Advanced

Tågbuller i Skåne : befolkningens exponering

Liljewalch-Fogelmark, Klara (2006) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Detta arbete beskriver skattningar av buller från tågtrafik i Skåne samt skåningarnas exponering för tågbuller. Arbetet bygger på ett framtaget program som beräknar bullerzoner kring järnvägssträckor, vilka approximerats som linjekällor. Baserat på tågtrafikinformation från 2005 från Södra banregionen har bullervärden för tågtrafik i Skåne skattats med hjälp av en förenklad version av den Nordiska beräkningsmodellen för buller från spårbunden trafik, NMT. För exponeringsberäkningar har befolkningsdata från 2003 använts.

Resultat
Resultat av exponeringsberäkningarna visar att ca 12 % av Skånes befolkning utsätts för dygnsekvivalent buller från tågtrafiken överstigande de riktvärden riksdagen ställt... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Detta arbete beskriver skattningar av buller från tågtrafik i Skåne samt skåningarnas exponering för tågbuller. Arbetet bygger på ett framtaget program som beräknar bullerzoner kring järnvägssträckor, vilka approximerats som linjekällor. Baserat på tågtrafikinformation från 2005 från Södra banregionen har bullervärden för tågtrafik i Skåne skattats med hjälp av en förenklad version av den Nordiska beräkningsmodellen för buller från spårbunden trafik, NMT. För exponeringsberäkningar har befolkningsdata från 2003 använts.

Resultat
Resultat av exponeringsberäkningarna visar att ca 12 % av Skånes befolkning utsätts för dygnsekvivalent buller från tågtrafiken överstigande de riktvärden riksdagen ställt sig bakom. De kommuner som har flest antal bullerexponerade är Malmö, Helsingborg, Hässleholm och Lund, vilka även har flest innevånare.

Då skyddsåtgärder mot buller görs beaktas endast ljudnivåmåttet i decibel, vilket inte säger något om vad trafikbelastningen innebär i tid. Generellt gäller att vid en fördubbling av trafikmängden ökar endast ljudnivån med 3 dB(A). Med anledning av detta har trafikbelastningen för Skånes järnvägssträckor beräknats som antal minuter per dygn och sträcka. Resultat från denna beräkning visar att boende i järnvägens närhet mellan Lund-Arlöv-Malmö utsätts för tågbuller mellan 30-46 minuter per dygn vid dagens trafiksituation. Sträckan räknas idag som en av Sveriges högst belastade sträckor. Planerad utbyggnad kommer därmed avsevärt öka belastningen för boende. Eftersom bullerberäkningarna bygger på en förenklad version av den Nordiska beräkningsmodellen för buller från spårbunden trafik, har inte korrektioner för t ex olika skyddsåtgärder som skärmar, bullervallar och plank mm beaktats, vilket medför att antalet exponerade bör vara lägre i realiteten. (Less)
Abstract (Swedish)
Översiktliga beräkningar visar att ca 2 miljoner människor utsätts för
trafikbullernivåer överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom. Ungefär
500 000 av dessa utsätts för buller från tågtrafiken. Trafikbuller har betydelse för vår
hälsa och de negativa effekterna kan vara störning av dagliga aktiviteter, stress
sömnsvårigheter, koncentrationsproblem och högt blodtryck.
Detta arbete beskriver skattningar av buller från tågtrafik i Skåne samt skåningarnas
exponering för tågbuller. Arbetet bygger på ett framtaget program som beräknar
bullerzoner kring järnvägssträckor, vilka approximerats som linjekällor. Baserat på
tågtrafikinformation för 2006 från Södra banregionen har bullervärden för tågtrafik i
Skåne skattats med... (More)
Översiktliga beräkningar visar att ca 2 miljoner människor utsätts för
trafikbullernivåer överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom. Ungefär
500 000 av dessa utsätts för buller från tågtrafiken. Trafikbuller har betydelse för vår
hälsa och de negativa effekterna kan vara störning av dagliga aktiviteter, stress
sömnsvårigheter, koncentrationsproblem och högt blodtryck.
Detta arbete beskriver skattningar av buller från tågtrafik i Skåne samt skåningarnas
exponering för tågbuller. Arbetet bygger på ett framtaget program som beräknar
bullerzoner kring järnvägssträckor, vilka approximerats som linjekällor. Baserat på
tågtrafikinformation för 2006 från Södra banregionen har bullervärden för tågtrafik i
Skåne skattats med hjälp av en förenklad version av den nordiska beräkningsmodellen
för buller från spårbunden trafik, NMT. För exponeringsberäkningar har
befolkningsdata från 2003 använts.
Resultat
Resultat av exponeringsberäkningarna visar att ca 12 % av Skånes befolkning utsätts
för dygnsekvivalent buller från tågtrafiken överstigande gällande riktvärden. De
kommuner som har flest antal bullerexponerade är Malmö. Helsingborg, Hässleholm
och Lund.
Då skyddsåtgärder mot buller görs beaktas endast ljudnivåmåttet i decibel, vilket inte
säger något om vad trafikbelastningen innebär i tid. Generellt gäller att vid en
fördubbling av trafikmängden ökar endast ljudnivån med 3 dB(A). Med anledning av
detta har trafikbelastningen för Skånes järnvägssträckor beräknats som antal minuter
per dygn och sträcka. Resultat från denna beräkning visar att boende i järnvägens
närhet mellan Lund-Arlöv-Malmö utsätts för tågbuller mellan 30-46 minuter per dygn
vid dagens trafiksituation. Sträckan räknas idag som en av Sveriges högst belastade
sträckor.
Eftersom bullerberäkningarna bygger på en förenklad version av NMT har inte
korrektioner för t ex olika skyddsåtgärder som skärmar, bullervallar och plank mm
beaktats, vilket medför att antalet exponerade bör vara något lägre i realiteten. Likaså
görs ett antagande om topografiskt platt mark vilket medför att ljudet kan utbreda sig
fritt.
Potentiella förbättringar kan göras genom att använda hastighetsbegränsningar mellan
stationerna för en sträcka, och att ta reda på hur många tåg som stannar respektive kör
förbi en station utan att stanna, vilket genererar olika hastigheter och därmed olika
ljudnivåer. (Less)
Abstract
Roughly 2 million Swedish citizens are exposed to traffic noise from roads, railways
and aircrafts at levels higher than those approved by the government. As many as
500 000 of these are subject to railway noise. Exposure to traffic noise can have
negative effects and cause irritation and disturbance of daily activities and also create
general health problems such as lack of sleep, stress, concentration difficulties and
hypertension.
The present study investigates public exposure to noise from railway traffic in
southern Sweden. Based on a simplified version of Den Nordiska beräkningsmodellen
för buller från spårburen trafik, NMT (The Nordic prediction model for train noise,
NMT) and railway data collected from Södra banregionen... (More)
Roughly 2 million Swedish citizens are exposed to traffic noise from roads, railways
and aircrafts at levels higher than those approved by the government. As many as
500 000 of these are subject to railway noise. Exposure to traffic noise can have
negative effects and cause irritation and disturbance of daily activities and also create
general health problems such as lack of sleep, stress, concentration difficulties and
hypertension.
The present study investigates public exposure to noise from railway traffic in
southern Sweden. Based on a simplified version of Den Nordiska beräkningsmodellen
för buller från spårburen trafik, NMT (The Nordic prediction model for train noise,
NMT) and railway data collected from Södra banregionen (The Southern Railway
Region) a program has been developed that calculates noise buffer zones along the
railways in Skåne (Scania).
Results
Current estimates of exposure to railway noise show that approximately 12 % of the
population of Skåne are exposed to higher equivalent noise levels than those approved
by the Swedish government. Municipals with the highest number of exposed residents
are Malmö, Helsingborg, Hässleholm and Lund.
When counter measures against railway noise are taken it’s only the dB-value of the
noise that is considered and not the actual duration of the diurnal disturbance. With
traffic twice as heavy, the noise level only increases by 3 dB(A). In default of
combined relevant data, duration of exposure and noise level has been calculated in
terms of minutes per 24 hours for each railway section in Skåne. The estimates show
that residents living close to the railway Lund-Arlöv-Malmö are exposed to
approximately 30-46 minutes of equivalent noise levels higher than 55 dB(A) per 24
hours. Today, this section already carries one of the heaviest traffic loads in Sweden.
In addition, commuting is steadily increasing in the region and so are noise exposures.
Further industrial and domestic development of the area will considerably increase
public exposure to traffic noise.
Due to the fact that calculations of noise levels are based on a simplified version of
NMT, corrections for different counter effects such as screens and noise-fences etc.
have not been made. Furthermore, the landscape of Skåne is simulated as
topographically flat. For this reason, residents affected by railway noise are probably
fewer than the numbers calculated.
The methods will potentially improve if more varied speed limits are considered, and
if data concerning the number of trains that stop at the stations and those that don’t,
become available. Different speed limits entail different noise levels. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Liljewalch-Fogelmark, Klara
supervisor
organization
alternative title
Public exposure to railway noise
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skåne, tågbuller, geografi, naturgeografi, NMT
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
125
language
Swedish
id
1963067
date added to LUP
2011-05-17 10:54:16
date last changed
2011-12-13 16:01:41
@misc{1963067,
 abstract   = {Roughly 2 million Swedish citizens are exposed to traffic noise from roads, railways
and aircrafts at levels higher than those approved by the government. As many as
500 000 of these are subject to railway noise. Exposure to traffic noise can have
negative effects and cause irritation and disturbance of daily activities and also create
general health problems such as lack of sleep, stress, concentration difficulties and
hypertension.
The present study investigates public exposure to noise from railway traffic in
southern Sweden. Based on a simplified version of Den Nordiska beräkningsmodellen
för buller från spårburen trafik, NMT (The Nordic prediction model for train noise,
NMT) and railway data collected from Södra banregionen (The Southern Railway
Region) a program has been developed that calculates noise buffer zones along the
railways in Skåne (Scania).
Results
Current estimates of exposure to railway noise show that approximately 12 % of the
population of Skåne are exposed to higher equivalent noise levels than those approved
by the Swedish government. Municipals with the highest number of exposed residents
are Malmö, Helsingborg, Hässleholm and Lund.
When counter measures against railway noise are taken it’s only the dB-value of the
noise that is considered and not the actual duration of the diurnal disturbance. With
traffic twice as heavy, the noise level only increases by 3 dB(A). In default of
combined relevant data, duration of exposure and noise level has been calculated in
terms of minutes per 24 hours for each railway section in Skåne. The estimates show
that residents living close to the railway Lund-Arlöv-Malmö are exposed to
approximately 30-46 minutes of equivalent noise levels higher than 55 dB(A) per 24
hours. Today, this section already carries one of the heaviest traffic loads in Sweden.
In addition, commuting is steadily increasing in the region and so are noise exposures.
Further industrial and domestic development of the area will considerably increase
public exposure to traffic noise.
Due to the fact that calculations of noise levels are based on a simplified version of
NMT, corrections for different counter effects such as screens and noise-fences etc.
have not been made. Furthermore, the landscape of Skåne is simulated as
topographically flat. For this reason, residents affected by railway noise are probably
fewer than the numbers calculated.
The methods will potentially improve if more varied speed limits are considered, and
if data concerning the number of trains that stop at the stations and those that don’t,
become available. Different speed limits entail different noise levels.},
 author    = {Liljewalch-Fogelmark, Klara},
 keyword   = {Skåne,tågbuller,geografi,naturgeografi,NMT},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Tågbuller i Skåne : befolkningens exponering},
 year     = {2006},
}