Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsterapeuten som ansvarig vid samordnad vårdplanering - Det är positivt när det verkligen funkar

Jonsson, Anna and Jönsson, Kajsa (2010) ATPK65 20101
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Samordnad vårdplanering [SVPL] är en av de viktigaste delarna i vård- och rehabiliteringsprocessen. SVPL upprättas för klienter som skrivs ut från slutenvård till öppenvård. Enligt lag har den behandlande läkaren övergripande ansvar och närvarande professioner vid vårdplaneringen ska bestämmas av klientens behov av insatser. Arbetsterapeuterna på Ortopediska kliniken SUS/Malmö har ett delegerat ansvar för det praktiska genomförandet av SVPL. Studien syftar till att undersöka de verksamma arbetsterapeuternas upplevelse av att vara ansvarig för SVPL då det finns en önskan om utvärdering från kliniken. För att svara på syftet genomfördes en kvalitativ ansats av semistrukturerad intervju med tio av klinikens arbetsterapeuter. Resultatet... (More)
Samordnad vårdplanering [SVPL] är en av de viktigaste delarna i vård- och rehabiliteringsprocessen. SVPL upprättas för klienter som skrivs ut från slutenvård till öppenvård. Enligt lag har den behandlande läkaren övergripande ansvar och närvarande professioner vid vårdplaneringen ska bestämmas av klientens behov av insatser. Arbetsterapeuterna på Ortopediska kliniken SUS/Malmö har ett delegerat ansvar för det praktiska genomförandet av SVPL. Studien syftar till att undersöka de verksamma arbetsterapeuternas upplevelse av att vara ansvarig för SVPL då det finns en önskan om utvärdering från kliniken. För att svara på syftet genomfördes en kvalitativ ansats av semistrukturerad intervju med tio av klinikens arbetsterapeuter. Resultatet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys, vilket resulterade i tre huvudkategorier: arbetssätt, lämplig profession och förändring. Resultatet visar att arbetsterapeuterna ser SVPL som en viktig del i vårdkedjan och att arbetsterapeuten bör vara delaktig. Det finns skillnader i hur respondenterna anser att ansvaret bör fördelas och även en önskan om förändringar så att SVPL mera bör utgå från klientens behov. Slutsatsen är dock att arbetsterapeuten bör vara ansvarig för SVPL för klienter med rehabiliteringsbehov. Det krävs dock ökad resurstäthet samt tydligt ledarskap för optimalt vårdplanering utifrån klintens behov. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonsson, Anna and Jönsson, Kajsa
supervisor
organization
course
ATPK65 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, SVPL, klientcentrering, rehabiliteringsbehov
language
Swedish
id
1940239
date added to LUP
2011-05-09 11:35:13
date last changed
2015-12-14 13:22:02
@misc{1940239,
 abstract   = {{Samordnad vårdplanering [SVPL] är en av de viktigaste delarna i vård- och rehabiliteringsprocessen. SVPL upprättas för klienter som skrivs ut från slutenvård till öppenvård. Enligt lag har den behandlande läkaren övergripande ansvar och närvarande professioner vid vårdplaneringen ska bestämmas av klientens behov av insatser. Arbetsterapeuterna på Ortopediska kliniken SUS/Malmö har ett delegerat ansvar för det praktiska genomförandet av SVPL. Studien syftar till att undersöka de verksamma arbetsterapeuternas upplevelse av att vara ansvarig för SVPL då det finns en önskan om utvärdering från kliniken. För att svara på syftet genomfördes en kvalitativ ansats av semistrukturerad intervju med tio av klinikens arbetsterapeuter. Resultatet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys, vilket resulterade i tre huvudkategorier: arbetssätt, lämplig profession och förändring. Resultatet visar att arbetsterapeuterna ser SVPL som en viktig del i vårdkedjan och att arbetsterapeuten bör vara delaktig. Det finns skillnader i hur respondenterna anser att ansvaret bör fördelas och även en önskan om förändringar så att SVPL mera bör utgå från klientens behov. Slutsatsen är dock att arbetsterapeuten bör vara ansvarig för SVPL för klienter med rehabiliteringsbehov. Det krävs dock ökad resurstäthet samt tydligt ledarskap för optimalt vårdplanering utifrån klintens behov.}},
 author    = {{Jonsson, Anna and Jönsson, Kajsa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arbetsterapeuten som ansvarig vid samordnad vårdplanering - Det är positivt när det verkligen funkar}},
 year     = {{2010}},
}