Advanced

Hur beskriver kvinnor med ätstörning sina dagliga aktiviteter?

Ziberovska, Arzije and Rosell, Pernilla (2010) ATPK65 20102
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att ta reda på hur kvinnor med ätstörning upplever och beskriver sina dagliga aktiviteter. För att besvara syftet användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer av fyra kvinnor i åldrarna 20 till 32 år. Inklusionskriterierna var att kvinnorna skulle ha någon typ av ätstörning och vara under behandling. Transkriberingarna analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys och resulterade i sex kategorier. Resultatet visade att deltagarna inte var fullständigt tillfredsställda med sina dagliga aktiviteter och majoriteten upplevde att de inte hade någon struktur i sin vardag. De sociala aktiviteterna var de aktiviteter som var mest betydelsefulla, men var samtidigt något de undvek. Svårigheter att sova var... (More)
Syftet med studien var att ta reda på hur kvinnor med ätstörning upplever och beskriver sina dagliga aktiviteter. För att besvara syftet användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer av fyra kvinnor i åldrarna 20 till 32 år. Inklusionskriterierna var att kvinnorna skulle ha någon typ av ätstörning och vara under behandling. Transkriberingarna analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys och resulterade i sex kategorier. Resultatet visade att deltagarna inte var fullständigt tillfredsställda med sina dagliga aktiviteter och majoriteten upplevde att de inte hade någon struktur i sin vardag. De sociala aktiviteterna var de aktiviteter som var mest betydelsefulla, men var samtidigt något de undvek. Svårigheter att sova var också något deltagarna hade gemensamt. Eftersom resultatet påvisade att kvinnorna inte var nöjda med sina dagliga aktiviteter, anses arbetsterapeutiska interventioner vara viktigt. Arbetsterapeuten kan stödja personerna i att bygga en god struktur och därmed skapa en aktivitetsbalans i deras vardag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ziberovska, Arzije and Rosell, Pernilla
supervisor
organization
course
ATPK65 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Anorexia nervosa, bulimia nervosa, UNS, arbetsterapi, aktivitetsmönster
language
Swedish
id
1951061
date added to LUP
2011-05-11 14:30:24
date last changed
2015-12-14 13:22:03
@misc{1951061,
 abstract   = {Syftet med studien var att ta reda på hur kvinnor med ätstörning upplever och beskriver sina dagliga aktiviteter. För att besvara syftet användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer av fyra kvinnor i åldrarna 20 till 32 år. Inklusionskriterierna var att kvinnorna skulle ha någon typ av ätstörning och vara under behandling. Transkriberingarna analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys och resulterade i sex kategorier. Resultatet visade att deltagarna inte var fullständigt tillfredsställda med sina dagliga aktiviteter och majoriteten upplevde att de inte hade någon struktur i sin vardag. De sociala aktiviteterna var de aktiviteter som var mest betydelsefulla, men var samtidigt något de undvek. Svårigheter att sova var också något deltagarna hade gemensamt. Eftersom resultatet påvisade att kvinnorna inte var nöjda med sina dagliga aktiviteter, anses arbetsterapeutiska interventioner vara viktigt. Arbetsterapeuten kan stödja personerna i att bygga en god struktur och därmed skapa en aktivitetsbalans i deras vardag.},
 author    = {Ziberovska, Arzije and Rosell, Pernilla},
 keyword   = {Anorexia nervosa,bulimia nervosa,UNS,arbetsterapi,aktivitetsmönster},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur beskriver kvinnor med ätstörning sina dagliga aktiviteter?},
 year     = {2010},
}