här arbetet har marktemperaturdata från 0.2 m – 1 m djup på två olika studieområden (ett moränområde och en torvmyr) i Abiskoområdet analyserats. Dataserien täcker perioden 1956-2006 och har aldrig tidigare blivit analyserad. För att förklara variansen i marktemperatur gjordes korrelationer med lufttemperaturer och snödjup.
Resultaten visar att årsmedelmarktemperaturen har ökat signifikant med cirka 0.3°C per decennium. Ökningarna har skett både på årlig basis och under alla årstider utom sommaren. De största temperaturökningarna ägde rum på torvmyren, och på 0.2 meters djup var ökningarna större än på 0.5 respektive 1 meters djup på båda studieområdena. Under sommaren ökade marktemperaturen i genomsnitt med ungefär 0.1 °C per decennium, men denna trend var inte signifikant. På moränområdet på 0.2 meters djup återfanns en minskande marktemperatur på 0.1°C/decennium vilken dock inte var statistisk signifikant. Förändringarna i marktemperaturer kunde korreleras med förändringar i lufttemperaturer och snödjup, men dessa båda parametrar kunde inte förklara all varians i marktemperaturen. På torvmyren kunde en mindre del av variansen förklaras av lufttemperatur och snödjup än på moränområdet. Sommar och höst var de årstider med allra lägst förklaringsgrad på torvmyren. (Less)
Abstract
Increasing ground temperatures have been documented all around the Arctic. Ground temperatures are sensitive climate indicators and play an important role in biological and physical processes that occur in soils. Increases in ground temperatures can lead to permafrost thawing which in turn can have profound effects on vegetation, hydrology and infrastructure. Also the greenhouse gas balance can be affected leading to a greater Global Warming Potential, thus representing a positive feedback to climate. Air temperatures and snow depth are the two most important factors controlling ground temperatures, and increases in both air temperatures and snow depth have been reported during the last decades from around the Arctic.
The aim of this... (More)
Increasing ground temperatures have been documented all around the Arctic. Ground temperatures are sensitive climate indicators and play an important role in biological and physical processes that occur in soils. Increases in ground temperatures can lead to permafrost thawing which in turn can have profound effects on vegetation, hydrology and infrastructure. Also the greenhouse gas balance can be affected leading to a greater Global Warming Potential, thus representing a positive feedback to climate. Air temperatures and snow depth are the two most important factors controlling ground temperatures, and increases in both air temperatures and snow depth have been reported during the last decades from around the Arctic.
The aim of this study is to investigate if ground temperatures at Abisko in northernmost Sweden are following the increasing trend detected at many sites in the Arctic, to attribute what causes the changes in ground temperatures and to discuss the potential consequences.
Ground temperature data from two sites (one moraine and one peat, at depths of 0.2 m – 1 m) in the Abisko region was used in this study. The data set covers the period 1956-2006 and has not been analysed prior to this study. In order to explain the variance found in ground temperatures correlations with air temperatures and snow depth were done.
This study shows a significant increase in ground temperatures of around 0.3°C per decade on an annual basis, and in all seasons except the summer. In summer, ground temperatures increased by around 0.1 °C per decade (when averaged over the two sites) however this trend was not statistically significant. The observed changes in ground temperatures could be correlated with air temperatures and snow depth, but these two parameters alone could not explain all the variance found in the ground temperatures. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Theres
supervisor
organization
alternative title
Global uppvärmning ökar marktemperaturen : en studie från Abisko i nordligaste Sverige
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Abisko, ground temperatures, geography, physical geography, subarctic Sweden
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
145
language
English
id
1895822
date added to LUP
2011-04-19 09:19:09
date last changed
2011-12-14 11:28:00
@misc{1895822,
 abstract   = {Increasing ground temperatures have been documented all around the Arctic. Ground temperatures are sensitive climate indicators and play an important role in biological and physical processes that occur in soils. Increases in ground temperatures can lead to permafrost thawing which in turn can have profound effects on vegetation, hydrology and infrastructure. Also the greenhouse gas balance can be affected leading to a greater Global Warming Potential, thus representing a positive feedback to climate. Air temperatures and snow depth are the two most important factors controlling ground temperatures, and increases in both air temperatures and snow depth have been reported during the last decades from around the Arctic.
The aim of this study is to investigate if ground temperatures at Abisko in northernmost Sweden are following the increasing trend detected at many sites in the Arctic, to attribute what causes the changes in ground temperatures and to discuss the potential consequences.
Ground temperature data from two sites (one moraine and one peat, at depths of 0.2 m – 1 m) in the Abisko region was used in this study. The data set covers the period 1956-2006 and has not been analysed prior to this study. In order to explain the variance found in ground temperatures correlations with air temperatures and snow depth were done.
This study shows a significant increase in ground temperatures of around 0.3°C per decade on an annual basis, and in all seasons except the summer. In summer, ground temperatures increased by around 0.1 °C per decade (when averaged over the two sites) however this trend was not statistically significant. The observed changes in ground temperatures could be correlated with air temperatures and snow depth, but these two parameters alone could not explain all the variance found in the ground temperatures.},
 author    = {Svensson, Theres},
 keyword   = {Abisko,ground temperatures,geography,physical geography,subarctic Sweden},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Increasing ground temperatures at Abisko in subarctic Sweden 1956-2006},
 year     = {2008},
}