Advanced

Samband mellan Landsat TM-data och skogliga beståndsdata på avdelningsnivå

Ardö, Jonas (1989) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Följande arbete utgör en 10 poängs-uppsats vid Naturgeografiska institutionen, Lunds universitet.
Syftet med studien var att undersöka vilken skoglig information en Landsat TM scen innehåller avseende vissa skogliga beståndsvariabler. En skogsfastighet utanför Oskarshamn i Småland utgjorde undersökningsområde. Fastigheten består av cirka 1300 ha produktiv skogsmark indelat i 198 avdelningar.
Landsat TM-data och skogliga fältdata för alla avdelningarna utgjorde indata för studien. Medelvärden beräknades för avdelningarna i TM 1,2,3,4,5 och 7 och samtliga pixlar utom gränspixlarna användes. Subjektiva fältdata inhämtades enligt gängse metoder vid skoglig indelning. De studerade betsåndsvariablerna var ståndortsindex/bonitet, volym och... (More)
Följande arbete utgör en 10 poängs-uppsats vid Naturgeografiska institutionen, Lunds universitet.
Syftet med studien var att undersöka vilken skoglig information en Landsat TM scen innehåller avseende vissa skogliga beståndsvariabler. En skogsfastighet utanför Oskarshamn i Småland utgjorde undersökningsområde. Fastigheten består av cirka 1300 ha produktiv skogsmark indelat i 198 avdelningar.
Landsat TM-data och skogliga fältdata för alla avdelningarna utgjorde indata för studien. Medelvärden beräknades för avdelningarna i TM 1,2,3,4,5 och 7 och samtliga pixlar utom gränspixlarna användes. Subjektiva fältdata inhämtades enligt gängse metoder vid skoglig indelning. De studerade betsåndsvariablerna var ståndortsindex/bonitet, volym och trädslagsblandning.
Korrelationskoefficienter beräknades för att studera graden av linjärt
samband mellan fältdata och satellitdata. Materialet delades avseende
beståndsvariablerna in i grupper som statistiskt testades mot varandra
för att hitta spektralt signifikanta ( 95 %) skillnader.
Resultaten redovisas som signifikanta respektive icke signifikanta
spektrala skillnader för vissa beståndsvariabler på avdelningsnivå.
Resultaten visar att 4 grupper med olika bonitet eller olika ståndortsindex är signifikant åtskilda i TM4/TM3 och att troligen både trädslagsblandning och bonitetsskillnader bidrar till detta.
Angående volymen är 5 grupper med olika stor volym signifikant åtskilda i
TM5 vilket också är det band med högst korrelation mot volym (r= -0.79).
Vidare har skuggorna stor betydelse när det gäller satellitinformation
angående skogsbeståndsvolymer.
T-testerna mellan grupper med olika trädslagsblandning visar signifikanta
skillnader mellan 3 grupper med olika andel tall TM4/TM3. 3 grupper med
olika andel löv är signifikant åtskilda i TM4. Vidare är avdelningar med
100 % gran signifikant skilda från avdelningar med 100 % tall i TM4/TM3.
TM4/TM3 ger också bäst separation av barrblandskog.
Utöver detta gjordes en regressionsbaserad volymprediktion av de 198
avdelningarna med TM5 som prediktor. Korrelationskoefficienten mellan
predikterad och verklig volym var 0.82 och medelfelet var 59.5 m³sk/ha.
Potentialen för satellitbildsbaserade skogliga inventeringar bedöms vara
stor och framtidsmöjligheterna goda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ardö, Jonas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
geografi, naturgeografi, Landsat TM-data, skogliga beståndsdata
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
15
funder
Statens delegation för rymdverksamhet
language
Swedish
additional info
Peter Holmgren, Satellitbild i Kiruna.
Observera. Statens delegation för rymdverksamhet är nuvarande Rymdstyrelsen.
id
2173306
date added to LUP
2011-12-29 12:33:41
date last changed
2011-12-29 12:33:41
@misc{2173306,
 abstract   = {Följande arbete utgör en 10 poängs-uppsats vid Naturgeografiska institutionen, Lunds universitet.
Syftet med studien var att undersöka vilken skoglig information en Landsat TM scen innehåller avseende vissa skogliga beståndsvariabler. En skogsfastighet utanför Oskarshamn i Småland utgjorde undersökningsområde. Fastigheten består av cirka 1300 ha produktiv skogsmark indelat i 198 avdelningar.
Landsat TM-data och skogliga fältdata för alla avdelningarna utgjorde indata för studien. Medelvärden beräknades för avdelningarna i TM 1,2,3,4,5 och 7 och samtliga pixlar utom gränspixlarna användes. Subjektiva fältdata inhämtades enligt gängse metoder vid skoglig indelning. De studerade betsåndsvariablerna var ståndortsindex/bonitet, volym och trädslagsblandning.
Korrelationskoefficienter beräknades för att studera graden av linjärt
samband mellan fältdata och satellitdata. Materialet delades avseende
beståndsvariablerna in i grupper som statistiskt testades mot varandra
för att hitta spektralt signifikanta ( 95 %) skillnader.
Resultaten redovisas som signifikanta respektive icke signifikanta
spektrala skillnader för vissa beståndsvariabler på avdelningsnivå.
Resultaten visar att 4 grupper med olika bonitet eller olika ståndortsindex är signifikant åtskilda i TM4/TM3 och att troligen både trädslagsblandning och bonitetsskillnader bidrar till detta.
Angående volymen är 5 grupper med olika stor volym signifikant åtskilda i
TM5 vilket också är det band med högst korrelation mot volym (r= -0.79).
Vidare har skuggorna stor betydelse när det gäller satellitinformation
angående skogsbeståndsvolymer.
T-testerna mellan grupper med olika trädslagsblandning visar signifikanta
skillnader mellan 3 grupper med olika andel tall TM4/TM3. 3 grupper med
olika andel löv är signifikant åtskilda i TM4. Vidare är avdelningar med
100 % gran signifikant skilda från avdelningar med 100 % tall i TM4/TM3.
TM4/TM3 ger också bäst separation av barrblandskog.
Utöver detta gjordes en regressionsbaserad volymprediktion av de 198
avdelningarna med TM5 som prediktor. Korrelationskoefficienten mellan
predikterad och verklig volym var 0.82 och medelfelet var 59.5 m³sk/ha.
Potentialen för satellitbildsbaserade skogliga inventeringar bedöms vara
stor och framtidsmöjligheterna goda.},
 author    = {Ardö, Jonas},
 keyword   = {geografi,naturgeografi,Landsat TM-data,skogliga beståndsdata},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Samband mellan Landsat TM-data och skogliga beståndsdata på avdelningsnivå},
 year     = {1989},
}