Advanced

SAAB Aerosystems marknadsmöjligheter SAAB Aerosystems marknadsmöjligheter för flygfarkoster

Nydrén, Joakim and Ralling, Linus (2004) MIO920
Production Management
Abstract (Swedish)
Detta arbete är en delstudie inom SAAB Aerosystems interna utredning ”Aerosystems
som delsystemsleverantör”. Arbetet syftar till att utvärdera SAAB Aerosystems
möjligheter på marknaden för delsystem vid uppgraderingar av flygfarkoster. Syftet
preciseras i fyra övergripande frågor:
A. Hur fungerar den globala uppgraderingsmarknaden?
B. Hur stor är uppgraderingsmarknaden och dess delmarknader och vilka agerar
där?
C. Vilka framtida marknadsmöjligheter kan identifieras?
D. Hur kan SAAB Aerosystems ta sig in på marknaden?
Utöver detta ingår även en kortare genomgång av marknaden för delsystem inom
modellering och simulering i arbetet.
Med ”uppgradering” avses i detta arbete en större förändring på en redan levererad
flygfarkost.... (More)
Detta arbete är en delstudie inom SAAB Aerosystems interna utredning ”Aerosystems
som delsystemsleverantör”. Arbetet syftar till att utvärdera SAAB Aerosystems
möjligheter på marknaden för delsystem vid uppgraderingar av flygfarkoster. Syftet
preciseras i fyra övergripande frågor:
A. Hur fungerar den globala uppgraderingsmarknaden?
B. Hur stor är uppgraderingsmarknaden och dess delmarknader och vilka agerar
där?
C. Vilka framtida marknadsmöjligheter kan identifieras?
D. Hur kan SAAB Aerosystems ta sig in på marknaden?
Utöver detta ingår även en kortare genomgång av marknaden för delsystem inom
modellering och simulering i arbetet.
Med ”uppgradering” avses i detta arbete en större förändring på en redan levererad
flygfarkost. Således behandlas inte nya projekt, nya versioner av gamla plattformar,
kundkrövda extra funktioner vid köp av nya produkter eller service. Enligt
avgränsningarna studeras ej heller uppgraderingar av motor och struktur, s.k. ”Tactical
Mission Systems” eller uppgraderingar på SAAB:s egna flygplan.
Rapporten är strukturerad efter de fyra delfrågorna i syftet. Fråga A-C besvaras genom
att på ett strukturerat sätt presentera insamlad empiri. För att besvara fråga D, d.v.s. hur
Aerosystems kan ta sig in på marknaden, analyseras först empirin utifrån teoretiska
modeller och metoder. De modeller och metoder som använts är PESTEL-analys,
Porters femkraftsmodell, ”Ramverk rörande militära upphandlingar av stora system”,
Intressentteori och Scenarioanalys. Syftet är att ge läsaren en nulägesbeskrivning för
Aerosystems som potentiell etablerare på uppgraderingsmarknaden. Därefter genomförs
en scenarioanalys som syftar till att studera vilka strategiska inriktningar som är mest
framgångsrika för Aerosystems på uppgraderingsmarknaden beroende på hur
marknaden utveckar sig. Till sist presenteras strategiska möjligheter för Aerosystems på
uppgraderingsmarknaden för flygfarkoster. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nydrén, Joakim and Ralling, Linus
supervisor
organization
course
MIO920
year
type
M1 - University Diploma
subject
other publication id
04/5215
language
Swedish
id
2007153
date added to LUP
2011-06-30 11:36:10
date last changed
2011-09-27 09:11:48
@misc{2007153,
 abstract   = {Detta arbete är en delstudie inom SAAB Aerosystems interna utredning ”Aerosystems
som delsystemsleverantör”. Arbetet syftar till att utvärdera SAAB Aerosystems
möjligheter på marknaden för delsystem vid uppgraderingar av flygfarkoster. Syftet
preciseras i fyra övergripande frågor:
A. Hur fungerar den globala uppgraderingsmarknaden?
B. Hur stor är uppgraderingsmarknaden och dess delmarknader och vilka agerar
där?
C. Vilka framtida marknadsmöjligheter kan identifieras?
D. Hur kan SAAB Aerosystems ta sig in på marknaden?
Utöver detta ingår även en kortare genomgång av marknaden för delsystem inom
modellering och simulering i arbetet.
Med ”uppgradering” avses i detta arbete en större förändring på en redan levererad
flygfarkost. Således behandlas inte nya projekt, nya versioner av gamla plattformar,
kundkrövda extra funktioner vid köp av nya produkter eller service. Enligt
avgränsningarna studeras ej heller uppgraderingar av motor och struktur, s.k. ”Tactical
Mission Systems” eller uppgraderingar på SAAB:s egna flygplan.
Rapporten är strukturerad efter de fyra delfrågorna i syftet. Fråga A-C besvaras genom
att på ett strukturerat sätt presentera insamlad empiri. För att besvara fråga D, d.v.s. hur
Aerosystems kan ta sig in på marknaden, analyseras först empirin utifrån teoretiska
modeller och metoder. De modeller och metoder som använts är PESTEL-analys,
Porters femkraftsmodell, ”Ramverk rörande militära upphandlingar av stora system”,
Intressentteori och Scenarioanalys. Syftet är att ge läsaren en nulägesbeskrivning för
Aerosystems som potentiell etablerare på uppgraderingsmarknaden. Därefter genomförs
en scenarioanalys som syftar till att studera vilka strategiska inriktningar som är mest
framgångsrika för Aerosystems på uppgraderingsmarknaden beroende på hur
marknaden utveckar sig. Till sist presenteras strategiska möjligheter för Aerosystems på
uppgraderingsmarknaden för flygfarkoster.},
 author    = {Nydrén, Joakim and Ralling, Linus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {SAAB Aerosystems marknadsmöjligheter SAAB Aerosystems marknadsmöjligheter för flygfarkoster},
 year     = {2004},
}