Advanced

OCCUPATIONAL EXPOSURE of 14C a systematic investigation of 14C contamination of workers at the nuclear power industry, the pharmaceutical industry and other laboratories using 14C

Nilsson, Carl-Magnus (2008)
Medical Physics Programme
Abstract
With the help from accelerator mass spectrometry (AMS), hair from workers within the nuclear power industry, pharmaceutical and biotechnology industry has been investigated to see if contamination from 14C. 14C-using companies and nuclear power plants were contacted, volunteers were recruited, who sent in hair samples together with a questionnaire. The samples were washed and prepared for 14C analysis with a single stage AMS (SSAMS) machine. Different ways were tried to remove sulphur impurities form the hair samples. Hair collected at hairdresser saloons was analysed to act as a background indicator. Contaminations were found in two samples that were in the order of 12 and 78 times higher than normal background. Also smaller... (More)
With the help from accelerator mass spectrometry (AMS), hair from workers within the nuclear power industry, pharmaceutical and biotechnology industry has been investigated to see if contamination from 14C. 14C-using companies and nuclear power plants were contacted, volunteers were recruited, who sent in hair samples together with a questionnaire. The samples were washed and prepared for 14C analysis with a single stage AMS (SSAMS) machine. Different ways were tried to remove sulphur impurities form the hair samples. Hair collected at hairdresser saloons was analysed to act as a background indicator. Contaminations were found in two samples that were in the order of 12 and 78 times higher than normal background. Also smaller contaminations were found in 12 samples that indicate a general contamination in the work environment. Further studies are needed to investigate if the contamination is entirely internal, and not to some extent external 14C absorbed by the hair. If the 14C contamination is mainly internal, this work suggests that the workers at least should be made aware of the amount of 14C they receive internally. The work presented in this master’s thesis shows that our graphitization method is good for hair and AMS can be used as a tool to monitor small amounts of 14C in hair. (Less)
Abstract (Swedish)
Inom kärnkraftsverken, läkemedelsindustrin, biotekniklaboratorier mfl är det vanligt att det radioaktiva ämnet 14C förekommer i olika former. Inom kärnkraftsverken som en biprodukt vid elproduktion och inom läkemedelsindustrin används det som markör för att studera hur sunbstansen distribueras i kroppen. Genom inandning vid t ex oförsiktighet kan de människor som arbetar med dessa olika substanser komma att exponeras för små mängder 14C, vilket bl a kan visa sig som en 14C-förekomst i håret. För att undersöka förekomsten av 14C i hår kan acceleratormass-spektrometri (AMS) användas som är ett verktyg, vilken även används bl a för åldersbestämning av t.ex. arkeologiska och geologiska föremål. AMS har fördelen att kunna mäta ytterst små... (More)
Inom kärnkraftsverken, läkemedelsindustrin, biotekniklaboratorier mfl är det vanligt att det radioaktiva ämnet 14C förekommer i olika former. Inom kärnkraftsverken som en biprodukt vid elproduktion och inom läkemedelsindustrin används det som markör för att studera hur sunbstansen distribueras i kroppen. Genom inandning vid t ex oförsiktighet kan de människor som arbetar med dessa olika substanser komma att exponeras för små mängder 14C, vilket bl a kan visa sig som en 14C-förekomst i håret. För att undersöka förekomsten av 14C i hår kan acceleratormass-spektrometri (AMS) användas som är ett verktyg, vilken även används bl a för åldersbestämning av t.ex. arkeologiska och geologiska föremål. AMS har fördelen att kunna mäta ytterst små prover. Idag används AMS inom arkeologi, klimatforskning, biomedicin och läkemedelsforskning, rättsmedicin m.m. Ett AMS-system har många fördelar jämfört med klassisk masspektrometri, t.ex. att jonkällan, som producerar negativa joner, vilket minskar bakgrunden från andra nuklider eller molekyler med massan 14. Resultatet från AMS-maskinen erhålls i pMC (percent modern carbon). Detta motsvarar 2.26 Bq/kg kol. Ett frågeformulär skickades ut tillsammans med ett informationsbrev till berörda institutioner/företag och dylikt för att höra om intresse fanns att deltaga i denna studie. För att ha något att jämföra detta hår med måste även hår från en grupp personer insamlas som inte arbetar i 14C-miljöer, eftersom 14C också finns naturligt. Därför insamlades hår från frisörsalonger som skulle agera som bakgrund, för att dras bort från de skarpa proverna. Hårproven tvättas i etanol för att ta bort eventuell extern kontaminering av 14C, dvs. 14C som ligger utanpå håret till följd av att substanserna på något sätt hamnat där. Därefter förbereddes proverna genom att förbrännas till koldioxid, köras genom olika rengöringssystem som vi utvecklat för hår, och till sist dunstas ned till fast kol genom olika kemiska processer. När respektive prov är klart, placerades de i ett provhjul som sätts i acceleratorn. Eftersom hår innehåller mycket svavel, som påverkar hur snabbt processen går att omvandla proverna från hår till fast kol, var det tvunget att prova fram ett reningssystem för denna process. Detta innefattar att tillföra destillerat vatten som tar upp svavel och bildar svavelsyrlighet, silver och koppar som på sitt sätt tar upp svavel. Detta har hjälpt att hålla tiderna relativt korta vid provberedningen. Resultaten har visat att vissa människor som arbetar i laborativa miljöer har 14C motsvarande 5-60 pMC över bakgrund. De två högsta har 1294 pMC och 8281 pMC respektive. Arbetare inom kärnkraftsindustrin låg väldigt nära bakgrunden, där överskottet låg på ca. 3 pMC. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Carl-Magnus
supervisor
organization
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Nukleärmedicin
language
English
id
2157052
date added to LUP
2011-09-13 11:29:55
date last changed
2011-12-06 14:15:09
@misc{2157052,
 abstract   = {With the help from accelerator mass spectrometry (AMS), hair from workers within the nuclear power industry, pharmaceutical and biotechnology industry has been investigated to see if contamination from 14C. 14C-using companies and nuclear power plants were contacted, volunteers were recruited, who sent in hair samples together with a questionnaire. The samples were washed and prepared for 14C analysis with a single stage AMS (SSAMS) machine. Different ways were tried to remove sulphur impurities form the hair samples. Hair collected at hairdresser saloons was analysed to act as a background indicator. Contaminations were found in two samples that were in the order of 12 and 78 times higher than normal background. Also smaller contaminations were found in 12 samples that indicate a general contamination in the work environment. Further studies are needed to investigate if the contamination is entirely internal, and not to some extent external 14C absorbed by the hair. If the 14C contamination is mainly internal, this work suggests that the workers at least should be made aware of the amount of 14C they receive internally. The work presented in this master’s thesis shows that our graphitization method is good for hair and AMS can be used as a tool to monitor small amounts of 14C in hair.},
 author    = {Nilsson, Carl-Magnus},
 keyword   = {Nukleärmedicin},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {OCCUPATIONAL EXPOSURE of 14C a systematic investigation of 14C contamination of workers at the nuclear power industry, the pharmaceutical industry and other laboratories using 14C},
 year     = {2008},
}