Advanced

Arbetsterapeuters inställning till och användande av Fysisk aktivitet på Recept (FaR) – en enkätstudie

Drakhammar, Maria and Treschanke, Iris (2010) ATPK65 20101
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Fysisk aktivitet på Recept (FaR) är en relativt ny metod för att förbättra folkhälsan. Den kan användas av all legitimerad sjukvårdspersonal men används i dagsläget främst av läkare och sjukgymnaster. Samtidigt borde metoden vara angelägen för arbetsterapeuter eftersom fysisk aktivitet utgör en viktig del av livsstilen och aktivitetsbalansen för individen. Syftet med studien var att kartlägga inställning till och användande av FaR hos arbetsterapeuter inom primärsjukvården i Skåne. För att studera detta skickades en enkät till alla vårdcentraler i Skåne. Resultatet presenterades med hjälp av deskriptiv statistik och figurer. Resultatet visade att det fanns en positiv inställning till att använda FaR men att än så länge används metoden... (More)
Fysisk aktivitet på Recept (FaR) är en relativt ny metod för att förbättra folkhälsan. Den kan användas av all legitimerad sjukvårdspersonal men används i dagsläget främst av läkare och sjukgymnaster. Samtidigt borde metoden vara angelägen för arbetsterapeuter eftersom fysisk aktivitet utgör en viktig del av livsstilen och aktivitetsbalansen för individen. Syftet med studien var att kartlägga inställning till och användande av FaR hos arbetsterapeuter inom primärsjukvården i Skåne. För att studera detta skickades en enkät till alla vårdcentraler i Skåne. Resultatet presenterades med hjälp av deskriptiv statistik och figurer. Resultatet visade att det fanns en positiv inställning till att använda FaR men att än så länge används metoden endast i begränsad utsträckning p g a oklar ansvarsfördelning och bristande kunskap om hur FaR kan användas inom arbetsterapi. Genom att förbättra kunskapen om FaR så kan användningen utökas och få en ökad betydelse i den arbetsterapeutiska professionen där aktivitet är det centrala begreppet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Drakhammar, Maria and Treschanke, Iris
supervisor
organization
course
ATPK65 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, Livsstil, Aktivitetsbalans, Green Prescription, Occupational Therapy
language
Swedish
id
1940313
date added to LUP
2011-05-09 11:31:41
date last changed
2015-12-14 13:22:03
@misc{1940313,
 abstract   = {Fysisk aktivitet på Recept (FaR) är en relativt ny metod för att förbättra folkhälsan. Den kan användas av all legitimerad sjukvårdspersonal men används i dagsläget främst av läkare och sjukgymnaster. Samtidigt borde metoden vara angelägen för arbetsterapeuter eftersom fysisk aktivitet utgör en viktig del av livsstilen och aktivitetsbalansen för individen. Syftet med studien var att kartlägga inställning till och användande av FaR hos arbetsterapeuter inom primärsjukvården i Skåne. För att studera detta skickades en enkät till alla vårdcentraler i Skåne. Resultatet presenterades med hjälp av deskriptiv statistik och figurer. Resultatet visade att det fanns en positiv inställning till att använda FaR men att än så länge används metoden endast i begränsad utsträckning p g a oklar ansvarsfördelning och bristande kunskap om hur FaR kan användas inom arbetsterapi. Genom att förbättra kunskapen om FaR så kan användningen utökas och få en ökad betydelse i den arbetsterapeutiska professionen där aktivitet är det centrala begreppet.},
 author    = {Drakhammar, Maria and Treschanke, Iris},
 keyword   = {Arbetsterapi,Livsstil,Aktivitetsbalans,Green Prescription,Occupational Therapy},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsterapeuters inställning till och användande av Fysisk aktivitet på Recept (FaR) – en enkätstudie},
 year     = {2010},
}