Advanced

Att spela onlinespel – En outforskad aktivitetsarena

Kylén, Maria and Johnsson, Linnéa (2010) ATPK65 20101
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Forskning har visat att vi tillbringar allt mer av vår tid online. Nya typer av medium där teknologi och social interaktion kombineras engagerar allt fler. Syftet med studien var att ta reda på i hur hög grad olika värdedimensioner framträder i aktiviteten att spela onlinespel, samt att undersöka aktivitetens värdedimensioner i relation till sociodemografiska faktorer. Syftet var också att undersöka vilka reflektioner aktivitetsutövarna gör kring sitt spelande. Studien är explorativ med kvantitativ ansats där en elektronisk enkät använts som instrument.
28 individer deltog i undersökningen. Resultatet av den numeriska datan analyserades i SPSS 17. De öppna frågorna i enkäten analyserades utifrån en innehållsanalys vilket resulterade i två... (More)
Forskning har visat att vi tillbringar allt mer av vår tid online. Nya typer av medium där teknologi och social interaktion kombineras engagerar allt fler. Syftet med studien var att ta reda på i hur hög grad olika värdedimensioner framträder i aktiviteten att spela onlinespel, samt att undersöka aktivitetens värdedimensioner i relation till sociodemografiska faktorer. Syftet var också att undersöka vilka reflektioner aktivitetsutövarna gör kring sitt spelande. Studien är explorativ med kvantitativ ansats där en elektronisk enkät använts som instrument.
28 individer deltog i undersökningen. Resultatet av den numeriska datan analyserades i SPSS 17. De öppna frågorna i enkäten analyserades utifrån en innehållsanalys vilket resulterade i två huvudkategorier, dels att aktiviteten fyller behov hos individen och dels att aktiviteten påverkar aktivitet och individ. Vidare framkom att det självbelönande värdet dominerade samt att det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan män och kvinnor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kylén, Maria and Johnsson, Linnéa
supervisor
organization
course
ATPK65 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, Aktivitetsvärde, Oval-9, Massively Multiplayer Online Role Playing Games, Internet
language
Swedish
id
1940296
date added to LUP
2011-05-09 11:32:30
date last changed
2015-12-14 13:22:03
@misc{1940296,
 abstract   = {Forskning har visat att vi tillbringar allt mer av vår tid online. Nya typer av medium där teknologi och social interaktion kombineras engagerar allt fler. Syftet med studien var att ta reda på i hur hög grad olika värdedimensioner framträder i aktiviteten att spela onlinespel, samt att undersöka aktivitetens värdedimensioner i relation till sociodemografiska faktorer. Syftet var också att undersöka vilka reflektioner aktivitetsutövarna gör kring sitt spelande. Studien är explorativ med kvantitativ ansats där en elektronisk enkät använts som instrument.
28 individer deltog i undersökningen. Resultatet av den numeriska datan analyserades i SPSS 17. De öppna frågorna i enkäten analyserades utifrån en innehållsanalys vilket resulterade i två huvudkategorier, dels att aktiviteten fyller behov hos individen och dels att aktiviteten påverkar aktivitet och individ. Vidare framkom att det självbelönande värdet dominerade samt att det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan män och kvinnor.},
 author    = {Kylén, Maria and Johnsson, Linnéa},
 keyword   = {Arbetsterapi,Aktivitetsvärde,Oval-9,Massively Multiplayer Online Role Playing Games,Internet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att spela onlinespel – En outforskad aktivitetsarena},
 year     = {2010},
}