Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Relationsmarknadsföring inom den svenska byggvarubranschen

Olin, Martin (2004) MIO920
Production Management
Abstract (Swedish)
Bakgrund Strukturen i byggvarubranschen har förändrats kraftigt under de
senaste åren. En outvecklad bransch i uppsving har lockat till sig
nya internationella aktörer, de ”gamla” svenska kedjorna har
mobiliserat sina resurser för att dels kunna utnyttja stigande
efterfrågan dels för att bemöta den ökande konkurrensen.
Teorierna inom fältet marknadsföring är under ständig utveckling.
Framförallt har begreppet relationsmarknadsföring, RM, vuxit
fram som ett alternativ till den grundläggande marketingmixmodellen.
Inom RM är det bland annat relationer, interaktioner och
kunddeltagande som ligger i fokus.
Syfte Detta arbete ska utröna och föra en diskussion kring huruvida
aktörerna i den svenska byggvarubranschen arbetar med RM och... (More)
Bakgrund Strukturen i byggvarubranschen har förändrats kraftigt under de
senaste åren. En outvecklad bransch i uppsving har lockat till sig
nya internationella aktörer, de ”gamla” svenska kedjorna har
mobiliserat sina resurser för att dels kunna utnyttja stigande
efterfrågan dels för att bemöta den ökande konkurrensen.
Teorierna inom fältet marknadsföring är under ständig utveckling.
Framförallt har begreppet relationsmarknadsföring, RM, vuxit
fram som ett alternativ till den grundläggande marketingmixmodellen.
Inom RM är det bland annat relationer, interaktioner och
kunddeltagande som ligger i fokus.
Syfte Detta arbete ska utröna och föra en diskussion kring huruvida
aktörerna i den svenska byggvarubranschen arbetar med RM och i
så fall på vilket sätt de gör det.
Genomförande Intervjuer med marknadschefer och varuhuschefer inom de 6
största aktörerna i denna bransch. En intervjumall användes vid
samtliga intervjuer men för att erhålla en mer nyanserad bild
ställdes individuella följdfrågor. Sammanställning skedde därefter
för varje aktör utifrån intervjuerna och sekundärdata som t.ex.
aktörernas hemsidor. Analys av materialet genomfördes sedan
utifrån teoretiska begrepp och modeller.
Slutsatser Det finns exempel på både RM och transaktionsmarknadsföring i
byggvarubranschen. Områden i verksamheten som t.ex.
lojalitetsprogram, rådgivning, kundinteraktioner pekar på RM.
Områden i verksamheten som t.ex. direktreklam,
detaljhandelsegenskaper pekar på transaktionsmarknadsföring.
RM används som ett verktyg (direkt eller indirekt) och inte som ett
övergripande synsätt.
Möjligheter till relationsskapande ökar då kunderna handlar för
större belopp och är i behov av rådgivning.
De olika företagen arbetar på olika sätt och de internationella
aktörerna arbetar på ett sätt som påminner mer om
transaktionsmarknadsföring jämfört med de nationella aktörerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olin, Martin
supervisor
organization
course
MIO920
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
lojalitetsprogram, bygghandel, byggvarubranschen, detaljhandel., Relationsmarknadsföring, lojalitet
other publication id
04/5205
language
Swedish
id
2007216
date added to LUP
2011-06-30 13:57:23
date last changed
2011-06-30 13:57:23
@misc{2007216,
 abstract   = {Bakgrund Strukturen i byggvarubranschen har förändrats kraftigt under de
senaste åren. En outvecklad bransch i uppsving har lockat till sig
nya internationella aktörer, de ”gamla” svenska kedjorna har
mobiliserat sina resurser för att dels kunna utnyttja stigande
efterfrågan dels för att bemöta den ökande konkurrensen.
Teorierna inom fältet marknadsföring är under ständig utveckling.
Framförallt har begreppet relationsmarknadsföring, RM, vuxit
fram som ett alternativ till den grundläggande marketingmixmodellen.
Inom RM är det bland annat relationer, interaktioner och
kunddeltagande som ligger i fokus.
Syfte Detta arbete ska utröna och föra en diskussion kring huruvida
aktörerna i den svenska byggvarubranschen arbetar med RM och i
så fall på vilket sätt de gör det.
Genomförande Intervjuer med marknadschefer och varuhuschefer inom de 6
största aktörerna i denna bransch. En intervjumall användes vid
samtliga intervjuer men för att erhålla en mer nyanserad bild
ställdes individuella följdfrågor. Sammanställning skedde därefter
för varje aktör utifrån intervjuerna och sekundärdata som t.ex.
aktörernas hemsidor. Analys av materialet genomfördes sedan
utifrån teoretiska begrepp och modeller.
Slutsatser Det finns exempel på både RM och transaktionsmarknadsföring i
byggvarubranschen. Områden i verksamheten som t.ex.
lojalitetsprogram, rådgivning, kundinteraktioner pekar på RM.
Områden i verksamheten som t.ex. direktreklam,
detaljhandelsegenskaper pekar på transaktionsmarknadsföring.
RM används som ett verktyg (direkt eller indirekt) och inte som ett
övergripande synsätt.
Möjligheter till relationsskapande ökar då kunderna handlar för
större belopp och är i behov av rådgivning.
De olika företagen arbetar på olika sätt och de internationella
aktörerna arbetar på ett sätt som påminner mer om
transaktionsmarknadsföring jämfört med de nationella aktörerna.},
 author    = {Olin, Martin},
 keyword   = {lojalitetsprogram,bygghandel,byggvarubranschen,detaljhandel.,Relationsmarknadsföring,lojalitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Relationsmarknadsföring inom den svenska byggvarubranschen},
 year     = {2004},
}