Advanced

Värdering av innehåll för mobila terminaler

Kirsebom, Marcus (2004) MIO920
Production Management
Abstract (Swedish)
Fokus för mobiltelefonibranschen har tidigare varit röstkommunikation. På senare tid i och med GPRS och kommande 3G så har datakommunikation och olika sorters innehållstjänster fått en ökad betydelse. Den nya teknologin har gjort det möjligt att använda telefonen på ett helt nytt sätt. Detta i kombination med ökad prispress på röstkommunikation och stora investeringar i form av 3G-licenser och nätutbyggnad har gjort innehållstjänster viktigt för operatörerna.
För att få konsumenterna att börja använda innehållstjänster krävs att det finns ett utbud av intressanta och väl fungerande tjänster. Som det ser ut idag finns det dock olika syn på värderingen mellan å ena sidan innehållsleverantören, och den andra sidan operatören. Skillnaden... (More)
Fokus för mobiltelefonibranschen har tidigare varit röstkommunikation. På senare tid i och med GPRS och kommande 3G så har datakommunikation och olika sorters innehållstjänster fått en ökad betydelse. Den nya teknologin har gjort det möjligt att använda telefonen på ett helt nytt sätt. Detta i kombination med ökad prispress på röstkommunikation och stora investeringar i form av 3G-licenser och nätutbyggnad har gjort innehållstjänster viktigt för operatörerna.
För att få konsumenterna att börja använda innehållstjänster krävs att det finns ett utbud av intressanta och väl fungerande tjänster. Som det ser ut idag finns det dock olika syn på värderingen mellan å ena sidan innehållsleverantören, och den andra sidan operatören. Skillnaden består i fördelningen av intäkterna från tjänsterna. Innehållsleverantörerna hävdar att de får alldeles för liten del av intäkterna, vilket begränsar deras möjligheter att utveckla bra tjänster och marknadsföra dessa. Operatörerna menar dock att de tar en skälig avgift för användningen av deras nät respektive det arbete som krävs från deras sida att hantera faktureringen av tjänsterna.
Huvudsyftet med detta examensarbete var därför att undersöka och analysera vilka variabler som är viktiga vid värdering av innehåll och orsakerna till att dessa är viktiga för de olika aktörerna. Det andra syftet var också att försöka identifiera spår av teoretiska värderingsmodeller i företagens värderingsarbete.
Data insamlades genom intervjuer av operatörer och innehållsleverantörer och genom en litteraturstudie av tidigare gjord forskning på området.
Slutsatserna vad gäller huvudsyftet blev att operatörer och innehållsleverantörer har olika utgångspunkter för sin värdering. Därför kan det vara svårt att finna så mycket gemensamt dem emellan. De som dock gick att identifiera var faktorer som varumärke, exklusivitet, kundbasen och marknadsföringsåtgärder.
Den främsta enskilda orsaken till att innehållsmarknaden och värderingen ser ut som den gör för tillfället är marknadens mognadsgrad. De olika aktörerna är osäkra på sina roller i värdenätverket vilket påverkar deras innehållsstrategier och därmed deras avtal och värderingen av dessa. Förutsättningarna med olika affärsmodeller, tekniska lösningar hos operatörerna och ett stort antal olika telefonplattformar underlättar inte utvecklandet av bra innehållstjänster.
Det gick inte att identifiera några tydliga värderingsmodeller i de företag som jag intervjuade, varken hos operatörerna eller hos innehållsleverantörerna. Däremot så kunde man se att vissa element från de värderingsmodeller jag beskrev gick att känna igen i en del av företagen. Marknadssynsättet, inkomstsynsättet och adoptions-diffusionsmodellen gick alla att se tecken på i vissa av företagens värdering.
Orsaker till att inte tydliga värderingsmodeller används är troligen viss skepsis till dem, de inte alltid passar situationen och att vissa företag tycker de saknar data som behövs till modellerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kirsebom, Marcus
supervisor
organization
course
MIO920
year
type
M1 - University Diploma
subject
other publication id
04/5210
language
Swedish
id
2007179
date added to LUP
2011-06-30 11:35:36
date last changed
2011-06-30 11:35:36
@misc{2007179,
 abstract   = {Fokus för mobiltelefonibranschen har tidigare varit röstkommunikation. På senare tid i och med GPRS och kommande 3G så har datakommunikation och olika sorters innehållstjänster fått en ökad betydelse. Den nya teknologin har gjort det möjligt att använda telefonen på ett helt nytt sätt. Detta i kombination med ökad prispress på röstkommunikation och stora investeringar i form av 3G-licenser och nätutbyggnad har gjort innehållstjänster viktigt för operatörerna.
För att få konsumenterna att börja använda innehållstjänster krävs att det finns ett utbud av intressanta och väl fungerande tjänster. Som det ser ut idag finns det dock olika syn på värderingen mellan å ena sidan innehållsleverantören, och den andra sidan operatören. Skillnaden består i fördelningen av intäkterna från tjänsterna. Innehållsleverantörerna hävdar att de får alldeles för liten del av intäkterna, vilket begränsar deras möjligheter att utveckla bra tjänster och marknadsföra dessa. Operatörerna menar dock att de tar en skälig avgift för användningen av deras nät respektive det arbete som krävs från deras sida att hantera faktureringen av tjänsterna.
Huvudsyftet med detta examensarbete var därför att undersöka och analysera vilka variabler som är viktiga vid värdering av innehåll och orsakerna till att dessa är viktiga för de olika aktörerna. Det andra syftet var också att försöka identifiera spår av teoretiska värderingsmodeller i företagens värderingsarbete.
Data insamlades genom intervjuer av operatörer och innehållsleverantörer och genom en litteraturstudie av tidigare gjord forskning på området.
Slutsatserna vad gäller huvudsyftet blev att operatörer och innehållsleverantörer har olika utgångspunkter för sin värdering. Därför kan det vara svårt att finna så mycket gemensamt dem emellan. De som dock gick att identifiera var faktorer som varumärke, exklusivitet, kundbasen och marknadsföringsåtgärder.
Den främsta enskilda orsaken till att innehållsmarknaden och värderingen ser ut som den gör för tillfället är marknadens mognadsgrad. De olika aktörerna är osäkra på sina roller i värdenätverket vilket påverkar deras innehållsstrategier och därmed deras avtal och värderingen av dessa. Förutsättningarna med olika affärsmodeller, tekniska lösningar hos operatörerna och ett stort antal olika telefonplattformar underlättar inte utvecklandet av bra innehållstjänster.
Det gick inte att identifiera några tydliga värderingsmodeller i de företag som jag intervjuade, varken hos operatörerna eller hos innehållsleverantörerna. Däremot så kunde man se att vissa element från de värderingsmodeller jag beskrev gick att känna igen i en del av företagen. Marknadssynsättet, inkomstsynsättet och adoptions-diffusionsmodellen gick alla att se tecken på i vissa av företagens värdering.
Orsaker till att inte tydliga värderingsmodeller används är troligen viss skepsis till dem, de inte alltid passar situationen och att vissa företag tycker de saknar data som behövs till modellerna.},
 author    = {Kirsebom, Marcus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdering av innehåll för mobila terminaler},
 year     = {2004},
}