Advanced

Demenssjukdom mitt i livet - Upplevelser av att delta i daglig verksamhet

Tobiaeson, Ann-Sofie and Hjalmarsson, Lina (2010) ATPK65 20102
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Yngre personer med demens är personer med sjukdomsdiagnos under 65 år. Generellt för personer med demenssjukdom uppstår svårigheterna först i de komplexa dagliga aktiviteterna, arbete och vid sociala interaktioner och även svårigheter i att förmedla sina tankar och känslor. Syftet med studien var att undersöka hur yngre personer med demens upplever att delta i daglig verksamhet. Metod för datainsamlingen byggde på en halvstrukturerad egenhändigt formulerad intervju. Sex yngre personer med demens deltog. Resultatet visade på att deltagarna upplevde att deras Dagliga verksamhet gav dem socialt utbyte, en stimulerande vardag och en fast punkt i vardagen. Deltagarna upplevde att de kunde utföra meningsfulla aktiviteter och de berättade att... (More)
Yngre personer med demens är personer med sjukdomsdiagnos under 65 år. Generellt för personer med demenssjukdom uppstår svårigheterna först i de komplexa dagliga aktiviteterna, arbete och vid sociala interaktioner och även svårigheter i att förmedla sina tankar och känslor. Syftet med studien var att undersöka hur yngre personer med demens upplever att delta i daglig verksamhet. Metod för datainsamlingen byggde på en halvstrukturerad egenhändigt formulerad intervju. Sex yngre personer med demens deltog. Resultatet visade på att deltagarna upplevde att deras Dagliga verksamhet gav dem socialt utbyte, en stimulerande vardag och en fast punkt i vardagen. Deltagarna upplevde att de kunde utföra meningsfulla aktiviteter och de berättade att gruppens sammansättning var av betydelse för upplevelsen av gemenskap. Sammanfattningsvis var alla motiverade att delta och de såg mycket positivt på sitt deltagande i Dagliga verksamheten.
Studiens författare diskuterar kring det klientcentrerade arbetet med yngre personer med demens för att personen ska få en meningsfull och stimulerande vardag som utgår ifrån personens behov och önskemål. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tobiaeson, Ann-Sofie and Hjalmarsson, Lina
supervisor
organization
course
ATPK65 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Yngre personer med demens, aktivitet, daglig verksamhet, subjektiva upplevelser
language
Swedish
id
1951043
date added to LUP
2011-05-11 14:30:18
date last changed
2015-12-14 13:22:03
@misc{1951043,
 abstract   = {Yngre personer med demens är personer med sjukdomsdiagnos under 65 år. Generellt för personer med demenssjukdom uppstår svårigheterna först i de komplexa dagliga aktiviteterna, arbete och vid sociala interaktioner och även svårigheter i att förmedla sina tankar och känslor. Syftet med studien var att undersöka hur yngre personer med demens upplever att delta i daglig verksamhet. Metod för datainsamlingen byggde på en halvstrukturerad egenhändigt formulerad intervju. Sex yngre personer med demens deltog. Resultatet visade på att deltagarna upplevde att deras Dagliga verksamhet gav dem socialt utbyte, en stimulerande vardag och en fast punkt i vardagen. Deltagarna upplevde att de kunde utföra meningsfulla aktiviteter och de berättade att gruppens sammansättning var av betydelse för upplevelsen av gemenskap. Sammanfattningsvis var alla motiverade att delta och de såg mycket positivt på sitt deltagande i Dagliga verksamheten.
Studiens författare diskuterar kring det klientcentrerade arbetet med yngre personer med demens för att personen ska få en meningsfull och stimulerande vardag som utgår ifrån personens behov och önskemål.},
 author    = {Tobiaeson, Ann-Sofie and Hjalmarsson, Lina},
 keyword   = {Yngre personer med demens,aktivitet,daglig verksamhet,subjektiva upplevelser},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Demenssjukdom mitt i livet - Upplevelser av att delta i daglig verksamhet},
 year     = {2010},
}