Advanced

Produktionslayout och lagersystem – En studie vid ALP Fasader AB

Hilbertsson, Christian and Karlstrand, Hans (2004) MIO920
Production Management
Abstract (Swedish)
För att kunna föreslå förbättringar i ALP: s produktionslayout insåg vi rätt tidigt att det
första steget för detta arbete var att sätta sig in i företagets produkter och hur de tillverkas.
Vi inledde därför vårt arbete med en kartläggning av produktionen och dess olika
produktionslinjer. Med detta som grund fortsatte vi sedan med att föreslå en ny layout, samt
förbättringar i delar knutna till denna. Vi föreslår även införandet av ett lagersystem, då
lagervärdet är mycket högt i företaget. Vi försöker även kartlägga en del problem som
föreligger med företagets olika inköp av material.
Företaget ALP Fasader AB är ett intressant företag med möjligheter till förbättringar. Då
företaget expanderar, samt att tillväxten har varit stor,... (More)
För att kunna föreslå förbättringar i ALP: s produktionslayout insåg vi rätt tidigt att det
första steget för detta arbete var att sätta sig in i företagets produkter och hur de tillverkas.
Vi inledde därför vårt arbete med en kartläggning av produktionen och dess olika
produktionslinjer. Med detta som grund fortsatte vi sedan med att föreslå en ny layout, samt
förbättringar i delar knutna till denna. Vi föreslår även införandet av ett lagersystem, då
lagervärdet är mycket högt i företaget. Vi försöker även kartlägga en del problem som
föreligger med företagets olika inköp av material.
Företaget ALP Fasader AB är ett intressant företag med möjligheter till förbättringar. Då
företaget expanderar, samt att tillväxten har varit stor, tror vi att införandet av vårt förslag till
ny layout kommer att medföra ökad effektivitet och högre kapacitet.
Vi kan teoretiskt och ekonomiskt påvisa vinsterna med våra förslag men dessa beräkningar
och slutsatser är inte totala. Eftersom en fabriks produktion styrs av flera aspekter än den
direkta produktionslinjen, tror vi att våra förslag kommer att medföra synergieffekter som är
svåra att beräkna. Förslaget innehåller layoutmässigt en ommöblering av maskinparken men
även en del investeringar och förbättringar med olika hjälpmedel. Vid våra beräkningar kom
vi fram till att företaget kommer att öka sin kapacitet vid tillverkning av uterum med 57 %
och vid tillverkning av vinylfönster med 27 %. Dessa två konkreta effektiviseringar medför
vid budgeterade volymer en årlig kostnadsbesparing med drygt 300 000 kronor exklusive
investeringskostnader. Till detta kommer de olika effektiviseringar förändringarna medför
för andra produkter, samt att det möjliggör utrymme för en vidare expansion.
I vårt arbete föreslår vi även införandet av ett datorbaserat lagersystem. Systemet bygger på
att effektivisera kontrollen av lagret, och därigenom att minska nivåerna i detsamma. Då
lagret minskar frigörs kapital i företaget samt inkuransen av profiler kommer att minska. I
vårt arbete uppskattar vi att, i enlighet med de intervjuer vi gjort med initierade i företaget,
borde lagernivåerna kunna minskas med minst 20 %. Detta skulle för företaget frigöra cirka
1,2 miljoner kronor.
Sammanfattningsvis är vi mycket glada över den erfarenhet detta arbete medfört. En stor del
av våra slutsatser bygger på de dialoger som förts med de anställda i företaget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hilbertsson, Christian and Karlstrand, Hans
supervisor
organization
course
MIO920
year
type
M1 - University Diploma
subject
other publication id
04/5196
language
Swedish
id
2007096
date added to LUP
2011-06-30 11:37:46
date last changed
2011-06-30 11:37:46
@misc{2007096,
 abstract   = {För att kunna föreslå förbättringar i ALP: s produktionslayout insåg vi rätt tidigt att det
första steget för detta arbete var att sätta sig in i företagets produkter och hur de tillverkas.
Vi inledde därför vårt arbete med en kartläggning av produktionen och dess olika
produktionslinjer. Med detta som grund fortsatte vi sedan med att föreslå en ny layout, samt
förbättringar i delar knutna till denna. Vi föreslår även införandet av ett lagersystem, då
lagervärdet är mycket högt i företaget. Vi försöker även kartlägga en del problem som
föreligger med företagets olika inköp av material.
Företaget ALP Fasader AB är ett intressant företag med möjligheter till förbättringar. Då
företaget expanderar, samt att tillväxten har varit stor, tror vi att införandet av vårt förslag till
ny layout kommer att medföra ökad effektivitet och högre kapacitet.
Vi kan teoretiskt och ekonomiskt påvisa vinsterna med våra förslag men dessa beräkningar
och slutsatser är inte totala. Eftersom en fabriks produktion styrs av flera aspekter än den
direkta produktionslinjen, tror vi att våra förslag kommer att medföra synergieffekter som är
svåra att beräkna. Förslaget innehåller layoutmässigt en ommöblering av maskinparken men
även en del investeringar och förbättringar med olika hjälpmedel. Vid våra beräkningar kom
vi fram till att företaget kommer att öka sin kapacitet vid tillverkning av uterum med 57 %
och vid tillverkning av vinylfönster med 27 %. Dessa två konkreta effektiviseringar medför
vid budgeterade volymer en årlig kostnadsbesparing med drygt 300 000 kronor exklusive
investeringskostnader. Till detta kommer de olika effektiviseringar förändringarna medför
för andra produkter, samt att det möjliggör utrymme för en vidare expansion.
I vårt arbete föreslår vi även införandet av ett datorbaserat lagersystem. Systemet bygger på
att effektivisera kontrollen av lagret, och därigenom att minska nivåerna i detsamma. Då
lagret minskar frigörs kapital i företaget samt inkuransen av profiler kommer att minska. I
vårt arbete uppskattar vi att, i enlighet med de intervjuer vi gjort med initierade i företaget,
borde lagernivåerna kunna minskas med minst 20 %. Detta skulle för företaget frigöra cirka
1,2 miljoner kronor.
Sammanfattningsvis är vi mycket glada över den erfarenhet detta arbete medfört. En stor del
av våra slutsatser bygger på de dialoger som förts med de anställda i företaget.},
 author    = {Hilbertsson, Christian and Karlstrand, Hans},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Produktionslayout och lagersystem – En studie vid ALP Fasader AB},
 year     = {2004},
}