Advanced

Ekonomiska sanktioner, ett tveeggat svärd?

Heljetorp, Gustaf LU and Ramos Gonzalez, Erik LU (2012) STVA21 20112
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Ekonomiska sanktioner används i första hand som ett medel för att utöva press när en stat inskränker på mänskliga fri- och rättigheter. Det material vi presenterar visar dock på att sanktionsutövande även kan förekomma när en stat bryter emot demokratiska rättigheter. Senare forskning visar även att sittande regimer alltför ofta inte blir drabbade utav dessa ekonomsiska sanktioner, utan att det snarare är folket i staten som får lida. Denna uppsats kommer analysera vilka effekter ekonomiska sanktioner kan komma att ha på en stats demokratiutveckling. Arbetet görs genom en komparativ studie, där vi empiriskt ser på den demokratiska utvecklingen i sanktionerade länder samt två mindre fallstudier med Sydafrika och Panama som illustrativa... (More)
Ekonomiska sanktioner används i första hand som ett medel för att utöva press när en stat inskränker på mänskliga fri- och rättigheter. Det material vi presenterar visar dock på att sanktionsutövande även kan förekomma när en stat bryter emot demokratiska rättigheter. Senare forskning visar även att sittande regimer alltför ofta inte blir drabbade utav dessa ekonomsiska sanktioner, utan att det snarare är folket i staten som får lida. Denna uppsats kommer analysera vilka effekter ekonomiska sanktioner kan komma att ha på en stats demokratiutveckling. Arbetet görs genom en komparativ studie, där vi empiriskt ser på den demokratiska utvecklingen i sanktionerade länder samt två mindre fallstudier med Sydafrika och Panama som illustrativa exempel på när ekonomiska sanktioner verkar fungerar och när det inte gör det. Frågan som försöker besvaras är:
Har ekonomiska sanktioner någon effekt på en stats demokratiutveckling?
Utifrån ovannämnda frågeställning prövas även ett antal teorier om sanktioner, handel och olja för att kontrollera och finna signifikans i det empiriska material som presenteras.
Resultatet av analysen visar att vi ej kan finna någon signifikans vare sig för den positiva eller negativa teoribildningen av ekonomiska sanktioner på en stats demokratiutveckling samt att de presenterade handelsteorierna inte helt har stöd i det empiriska material vi presenterar. Däremot ser vi en signifikant påverkan av utbildning och olja på staters demokratiutveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Heljetorp, Gustaf LU and Ramos Gonzalez, Erik LU
supervisor
organization
alternative title
Har ekonomiska sanktioner någon effekt på en stats demokratiutveckling?
course
STVA21 20112
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
ekonomiska sanktioner, handel, olja, Freedom House, demokrati
language
Swedish
additional info
Tack till:

Mia Olsson, Michael Wahman, Olof Lundgren, John Sveding och Ludvig Sundin.
För eran hjälp och värdefulla rådgivning under uppsatsskrivandet.

Samt

Navin Bapat, Cooper A Drury och Gary Haubauer
För hjälp och tillgång till era värdefulla databaser.
id
2276081
date added to LUP
2012-02-17 10:43:00
date last changed
2012-02-17 10:43:00
@misc{2276081,
 abstract   = {Ekonomiska sanktioner används i första hand som ett medel för att utöva press när en stat inskränker på mänskliga fri- och rättigheter. Det material vi presenterar visar dock på att sanktionsutövande även kan förekomma när en stat bryter emot demokratiska rättigheter. Senare forskning visar även att sittande regimer alltför ofta inte blir drabbade utav dessa ekonomsiska sanktioner, utan att det snarare är folket i staten som får lida. Denna uppsats kommer analysera vilka effekter ekonomiska sanktioner kan komma att ha på en stats demokratiutveckling. Arbetet görs genom en komparativ studie, där vi empiriskt ser på den demokratiska utvecklingen i sanktionerade länder samt två mindre fallstudier med Sydafrika och Panama som illustrativa exempel på när ekonomiska sanktioner verkar fungerar och när det inte gör det. Frågan som försöker besvaras är: 
Har ekonomiska sanktioner någon effekt på en stats demokratiutveckling?
Utifrån ovannämnda frågeställning prövas även ett antal teorier om sanktioner, handel och olja för att kontrollera och finna signifikans i det empiriska material som presenteras.
Resultatet av analysen visar att vi ej kan finna någon signifikans vare sig för den positiva eller negativa teoribildningen av ekonomiska sanktioner på en stats demokratiutveckling samt att de presenterade handelsteorierna inte helt har stöd i det empiriska material vi presenterar. Däremot ser vi en signifikant påverkan av utbildning och olja på staters demokratiutveckling.},
 author    = {Heljetorp, Gustaf and Ramos Gonzalez, Erik},
 keyword   = {ekonomiska sanktioner,handel,olja,Freedom House,demokrati},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ekonomiska sanktioner, ett tveeggat svärd?},
 year     = {2012},
}