Advanced

Har välmående individer i arbetslivet gemensamma beteendemönster? En strävan mot ett holistiskt perspektiv

Bolltoft, Åsa LU and Svensson, Martina LU (2012) PSYK01 20112
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att jämföra självskattade beteendemönster hos yrkesverksamma människor med lägre respektive högre grad av självskattat psykiskt välbefinnande. Utgångspunkten var holistisk där flera dimensioner togs i beaktning för att se huruvida det fanns gemensamma beteendemönster vad gäller arbete, tillgänglighet, återhämtning, kost och fysisk aktivitet. Studien har en kvantitativ ansats. För att mäta nivån av psykiskt välbefinnande användes General Health Questionnaire 12 och för de fem dimensionerna konstruerades frågor som byggde på tidigare teorier inom arbetslivsforskning samt rekommendationer från Folkhälsoinstitutet. En internetenkät skickades ut till ett företag med 455 anställda (n = 455), varav 205 besvarade... (More)
Syftet med denna studie var att jämföra självskattade beteendemönster hos yrkesverksamma människor med lägre respektive högre grad av självskattat psykiskt välbefinnande. Utgångspunkten var holistisk där flera dimensioner togs i beaktning för att se huruvida det fanns gemensamma beteendemönster vad gäller arbete, tillgänglighet, återhämtning, kost och fysisk aktivitet. Studien har en kvantitativ ansats. För att mäta nivån av psykiskt välbefinnande användes General Health Questionnaire 12 och för de fem dimensionerna konstruerades frågor som byggde på tidigare teorier inom arbetslivsforskning samt rekommendationer från Folkhälsoinstitutet. En internetenkät skickades ut till ett företag med 455 anställda (n = 455), varav 205 besvarade enkäten. För att jämföra självskattade beteendemönster hos människor med högre respektive lägre psykiskt välbefinnande delade en median split (Md = 27.17) in alla individer i två grupper. På grund av normalitetsavvikelser utfördes fem icke parametriska Mann-Whitney U Test mellan den högre och den lägre gruppen av psykiskt välbefinnande, för respektive dimension. Resultaten visade att det fanns signifikanta skillnader i beteendemönster mellan grupperna inom dimensionerna arbete (r = 0.5), tillgänglighet (r = 0.3) och återhämtning (r = 0.2), men inte kost (r = 0.12) och fysisk aktivitet (r = 0.07). (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bolltoft, Åsa LU and Svensson, Martina LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
psykiskt välbefinnande, beteende, GHQ 12, dimension, arbete, tillgänglighet, återhämtning, kost, fysisk aktivitet
language
Swedish
id
2295433
date added to LUP
2012-01-25 15:41:52
date last changed
2012-01-25 15:41:52
@misc{2295433,
 abstract   = {Syftet med denna studie var att jämföra självskattade beteendemönster hos yrkesverksamma människor med lägre respektive högre grad av självskattat psykiskt välbefinnande. Utgångspunkten var holistisk där flera dimensioner togs i beaktning för att se huruvida det fanns gemensamma beteendemönster vad gäller arbete, tillgänglighet, återhämtning, kost och fysisk aktivitet. Studien har en kvantitativ ansats. För att mäta nivån av psykiskt välbefinnande användes General Health Questionnaire 12 och för de fem dimensionerna konstruerades frågor som byggde på tidigare teorier inom arbetslivsforskning samt rekommendationer från Folkhälsoinstitutet. En internetenkät skickades ut till ett företag med 455 anställda (n = 455), varav 205 besvarade enkäten. För att jämföra självskattade beteendemönster hos människor med högre respektive lägre psykiskt välbefinnande delade en median split (Md = 27.17) in alla individer i två grupper. På grund av normalitetsavvikelser utfördes fem icke parametriska Mann-Whitney U Test mellan den högre och den lägre gruppen av psykiskt välbefinnande, för respektive dimension. Resultaten visade att det fanns signifikanta skillnader i beteendemönster mellan grupperna inom dimensionerna arbete (r = 0.5), tillgänglighet (r = 0.3) och återhämtning (r = 0.2), men inte kost (r = 0.12) och fysisk aktivitet (r = 0.07).},
 author    = {Bolltoft, Åsa and Svensson, Martina},
 keyword   = {psykiskt välbefinnande,beteende,GHQ 12,dimension,arbete,tillgänglighet,återhämtning,kost,fysisk aktivitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Har välmående individer i arbetslivet gemensamma beteendemönster? En strävan mot ett holistiskt perspektiv},
 year     = {2012},
}