Advanced

Färdighetsträning för vuxna med ADHD: en klinisk studie av behandlingens effekt

Engdahl, Emma LU and Jernling, Cecilia LU (2012) PSPT02 20112
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studien undersöker klinisk förändring hos sju vuxna individer med ADHD efter färdighetsträning enligt Hesslingers modell i psykiatrisk öppenvård. Kognitiv funktion har undersökts med WAIS delskalor Arbetsminne och Snabbhetsindex och med IVA+PLUS skalor Uppmärksamhet och Responskontroll. Självupplevda psykiatriska symtom har undersökts med självskattningsformulären SCL-90 och ASRS. Resultaten har bearbetats statistiskt på gruppnivå med icke-parametriska test samt på individnivå med klinisk signifikansberäkning. Resultaten visar på gruppnivå en signifikant förbättring på Uppmärksamhetsskalan, vilket stöder tidigare forskning. Även avseende Snabbhetsindex har signifikant förbättring påvisats. En tendens till förbättring har även uppmätts på... (More)
Studien undersöker klinisk förändring hos sju vuxna individer med ADHD efter färdighetsträning enligt Hesslingers modell i psykiatrisk öppenvård. Kognitiv funktion har undersökts med WAIS delskalor Arbetsminne och Snabbhetsindex och med IVA+PLUS skalor Uppmärksamhet och Responskontroll. Självupplevda psykiatriska symtom har undersökts med självskattningsformulären SCL-90 och ASRS. Resultaten har bearbetats statistiskt på gruppnivå med icke-parametriska test samt på individnivå med klinisk signifikansberäkning. Resultaten visar på gruppnivå en signifikant förbättring på Uppmärksamhetsskalan, vilket stöder tidigare forskning. Även avseende Snabbhetsindex har signifikant förbättring påvisats. En tendens till förbättring har även uppmätts på skalan Responskontroll. Den kliniska signifikansberäkningen visar att olika individer förbättrats avseende olika funktioner. Däremot har förbättring av självupplevda symtom, som påvisats i tidigare forskning, ej kunnat visas i denna studie. Det låga deltagarantalet gör att vidare forskning är nödvändig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engdahl, Emma LU and Jernling, Cecilia LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
ADHD, färdighetsträning, Hesslinger, klinisk signifikans, kognitiv funktion, psykiatrisk öppenvård.
language
Swedish
id
2270116
date added to LUP
2012-01-09 14:18:03
date last changed
2012-01-09 14:18:03
@misc{2270116,
 abstract   = {Studien undersöker klinisk förändring hos sju vuxna individer med ADHD efter färdighetsträning enligt Hesslingers modell i psykiatrisk öppenvård. Kognitiv funktion har undersökts med WAIS delskalor Arbetsminne och Snabbhetsindex och med IVA+PLUS skalor Uppmärksamhet och Responskontroll. Självupplevda psykiatriska symtom har undersökts med självskattningsformulären SCL-90 och ASRS. Resultaten har bearbetats statistiskt på gruppnivå med icke-parametriska test samt på individnivå med klinisk signifikansberäkning. Resultaten visar på gruppnivå en signifikant förbättring på Uppmärksamhetsskalan, vilket stöder tidigare forskning. Även avseende Snabbhetsindex har signifikant förbättring påvisats. En tendens till förbättring har även uppmätts på skalan Responskontroll. Den kliniska signifikansberäkningen visar att olika individer förbättrats avseende olika funktioner. Däremot har förbättring av självupplevda symtom, som påvisats i tidigare forskning, ej kunnat visas i denna studie. Det låga deltagarantalet gör att vidare forskning är nödvändig.},
 author    = {Engdahl, Emma and Jernling, Cecilia},
 keyword   = {ADHD,färdighetsträning,Hesslinger,klinisk signifikans,kognitiv funktion,psykiatrisk öppenvård.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Färdighetsträning för vuxna med ADHD: en klinisk studie av behandlingens effekt},
 year     = {2012},
}