Advanced

Land use mapping of the That Luang-Salakham wetland, Lao PDR, using Landsat TM-data

Michelson, Daniel (1991) In Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Wetland Management Programme (WMP) inom Mekongsekretariatet har identifierat satellitbildsfjärranalys som ett viktigt verktyg för att undersöka Mekongflodens våtmarker (Petersen R., Petersen L. och Lacoursière 1990). Denna studie undersöker möjligheterna till storskalig markanvändningskartering av That Luang-Salakhamvåtmarken med omgivningar i västra Laos med hjälp av digitala fjärranalysmetoder och Landsat TM-data. Tyngdpunkten i arbetet har lagts vid kartering av naturlig våtmarksvegetation samt ris under våtsäsong resp. torrsäsong. Två Landsat TM-bilder användes: en från augusti 1989 (våtsäsong) och en från november 1989 (torrsäsong). En metod för markanvändningsklassificering har både utvecklats och utvärderats. Tre... (More)
Wetland Management Programme (WMP) inom Mekongsekretariatet har identifierat satellitbildsfjärranalys som ett viktigt verktyg för att undersöka Mekongflodens våtmarker (Petersen R., Petersen L. och Lacoursière 1990). Denna studie undersöker möjligheterna till storskalig markanvändningskartering av That Luang-Salakhamvåtmarken med omgivningar i västra Laos med hjälp av digitala fjärranalysmetoder och Landsat TM-data. Tyngdpunkten i arbetet har lagts vid kartering av naturlig våtmarksvegetation samt ris under våtsäsong resp. torrsäsong. Två Landsat TM-bilder användes: en från augusti 1989 (våtsäsong) och en från november 1989 (torrsäsong). En metod för markanvändningsklassificering har både utvecklats och utvärderats. Tre markanvändningsklassificeringar har genererats: en utifrån våtsäsongsdata, en utifrån torrsäsongsdata och en utifrån en kombination av våt-och torrsäsongsdata. De mest noggranna resultaten erhölls från den tredje, multitemporala, klassningen. Tre klasser våtmarksvegetation identifierades samt risfält och terrasser för båda säsonger. En slutsats från denna studie är att våtmarksklassificeringar av WMP i Laos med digitala fjärranalysmetoder är
genomförbara men orealistiska ur såväl praktisk som ekonomisk synpunt. (Less)
Abstract
The Wetland Management Programme (WMP) of the Mekong Secretariat has identified satellite remote sensing as being a valuable tool in conducting surveys of Mekong riperian wetlands (Petersen R., Petersen L. and Lacoursière 1990). This study involves evaluating the feasibility of large scale land use mapping of the That Luang-Salakham wetland and surroundings, Lao PDR, using digital satellite remote sensing methods and Landsat TM-data. Of particular interest have been the mapping of natural wetland vegetation and of wet, dry and both wet and dry season rice crops. Two Landsat TM images were used: one from August 1989 (wet season) and one from November 1989 (dry season). A method for land use classification has been developed and evaluated.... (More)
The Wetland Management Programme (WMP) of the Mekong Secretariat has identified satellite remote sensing as being a valuable tool in conducting surveys of Mekong riperian wetlands (Petersen R., Petersen L. and Lacoursière 1990). This study involves evaluating the feasibility of large scale land use mapping of the That Luang-Salakham wetland and surroundings, Lao PDR, using digital satellite remote sensing methods and Landsat TM-data. Of particular interest have been the mapping of natural wetland vegetation and of wet, dry and both wet and dry season rice crops. Two Landsat TM images were used: one from August 1989 (wet season) and one from November 1989 (dry season). A method for land use classification has been developed and evaluated. Three land use classifications have been created: one using wet season data, one using dry season data and one combining both wet and dry season data. The most accurate results were obtained from this third, multi-temporal classification. Three wetland vegetation classes were identified as was the extent of rice paddy and terrace during both seasons. It is concluded that land use mapping using these methods is feasible yet unrealistic (logistically and economically) for wetland classification by the WMP in the Lao PDR. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Michelson, Daniel
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
land use, Landsat TM, Mekong, wetland, feasibility study
publication/series
Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser
report number
23
funder
SIDA, Minor Field Study programme (MFS)
language
English
additional info
Dr. Robert Petersen, leader, Wetland management programme, Mekong secretariat, Bangkok, Thailand.

Dr. Erik Skoglund, senior environmentalist, Mekong secretariat, Bangkok, Thailand.
id
2187324
date added to LUP
2011-10-24 10:24:54
date last changed
2011-12-29 11:44:47
@misc{2187324,
 abstract   = {The Wetland Management Programme (WMP) of the Mekong Secretariat has identified satellite remote sensing as being a valuable tool in conducting surveys of Mekong riperian wetlands (Petersen R., Petersen L. and Lacoursière 1990). This study involves evaluating the feasibility of large scale land use mapping of the That Luang-Salakham wetland and surroundings, Lao PDR, using digital satellite remote sensing methods and Landsat TM-data. Of particular interest have been the mapping of natural wetland vegetation and of wet, dry and both wet and dry season rice crops. Two Landsat TM images were used: one from August 1989 (wet season) and one from November 1989 (dry season). A method for land use classification has been developed and evaluated. Three land use classifications have been created: one using wet season data, one using dry season data and one combining both wet and dry season data. The most accurate results were obtained from this third, multi-temporal classification. Three wetland vegetation classes were identified as was the extent of rice paddy and terrace during both seasons. It is concluded that land use mapping using these methods is feasible yet unrealistic (logistically and economically) for wetland classification by the WMP in the Lao PDR.},
 author    = {Michelson, Daniel},
 keyword   = {land use,Landsat TM,Mekong,wetland,feasibility study},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Lunds universitets Naturgeografiska institution - Seminarieuppsatser},
 title    = {Land use mapping of the That Luang-Salakham wetland, Lao PDR, using Landsat TM-data},
 year     = {1991},
}