Advanced

Källan till kontroll - en kvalitativ studie om studenters fritidsaktiviteter

Félix, Emelianna and Vintvall, Johan (2010) ATPK65 20102
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: I Sverige finns det cirka 300 000 personer som studerar på heltid. Ungefär var femte student klarar inte av att ta sina poäng och förekomsten av stressrelaterad ohälsa är stor. Orsaken till stress i gruppen sägs bland annat bottna i stora prestationskrav och press på självständighet. Aktivitetsobalans, samt aktivitetsförlust är ytterligare faktorer som kan leda till stressrelaterad ohälsa. Högskolorna ansvarar för att bedriva studenthälsovård, men arbetsterapi saknas inom detta område. En tidigare studie visar att känslan av kontroll har en skyddande roll för psykiskt ohälsa hos studenter. Behov av vidare forskning inom ämnet har uttryckts, för att vara till hjälp för utformning av preventiva interventioner, vilka bland annat har... (More)
Bakgrund: I Sverige finns det cirka 300 000 personer som studerar på heltid. Ungefär var femte student klarar inte av att ta sina poäng och förekomsten av stressrelaterad ohälsa är stor. Orsaken till stress i gruppen sägs bland annat bottna i stora prestationskrav och press på självständighet. Aktivitetsobalans, samt aktivitetsförlust är ytterligare faktorer som kan leda till stressrelaterad ohälsa. Högskolorna ansvarar för att bedriva studenthälsovård, men arbetsterapi saknas inom detta område. En tidigare studie visar att känslan av kontroll har en skyddande roll för psykiskt ohälsa hos studenter. Behov av vidare forskning inom ämnet har uttryckts, för att vara till hjälp för utformning av preventiva interventioner, vilka bland annat har till syfte att stärka studenters känsla av kontroll. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka specifika karaktäristika i fritidsaktiviteter som ger upplevelsen av kontroll för högskolestudenter. Metod: Till detta valdes en
kvalitativ ansats. Åtta heltidsstudenter intervjuades med hjälp av en egenkonstruerad semistrukturerad intervjuguide. Frågorna utformades efter den arbetsterapeutiska teorin Theory of Occupational Adaption för att kunna kartlägga vad i fritidsaktiviteter som gav dem känsla av kontroll. Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Följande karaktäristika var viktiga för kontrollupplevelse: trygghet i aktiviteten och den sociala omgivningen, att vara närvarande i aktiviteten, att besitta förmågor och känna sina begränsningar, rätt nivå av krav, att kunna påverka aktiviteten gällande tidsåtgång och utförande och slutligen en tillåtande fysisk och social miljö. Diskussion: Studiens resultat visade sig stämma väl överens med befintlig arbetsterapeutisk vetenskaplig teori, samt komplettera tidigare forskning väl. Tidigare forskning har främst synliggjort relationen mellan kontroll och hälsa hos gruppen studenter och inte antagit ett direkt aktivitetsperspektiv. Då det finns tydliga karaktäristika som ger en känsla av kontroll i
fritidsaktivitet är det ett lämpligt interventionsverktyg för att förse gruppen studenter med ett aktivitetsrelaterat copingverktyg mot studierelaterad stress. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Félix, Emelianna and Vintvall, Johan
supervisor
organization
course
ATPK65 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, kontroll, studenter, fritidsaktivitet, stress
language
Swedish
id
1951543
date added to LUP
2011-05-11 14:30:07
date last changed
2015-12-14 13:22:02
@misc{1951543,
 abstract   = {Bakgrund: I Sverige finns det cirka 300 000 personer som studerar på heltid. Ungefär var femte student klarar inte av att ta sina poäng och förekomsten av stressrelaterad ohälsa är stor. Orsaken till stress i gruppen sägs bland annat bottna i stora prestationskrav och press på självständighet. Aktivitetsobalans, samt aktivitetsförlust är ytterligare faktorer som kan leda till stressrelaterad ohälsa. Högskolorna ansvarar för att bedriva studenthälsovård, men arbetsterapi saknas inom detta område. En tidigare studie visar att känslan av kontroll har en skyddande roll för psykiskt ohälsa hos studenter. Behov av vidare forskning inom ämnet har uttryckts, för att vara till hjälp för utformning av preventiva interventioner, vilka bland annat har till syfte att stärka studenters känsla av kontroll. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka specifika karaktäristika i fritidsaktiviteter som ger upplevelsen av kontroll för högskolestudenter. Metod: Till detta valdes en
kvalitativ ansats. Åtta heltidsstudenter intervjuades med hjälp av en egenkonstruerad semistrukturerad intervjuguide. Frågorna utformades efter den arbetsterapeutiska teorin Theory of Occupational Adaption för att kunna kartlägga vad i fritidsaktiviteter som gav dem känsla av kontroll. Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Följande karaktäristika var viktiga för kontrollupplevelse: trygghet i aktiviteten och den sociala omgivningen, att vara närvarande i aktiviteten, att besitta förmågor och känna sina begränsningar, rätt nivå av krav, att kunna påverka aktiviteten gällande tidsåtgång och utförande och slutligen en tillåtande fysisk och social miljö. Diskussion: Studiens resultat visade sig stämma väl överens med befintlig arbetsterapeutisk vetenskaplig teori, samt komplettera tidigare forskning väl. Tidigare forskning har främst synliggjort relationen mellan kontroll och hälsa hos gruppen studenter och inte antagit ett direkt aktivitetsperspektiv. Då det finns tydliga karaktäristika som ger en känsla av kontroll i
fritidsaktivitet är det ett lämpligt interventionsverktyg för att förse gruppen studenter med ett aktivitetsrelaterat copingverktyg mot studierelaterad stress.},
 author    = {Félix, Emelianna and Vintvall, Johan},
 keyword   = {Arbetsterapi,kontroll,studenter,fritidsaktivitet,stress},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Källan till kontroll - en kvalitativ studie om studenters fritidsaktiviteter},
 year     = {2010},
}