Advanced

Föräldraskap efter stroke

Larson, Åsa and Valcz, Judith (2010) ATPK65 20102
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Att insjukna i stroke vid ung ålder är annorlunda än att insjukna i hög ålder. Man har försörjnings – och omsorgsansvar för minderåriga barn. Hela livssituationen förändras däri föräldrarollen. Syftet med studien var att beskriva hur personer som är förälder och har insjuknat i stroke upplever och beskriver delaktigheten i aktiviteter med sina hemmavarande barn. Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ ansats med innehållsanalys och en intervjuguide användes med semistrukturerade frågor. Resultatet visade att stroke hade både positiv och negativ inverkan på delaktigheten i aktiviteter med barn samt att föräldrarna själva hade funnit strategier för att fortsätta kunna vara delaktig i aktiviteter med sina barn. Ålders och individanpassad... (More)
Att insjukna i stroke vid ung ålder är annorlunda än att insjukna i hög ålder. Man har försörjnings – och omsorgsansvar för minderåriga barn. Hela livssituationen förändras däri föräldrarollen. Syftet med studien var att beskriva hur personer som är förälder och har insjuknat i stroke upplever och beskriver delaktigheten i aktiviteter med sina hemmavarande barn. Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ ansats med innehållsanalys och en intervjuguide användes med semistrukturerade frågor. Resultatet visade att stroke hade både positiv och negativ inverkan på delaktigheten i aktiviteter med barn samt att föräldrarna själva hade funnit strategier för att fortsätta kunna vara delaktig i aktiviteter med sina barn. Ålders och individanpassad rehabilitering efter stroke är av största vikt och arbetsterapeutiska interventionerna borde fokuseras mer på aktiviteter med barnet redan i ett tidigt skede av rehabiliteringen (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larson, Åsa and Valcz, Judith
supervisor
organization
alternative title
Upplevelsen av delaktighet i aktiviteter med hemmavarande barn
course
ATPK65 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Stroke, föräldraskap, delaktighet, aktivitet, trötthet
language
Swedish
id
1951791
date added to LUP
2011-05-12 09:54:44
date last changed
2015-12-14 13:22:03
@misc{1951791,
 abstract   = {Att insjukna i stroke vid ung ålder är annorlunda än att insjukna i hög ålder. Man har försörjnings – och omsorgsansvar för minderåriga barn. Hela livssituationen förändras däri föräldrarollen. Syftet med studien var att beskriva hur personer som är förälder och har insjuknat i stroke upplever och beskriver delaktigheten i aktiviteter med sina hemmavarande barn. Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ ansats med innehållsanalys och en intervjuguide användes med semistrukturerade frågor. Resultatet visade att stroke hade både positiv och negativ inverkan på delaktigheten i aktiviteter med barn samt att föräldrarna själva hade funnit strategier för att fortsätta kunna vara delaktig i aktiviteter med sina barn. Ålders och individanpassad rehabilitering efter stroke är av största vikt och arbetsterapeutiska interventionerna borde fokuseras mer på aktiviteter med barnet redan i ett tidigt skede av rehabiliteringen},
 author    = {Larson, Åsa and Valcz, Judith},
 keyword   = {Stroke,föräldraskap,delaktighet,aktivitet,trötthet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Föräldraskap efter stroke},
 year     = {2010},
}