Advanced

Isälvsstråket Djurkälla-Flädemo norr om Motala : beskrivning av materialsammansättning, volym, täktverksamhet och motstående intressen till täkt

Estgren, Carina (1987) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Isälvsstråket Djurkälla-Flädemo strax norr om Motala har undersökts med avseende på materialsammansättning, volym, täktverksamhet och motstående intressen till täkt. Naturvårdslagens betydelse för täktverksamhet och naturvårdshänsyn har diskuterats i perspektivet igår, idag, imorgon.

Det undersökta isälvsstråket kommer att ingå i en översiktlig länsomfattande inventering av naturgrus och alternativa material i Östergötlands län. Valda delar av föreliggande arbete kan användas i den översiktliga inventeringen, som länsstyrelsen i Östergötlands län ansvarar för.

Undersökningarna har uförts i huvudsak som ett litteraturstudium.

Materialsammansättning: Avlagringarna är avsatta som subakvatiska deltan och åsar med en mycket komplex... (More)
Isälvsstråket Djurkälla-Flädemo strax norr om Motala har undersökts med avseende på materialsammansättning, volym, täktverksamhet och motstående intressen till täkt. Naturvårdslagens betydelse för täktverksamhet och naturvårdshänsyn har diskuterats i perspektivet igår, idag, imorgon.

Det undersökta isälvsstråket kommer att ingå i en översiktlig länsomfattande inventering av naturgrus och alternativa material i Östergötlands län. Valda delar av föreliggande arbete kan användas i den översiktliga inventeringen, som länsstyrelsen i Östergötlands län ansvarar för.

Undersökningarna har uförts i huvudsak som ett litteraturstudium.

Materialsammansättning: Avlagringarna är avsatta som subakvatiska deltan och åsar med en mycket komplex uppbyggnad. Materialet består i huvudsak av sand, grus och morän i varierande sammansättningar.

Motstående intressen till täkt: Avlagringarna har bedömts ha högsta geovetenskapliga värde och naturvärde d v s klass I. Undantag är avlagringarna i närheten av Nykyrka som bedömts ha mycket högt naturvärde d v s klass II. Övriga motstående intressen till täkt är avlagringarnas hydrologiska och kulturhistoriska värden, allmänna vägar och bebyggelse.

Täktverksamhet: Det förekommer täktverksamhet (1986) i fyra områden.

Volym: Avlagringarnas volym är uppskattade till 133 miljoner fm3 eller
266 miljoner ton. När hänsyn tagits till motstående intressen
till täkt har den uttagbara volymen reducerats till O fm3.

Täktverksamhet och naturvårdshänsyn: Täktverksamhet, som avser kommersiell utvinning, är sedan 1965 tillståndspliktig. Under åren 1965-1986 har täkttillstånd berört elva områden i isälvsstråket. Naturvårdslagen har under denna tid förändrats en del och naturvårdshänsynen har blivit större. Det dröjer dock några år innan förändringarna får effekter i verkligheten.

Framtida syn: Det finns en stor efterfrågan på naturgrus och exploateringsintressen och bevarandeintressen kommer att kollidera. Länsstyrelsen, som är tillståndsprövande myndighet, strävar efter koncentration av täktverksamhet och total utbrytning i dessa områden för att minimera skadeverkan. I framtiden kan konflikter därför uppstå i de fyra områden, där täktverksamhet bedrivs idag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Estgren, Carina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
naturgeografi, geografi, täktverksamhet, isälvsstråket Djurkälla-Flädemo
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
6
language
Swedish
additional info
Gunnar Starkenberg vid Länsstyrelsen i Östergötlands län
id
2170210
date added to LUP
2011-10-03 14:21:30
date last changed
2011-10-03 14:21:30
@misc{2170210,
 abstract   = {Isälvsstråket Djurkälla-Flädemo strax norr om Motala har undersökts med avseende på materialsammansättning, volym, täktverksamhet och motstående intressen till täkt. Naturvårdslagens betydelse för täktverksamhet och naturvårdshänsyn har diskuterats i perspektivet igår, idag, imorgon.

Det undersökta isälvsstråket kommer att ingå i en översiktlig länsomfattande inventering av naturgrus och alternativa material i Östergötlands län. Valda delar av föreliggande arbete kan användas i den översiktliga inventeringen, som länsstyrelsen i Östergötlands län ansvarar för.

Undersökningarna har uförts i huvudsak som ett litteraturstudium.

Materialsammansättning: Avlagringarna är avsatta som subakvatiska deltan och åsar med en mycket komplex uppbyggnad. Materialet består i huvudsak av sand, grus och morän i varierande sammansättningar.

Motstående intressen till täkt: Avlagringarna har bedömts ha högsta geovetenskapliga värde och naturvärde d v s klass I. Undantag är avlagringarna i närheten av Nykyrka som bedömts ha mycket högt naturvärde d v s klass II. Övriga motstående intressen till täkt är avlagringarnas hydrologiska och kulturhistoriska värden, allmänna vägar och bebyggelse.

Täktverksamhet: Det förekommer täktverksamhet (1986) i fyra områden.

Volym: Avlagringarnas volym är uppskattade till 133 miljoner fm3 eller
266 miljoner ton. När hänsyn tagits till motstående intressen
till täkt har den uttagbara volymen reducerats till O fm3.

Täktverksamhet och naturvårdshänsyn: Täktverksamhet, som avser kommersiell utvinning, är sedan 1965 tillståndspliktig. Under åren 1965-1986 har täkttillstånd berört elva områden i isälvsstråket. Naturvårdslagen har under denna tid förändrats en del och naturvårdshänsynen har blivit större. Det dröjer dock några år innan förändringarna får effekter i verkligheten.

Framtida syn: Det finns en stor efterfrågan på naturgrus och exploateringsintressen och bevarandeintressen kommer att kollidera. Länsstyrelsen, som är tillståndsprövande myndighet, strävar efter koncentration av täktverksamhet och total utbrytning i dessa områden för att minimera skadeverkan. I framtiden kan konflikter därför uppstå i de fyra områden, där täktverksamhet bedrivs idag.},
 author    = {Estgren, Carina},
 keyword   = {naturgeografi,geografi,täktverksamhet,isälvsstråket Djurkälla-Flädemo},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Isälvsstråket Djurkälla-Flädemo norr om Motala : beskrivning av materialsammansättning, volym, täktverksamhet och motstående intressen till täkt},
 year     = {1987},
}