Advanced

From red to grey and back again : a detailed study of the lower Kundan (Middle Ordovician) 'Täljsten' interval and its enclosing strata in Västergötland, Sweden

Lindskog, Anders (2010) In Dissertations in Geology at Lund University
Department of Geology
Abstract
Lithologic and faunal characteristics of the anomalous lower Kundan (Darriwilian, Middle Ordovician) 'Täljsten' limestone interval and its enclosing strata have been studied at Kinnekulle (Västergötland, south-central Sweden). A 2.6 m thick rock succession has been sampled, resulting in thin-sections and acid-insoluble residues. Both lithology and fauna change markedly throughout the succession, as is visible at both macro- and microscopic level. Stratigraphically ascending, the lithology changes from red color in the Lanna Limestone to grey throughout most of the 'Täljsten' interval and then back to red again in the Holen Limestone. These changes are accompanied by a gradual transition from wacke- to packstones, and a reorganization of... (More)
Lithologic and faunal characteristics of the anomalous lower Kundan (Darriwilian, Middle Ordovician) 'Täljsten' limestone interval and its enclosing strata have been studied at Kinnekulle (Västergötland, south-central Sweden). A 2.6 m thick rock succession has been sampled, resulting in thin-sections and acid-insoluble residues. Both lithology and fauna change markedly throughout the succession, as is visible at both macro- and microscopic level. Stratigraphically ascending, the lithology changes from red color in the Lanna Limestone to grey throughout most of the 'Täljsten' interval and then back to red again in the Holen Limestone. These changes are accompanied by a gradual transition from wacke- to packstones, and a reorganization of microfaunal components takes place in the 'Täljsten'. This faunal reorganization is most pronounced in the relative abundance of brachiopods and echinoderms. The former taxon first dominates among identified skeletal grains, but then notably declines in the lower half of the 'Täljsten', whereas the latter taxon increases and ultimately becomes dominant. Echinoderms are also abundant at a macroscopic scale in the 'Täljsten', in beds dominated by diploporite cystoids ('Sphaeronites beds'). A stabilization of faunal component relations is seen in the upper half of the 'Täljsten' and the superjacent Holen Limestone, where a new faunal association appears to have been established. These observations fit well with previous studies of the rock succession, and seem to be in concordance with prevailing views that the 'Täljsten' represents a regressive event. (Less)
Abstract (Swedish)
Fält-, mikroskop-, och litteraturstudier har utförts för att fastställa karakteristika rörande litologi och fauna i den mellanordoviciska (darriwilian, undre kunda), märkliga “täljstenen” (kalksten) och dess omgivande lager, som går i dagen vid Kinnekulle i Västergötland. En 2,6 m mäktig bergartssekvens har provtagits, resulterande i tunnslip och syraresistenta residualer. Både litologi och fauna genomgår anmärkningsvärda förändringar genom lagerföljden, vilket är synligt både på makro- och mikroskopisk nivå. Litologin förändras, i stratigrafiskt stigande ordning, från röda färger i lannakalkstenen till grått genom större delen av “täljstenen” och sedan åter till rött i holenkalkstenen. Samtidigt sker en gradvis förändring från wacke- till... (More)
Fält-, mikroskop-, och litteraturstudier har utförts för att fastställa karakteristika rörande litologi och fauna i den mellanordoviciska (darriwilian, undre kunda), märkliga “täljstenen” (kalksten) och dess omgivande lager, som går i dagen vid Kinnekulle i Västergötland. En 2,6 m mäktig bergartssekvens har provtagits, resulterande i tunnslip och syraresistenta residualer. Både litologi och fauna genomgår anmärkningsvärda förändringar genom lagerföljden, vilket är synligt både på makro- och mikroskopisk nivå. Litologin förändras, i stratigrafiskt stigande ordning, från röda färger i lannakalkstenen till grått genom större delen av “täljstenen” och sedan åter till rött i holenkalkstenen. Samtidigt sker en gradvis förändring från wacke- till packstenar, medan en reorganisation av mikrofaunan sker i “täljstenen”. Reorganisationen är tydligast gällande de relativa abundanserna av brachiopoder och echinodermer. Den förstnämnda djurgruppen dominerar först bland identifierade skeletala fragment, men uppvisar sedan en tydlig nedgång i den undre halvan av “täljstenen”, samtidigt som den sistnämnda djurgruppen ökar och slutligen övertar den dominanta platsen. Makroskopiska echinodermer är också rikligt förekommande i “täljstenen”, i lager dominerade av diploporida cystoidéer (“Sphaeronites-bäddar”). En stabilisering i faunan är skönjbar i de övre delarna av “täljstenen” samt i den överliggande holenkalkstenen, där faunan tycks ha antagit en ny sammansättning gällande olika djurgruppers relativa abundanser. Dessa observationer är samstämmiga med tidigare litologiska och faunistiska studier av bergartssekvensen och kan även tolkas som varande samstämmiga med de dominerande åsikterna, att “täljstenen” representerar en havsnivåsänkning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindskog, Anders
supervisor
organization
alternative title
Från rött till grått och tillbaka igen : en detaljerad studie av den mellanordoviciska (undre kunda) “täljstenen” och dess omgivande bergarter i Västergötland, Sverige
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
täljsten, lithology, faunal changes, Lanna Limestone, Holen Limestone, Kinnekulle, Hällekis, Thorsberg, Ordovician, Sweden, lannakalkstenen, holenkalkstenen, mellanordovicium, Sverige
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
263
language
English
id
2295422
date added to LUP
2012-01-16 15:57:48
date last changed
2012-01-16 15:57:48
@misc{2295422,
 abstract   = {Lithologic and faunal characteristics of the anomalous lower Kundan (Darriwilian, Middle Ordovician) 'Täljsten' limestone interval and its enclosing strata have been studied at Kinnekulle (Västergötland, south-central Sweden). A 2.6 m thick rock succession has been sampled, resulting in thin-sections and acid-insoluble residues. Both lithology and fauna change markedly throughout the succession, as is visible at both macro- and microscopic level. Stratigraphically ascending, the lithology changes from red color in the Lanna Limestone to grey throughout most of the 'Täljsten' interval and then back to red again in the Holen Limestone. These changes are accompanied by a gradual transition from wacke- to packstones, and a reorganization of microfaunal components takes place in the 'Täljsten'. This faunal reorganization is most pronounced in the relative abundance of brachiopods and echinoderms. The former taxon first dominates among identified skeletal grains, but then notably declines in the lower half of the 'Täljsten', whereas the latter taxon increases and ultimately becomes dominant. Echinoderms are also abundant at a macroscopic scale in the 'Täljsten', in beds dominated by diploporite cystoids ('Sphaeronites beds'). A stabilization of faunal component relations is seen in the upper half of the 'Täljsten' and the superjacent Holen Limestone, where a new faunal association appears to have been established. These observations fit well with previous studies of the rock succession, and seem to be in concordance with prevailing views that the 'Täljsten' represents a regressive event.},
 author    = {Lindskog, Anders},
 keyword   = {täljsten,lithology,faunal changes,Lanna Limestone,Holen Limestone,Kinnekulle,Hällekis,Thorsberg,Ordovician,Sweden,lannakalkstenen,holenkalkstenen,mellanordovicium,Sverige},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {From red to grey and back again : a detailed study of the lower Kundan (Middle Ordovician) 'Täljsten' interval and its enclosing strata in Västergötland, Sweden},
 year     = {2010},
}