Advanced

Värde och upplevelser av naturen för personer i livets slutskede

Bengtsson, Anna-Sofia and Norrman, Stina (2010) ATPK65 20101
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka upplevelser av naturen hos personer i livets slutskede. Syftet var också att undersöka vilket aktivitetsvärde upplevelser av naturen har för dessa personer. Studien var kvalitativ och metoden som användes var semistrukturerade intervjuer med åtta intervjupersoner vilka vårdades palliativt. Materialet analyserades induktivt med kvalitativ innehållsanalys samt deduktivt genom modellen ValMO. Resultatet visade vilka upplevelser intervjupersonerna haft i naturen, vilka hinder och möjligheter som fanns för dem att uppleva naturen samt vilket värde upplevelser av naturen hade. Slutsatsen är att rekreativa aktiviteter samt arbetsaktiviteter var det som främst rapporterades av intervjupersonerna. Symboliskt och... (More)
Syftet med studien var att undersöka upplevelser av naturen hos personer i livets slutskede. Syftet var också att undersöka vilket aktivitetsvärde upplevelser av naturen har för dessa personer. Studien var kvalitativ och metoden som användes var semistrukturerade intervjuer med åtta intervjupersoner vilka vårdades palliativt. Materialet analyserades induktivt med kvalitativ innehållsanalys samt deduktivt genom modellen ValMO. Resultatet visade vilka upplevelser intervjupersonerna haft i naturen, vilka hinder och möjligheter som fanns för dem att uppleva naturen samt vilket värde upplevelser av naturen hade. Slutsatsen är att rekreativa aktiviteter samt arbetsaktiviteter var det som främst rapporterades av intervjupersonerna. Symboliskt och självbelönande värde var vanligast bland upplevelserna av naturen. Under intervjuerna framkom berättelser om flera tidigare positiva upplevelser i naturen samt önskan om att komma ut men även hinder för utevistelse. Med arbetsterapeutens kunskap om meningsfulla aktiviteter och kompenserande interventioner kan palliativa patienter få ett värdigt slut. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Anna-Sofia and Norrman, Stina
supervisor
organization
course
ATPK65 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Värde, natur, upplevelse, aktivitet, arbetsterapi, palliativ vård, personer i livets slutskede
language
Swedish
id
1940246
date added to LUP
2011-05-09 11:34:57
date last changed
2015-12-14 13:22:03
@misc{1940246,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka upplevelser av naturen hos personer i livets slutskede. Syftet var också att undersöka vilket aktivitetsvärde upplevelser av naturen har för dessa personer. Studien var kvalitativ och metoden som användes var semistrukturerade intervjuer med åtta intervjupersoner vilka vårdades palliativt. Materialet analyserades induktivt med kvalitativ innehållsanalys samt deduktivt genom modellen ValMO. Resultatet visade vilka upplevelser intervjupersonerna haft i naturen, vilka hinder och möjligheter som fanns för dem att uppleva naturen samt vilket värde upplevelser av naturen hade. Slutsatsen är att rekreativa aktiviteter samt arbetsaktiviteter var det som främst rapporterades av intervjupersonerna. Symboliskt och självbelönande värde var vanligast bland upplevelserna av naturen. Under intervjuerna framkom berättelser om flera tidigare positiva upplevelser i naturen samt önskan om att komma ut men även hinder för utevistelse. Med arbetsterapeutens kunskap om meningsfulla aktiviteter och kompenserande interventioner kan palliativa patienter få ett värdigt slut.},
 author    = {Bengtsson, Anna-Sofia and Norrman, Stina},
 keyword   = {Värde,natur,upplevelse,aktivitet,arbetsterapi,palliativ vård,personer i livets slutskede},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värde och upplevelser av naturen för personer i livets slutskede},
 year     = {2010},
}