Advanced

Upplevda aktivitetsvärden för personer med utvecklingsstörning och meningsfulla aktiviteter i deras vardag

Sjölin, Maria and Ungerbäck, Emma LU (2010) ATPK65 20102
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka de aktivitetsvärden personer med utvecklingsstörning, boende i LSS-boende, upplever sig ha i sin vardag samt vad som är karakteristiskt för de aktiviteter de anser värdefulla. Åtta personer deltog i studien; fem kvinnor och tre män. Studien är en tvärsnittsstudie med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Datainsamling gjordes med det arbetsterapeutiska instrumentet OVal-pd samt en egenkomponerad halvstrukturerad intervju som bearbetades genom innehållsanalys. Resultatet av OVal-pd visade ingen markant skillnad mellan skattningen av de olika värdedimensionerna. Innehållsanalysen resulterade i ett huvudtema: ”Vikten av att vara självständig i aktivitet samt värdet av identitetsstärkande aktiviteter” och... (More)
Syftet med studien var att undersöka de aktivitetsvärden personer med utvecklingsstörning, boende i LSS-boende, upplever sig ha i sin vardag samt vad som är karakteristiskt för de aktiviteter de anser värdefulla. Åtta personer deltog i studien; fem kvinnor och tre män. Studien är en tvärsnittsstudie med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Datainsamling gjordes med det arbetsterapeutiska instrumentet OVal-pd samt en egenkomponerad halvstrukturerad intervju som bearbetades genom innehållsanalys. Resultatet av OVal-pd visade ingen markant skillnad mellan skattningen av de olika värdedimensionerna. Innehållsanalysen resulterade i ett huvudtema: ”Vikten av att vara självständig i aktivitet samt värdet av identitetsstärkande aktiviteter” och fyra kategorier: ”Aktiviteter som bidrog till att känna sig behövd”, ”Aktiviteter som skapade rutin och struktur”, ”Aktiviteter som var av intresse” samt ”Sociala relationers betydelse i aktivitet”. I studien diskuteras vikten av självständighet och sociala relationer i förhållande till aktivitetsvärden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjölin, Maria and Ungerbäck, Emma LU
supervisor
organization
course
ATPK65 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Meningsfulla aktiviteter, ValMO, värdetriaden, utvecklingsstörning, OVal-pd
language
Swedish
id
1951816
date added to LUP
2011-05-12 09:55:14
date last changed
2015-12-14 13:22:03
@misc{1951816,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka de aktivitetsvärden personer med utvecklingsstörning, boende i LSS-boende, upplever sig ha i sin vardag samt vad som är karakteristiskt för de aktiviteter de anser värdefulla. Åtta personer deltog i studien; fem kvinnor och tre män. Studien är en tvärsnittsstudie med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Datainsamling gjordes med det arbetsterapeutiska instrumentet OVal-pd samt en egenkomponerad halvstrukturerad intervju som bearbetades genom innehållsanalys. Resultatet av OVal-pd visade ingen markant skillnad mellan skattningen av de olika värdedimensionerna. Innehållsanalysen resulterade i ett huvudtema: ”Vikten av att vara självständig i aktivitet samt värdet av identitetsstärkande aktiviteter” och fyra kategorier: ”Aktiviteter som bidrog till att känna sig behövd”, ”Aktiviteter som skapade rutin och struktur”, ”Aktiviteter som var av intresse” samt ”Sociala relationers betydelse i aktivitet”. I studien diskuteras vikten av självständighet och sociala relationer i förhållande till aktivitetsvärden.},
 author    = {Sjölin, Maria and Ungerbäck, Emma},
 keyword   = {Meningsfulla aktiviteter,ValMO,värdetriaden,utvecklingsstörning,OVal-pd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevda aktivitetsvärden för personer med utvecklingsstörning och meningsfulla aktiviteter i deras vardag},
 year     = {2010},
}