Advanced

Från reparationer till driftsäkerhet – Planering och uppföljning av underhåll för spårburna fordon vid Roslagståg AB

Johansson, Christian (2010) MIO920
Production Management
Abstract (Swedish)
Underhållsverksamheten på Roslagståg kan ses som reaktiv och reparationsorienterad. För att kunna ta nästa steg i utvecklingen av ett mer proaktivt och funktionssäkerhetsorienterat underhåll bör följande åtgärder genomföras:
Den övergripande målsättningen med underhållet bör förändras till att fokusera på ökad driftsäkerhet och ökad kostnadseffektivitet. Detta för att skapa långsiktighet och belysa underhållets bidragande till en ökad lönsamhet för Roslagståg som helhet.
Planeringen av vagnomlopp bör integreras med en långsiktig planering av underhållsåtgärder. Detta för att minska andelen avbrutna vagnomlopp och minska oförutsägbarheten i kilometerproduktionen. Därigenom möjliggör man en längre planeringshorisont för utförandet av... (More)
Underhållsverksamheten på Roslagståg kan ses som reaktiv och reparationsorienterad. För att kunna ta nästa steg i utvecklingen av ett mer proaktivt och funktionssäkerhetsorienterat underhåll bör följande åtgärder genomföras:
Den övergripande målsättningen med underhållet bör förändras till att fokusera på ökad driftsäkerhet och ökad kostnadseffektivitet. Detta för att skapa långsiktighet och belysa underhållets bidragande till en ökad lönsamhet för Roslagståg som helhet.
Planeringen av vagnomlopp bör integreras med en långsiktig planering av underhållsåtgärder. Detta för att minska andelen avbrutna vagnomlopp och minska oförutsägbarheten i kilometerproduktionen. Därigenom möjliggör man en längre planeringshorisont för utförandet av tillsyner och översyner.
Uppföljningen av den interna underhålls-prestationen bör förbättras och kopplas till den övergripande målsättningen med underhålls-verksamheten.
Uppföljningen av fordonsfel bör bli mer systematiskt och baseras på orsaken istället för symptomet till felet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Christian
supervisor
organization
course
MIO920
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
Underhållsplanering, Uppföljning av underhåll, Driftsäkerhet, Spårfordon
other publication id
10/5369
language
Swedish
id
1976182
date added to LUP
2011-06-16 16:05:06
date last changed
2011-06-20 12:44:19
@misc{1976182,
 abstract   = {Underhållsverksamheten på Roslagståg kan ses som reaktiv och reparationsorienterad. För att kunna ta nästa steg i utvecklingen av ett mer proaktivt och funktionssäkerhetsorienterat underhåll bör följande åtgärder genomföras:
Den övergripande målsättningen med underhållet bör förändras till att fokusera på ökad driftsäkerhet och ökad kostnadseffektivitet. Detta för att skapa långsiktighet och belysa underhållets bidragande till en ökad lönsamhet för Roslagståg som helhet.
Planeringen av vagnomlopp bör integreras med en långsiktig planering av underhållsåtgärder. Detta för att minska andelen avbrutna vagnomlopp och minska oförutsägbarheten i kilometerproduktionen. Därigenom möjliggör man en längre planeringshorisont för utförandet av tillsyner och översyner.
Uppföljningen av den interna underhålls-prestationen bör förbättras och kopplas till den övergripande målsättningen med underhålls-verksamheten.
Uppföljningen av fordonsfel bör bli mer systematiskt och baseras på orsaken istället för symptomet till felet.},
 author    = {Johansson, Christian},
 keyword   = {Underhållsplanering,Uppföljning av underhåll,Driftsäkerhet,Spårfordon},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från reparationer till driftsäkerhet – Planering och uppföljning av underhåll för spårburna fordon vid Roslagståg AB},
 year     = {2010},
}