Advanced

Arbetsterapeutiskt arbete hos barn och ungdomar med diagnostiserad högfungerande autism och Aspergers syndrom

Hörnstedt, Anna and Welander, Caroline (2010) ATPK65 20101
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Det finns mycket sjukdomsrelaterad forskning kring barn – och ungdomar med högfungerande autism och Aspergers syndrom, men för lite forskning som verkligen handlar om det arbetsterapeutiska arbetet med denna klientgrupp. Syftet med studien var att undersöka hur arbetsterapeuten beskriver sitt arbete med barn – och ungdomar med högfungerande autism och Aspergers syndrom. I undersökningen deltog fyra arbetsterapeuter som arbetar med denna klientgrupp på barn – och ungdomshabiliteringen. Genom semistrukturerade intervjuer samlades data in och analyserades utifrån innehållsanalys. Resultatet visade att arbetsterapeuterna arbetar familjecentrerat, ser till barnets/ungdomens specialintresse, tar hänsyn till miljön, samarbetar i team och övriga... (More)
Det finns mycket sjukdomsrelaterad forskning kring barn – och ungdomar med högfungerande autism och Aspergers syndrom, men för lite forskning som verkligen handlar om det arbetsterapeutiska arbetet med denna klientgrupp. Syftet med studien var att undersöka hur arbetsterapeuten beskriver sitt arbete med barn – och ungdomar med högfungerande autism och Aspergers syndrom. I undersökningen deltog fyra arbetsterapeuter som arbetar med denna klientgrupp på barn – och ungdomshabiliteringen. Genom semistrukturerade intervjuer samlades data in och analyserades utifrån innehållsanalys. Resultatet visade att arbetsterapeuterna arbetar familjecentrerat, ser till barnets/ungdomens specialintresse, tar hänsyn till miljön, samarbetar i team och övriga instanser samt att många interventioner kan göras både på individ – och gruppnivå. Vidare har en konklusion gjorts att det krävs mer forskning för att stödja arbetsterapeuten i sitt arbete med denna klientgrupp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hörnstedt, Anna and Welander, Caroline
supervisor
organization
course
ATPK65 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, familjecentrering, gruppträning, forskning
language
Swedish
id
1940338
date added to LUP
2011-05-09 11:16:32
date last changed
2015-12-14 13:22:03
@misc{1940338,
 abstract   = {Det finns mycket sjukdomsrelaterad forskning kring barn – och ungdomar med högfungerande autism och Aspergers syndrom, men för lite forskning som verkligen handlar om det arbetsterapeutiska arbetet med denna klientgrupp. Syftet med studien var att undersöka hur arbetsterapeuten beskriver sitt arbete med barn – och ungdomar med högfungerande autism och Aspergers syndrom. I undersökningen deltog fyra arbetsterapeuter som arbetar med denna klientgrupp på barn – och ungdomshabiliteringen. Genom semistrukturerade intervjuer samlades data in och analyserades utifrån innehållsanalys. Resultatet visade att arbetsterapeuterna arbetar familjecentrerat, ser till barnets/ungdomens specialintresse, tar hänsyn till miljön, samarbetar i team och övriga instanser samt att många interventioner kan göras både på individ – och gruppnivå. Vidare har en konklusion gjorts att det krävs mer forskning för att stödja arbetsterapeuten i sitt arbete med denna klientgrupp.},
 author    = {Hörnstedt, Anna and Welander, Caroline},
 keyword   = {Arbetsterapi,familjecentrering,gruppträning,forskning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsterapeutiskt arbete hos barn och ungdomar med diagnostiserad högfungerande autism och Aspergers syndrom},
 year     = {2010},
}