Advanced

Anskaffningsjämförelse på ITT Flygt - mellan rentalavtal och traditionella inköp av truckar.

Ethnersson, Marcus and Åkvist, Martin (2004) MIO920
Production Management
Abstract (Swedish)
Den interna logistiken i företag kräver ofta att truckar används. Truckarna ger inget
mervärde för produkten men det är viktigt att truckarna fungerar och sköter sitt jobb
för att produktionen skall fortgå. Att minimera sina kostnader för truckar ligger i alla
företags intresse. Det finns idag olika anskaffningssätt för truckar dessa är att köpa,
leasa och ha truckarna på rentalavtal. Att köpa truckar och att använda sig av
rentalavtal jämförs i detta arbete.
ITT Flygt är ett producerande företag och tillverkar pumpar och omrörare. De äger
idag ett större antal truckar som finns i produktionen. Företaget har uppmärksammat
att andra anskaffningsformer finns och vill utreda om andra alternativ är mer
fördelaktiga. Syftet med... (More)
Den interna logistiken i företag kräver ofta att truckar används. Truckarna ger inget
mervärde för produkten men det är viktigt att truckarna fungerar och sköter sitt jobb
för att produktionen skall fortgå. Att minimera sina kostnader för truckar ligger i alla
företags intresse. Det finns idag olika anskaffningssätt för truckar dessa är att köpa,
leasa och ha truckarna på rentalavtal. Att köpa truckar och att använda sig av
rentalavtal jämförs i detta arbete.
ITT Flygt är ett producerande företag och tillverkar pumpar och omrörare. De äger
idag ett större antal truckar som finns i produktionen. Företaget har uppmärksammat
att andra anskaffningsformer finns och vill utreda om andra alternativ är mer
fördelaktiga. Syftet med rapporten är att titta på nuläget i truckparken på företaget
och se om rentalavtal är mer fördelaktigt anskaffningssätt av truckar för ITT Flygt.
Tre parallella delar går igenom arbetet för att belysa för- och nackdelar med de olika
alternativen.
• Direkt kostnadsjämförelse som jämför de direkta kostnaderna med kalkyler
som olika insatta förutsättningar då det gäller avtalstid. Kalkylerna redovisar
resultaten i form av annuitetsskillnader.
• Indirekta kostnaderna som inte går att värdera tas upp och diskuteras i
rapporten och åskådliggörs i en SWOT analys.
• Den sista delen av rapporten tar upp frågan om vilket leverantörsförhållande
som är bäst mellan Flygt och truckleverantörerna. Och analysen sker med
hjälp av Kraljics matris.
Det finns ett flertal leverantörer på marknaden som kan ge underlag till den direkta
kostnadsjämförelsen. BT-Svenska och Sewa Truck AB är två leverantörer av de
största truckmärkena idag. BT-Svenska har BT och Toyota truckar i sin produktflora
och SEWA Truck AB har Linde truckar. Deras avtalsförslag på rental används i den
direkta kostnadsjämförelsen. Då ITT Flygt har ett större antal truckar valdes ett
mindre antal truckar ut som på bästa sätt skulle representera hela truckparken. För
att få en uppfattning om de indirekta kostnaderna som rentalavtal medför har
intervjuer med två företag som har rentalavtal gjorts i arbetet. Företagen är Trensum
Food AB och Emmaboda Glas. De här uppgifterna och intervjuer på Flygt har legat
som grund för rapporten.
• De direkta kostnaderna gav klar fördel för att äga truckar.
• De indirekta kostnaderna gav fördel för rentalavtal.
• Enligt Kraljics matris så bör ITT Flygt äga truckar.
Resultatet av rapporten är att anskaffningssättet som ITT Flygt skall använda sig av i
framtiden är som det är idag att köpa truckarna. Men en delvis förändrad syn på
inköpen bör initieras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ethnersson, Marcus and Åkvist, Martin
supervisor
organization
course
MIO920
year
type
M1 - University Diploma
subject
other publication id
04/5194
language
Swedish
id
2007174
date added to LUP
2011-06-30 11:35:42
date last changed
2011-06-30 11:35:42
@misc{2007174,
 abstract   = {Den interna logistiken i företag kräver ofta att truckar används. Truckarna ger inget
mervärde för produkten men det är viktigt att truckarna fungerar och sköter sitt jobb
för att produktionen skall fortgå. Att minimera sina kostnader för truckar ligger i alla
företags intresse. Det finns idag olika anskaffningssätt för truckar dessa är att köpa,
leasa och ha truckarna på rentalavtal. Att köpa truckar och att använda sig av
rentalavtal jämförs i detta arbete.
ITT Flygt är ett producerande företag och tillverkar pumpar och omrörare. De äger
idag ett större antal truckar som finns i produktionen. Företaget har uppmärksammat
att andra anskaffningsformer finns och vill utreda om andra alternativ är mer
fördelaktiga. Syftet med rapporten är att titta på nuläget i truckparken på företaget
och se om rentalavtal är mer fördelaktigt anskaffningssätt av truckar för ITT Flygt.
Tre parallella delar går igenom arbetet för att belysa för- och nackdelar med de olika
alternativen.
• Direkt kostnadsjämförelse som jämför de direkta kostnaderna med kalkyler
som olika insatta förutsättningar då det gäller avtalstid. Kalkylerna redovisar
resultaten i form av annuitetsskillnader.
• Indirekta kostnaderna som inte går att värdera tas upp och diskuteras i
rapporten och åskådliggörs i en SWOT analys.
• Den sista delen av rapporten tar upp frågan om vilket leverantörsförhållande
som är bäst mellan Flygt och truckleverantörerna. Och analysen sker med
hjälp av Kraljics matris.
Det finns ett flertal leverantörer på marknaden som kan ge underlag till den direkta
kostnadsjämförelsen. BT-Svenska och Sewa Truck AB är två leverantörer av de
största truckmärkena idag. BT-Svenska har BT och Toyota truckar i sin produktflora
och SEWA Truck AB har Linde truckar. Deras avtalsförslag på rental används i den
direkta kostnadsjämförelsen. Då ITT Flygt har ett större antal truckar valdes ett
mindre antal truckar ut som på bästa sätt skulle representera hela truckparken. För
att få en uppfattning om de indirekta kostnaderna som rentalavtal medför har
intervjuer med två företag som har rentalavtal gjorts i arbetet. Företagen är Trensum
Food AB och Emmaboda Glas. De här uppgifterna och intervjuer på Flygt har legat
som grund för rapporten.
• De direkta kostnaderna gav klar fördel för att äga truckar.
• De indirekta kostnaderna gav fördel för rentalavtal.
• Enligt Kraljics matris så bör ITT Flygt äga truckar.
Resultatet av rapporten är att anskaffningssättet som ITT Flygt skall använda sig av i
framtiden är som det är idag att köpa truckarna. Men en delvis förändrad syn på
inköpen bör initieras.},
 author    = {Ethnersson, Marcus and Åkvist, Martin},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anskaffningsjämförelse på ITT Flygt - mellan rentalavtal och traditionella inköp av truckar.},
 year     = {2004},
}