Advanced

Generationsskifte av skogsbruk - En fallstudie av skatterättsliga aspekter

Ekman, Diana LU (2012) HARK11 20112
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Titel: Generationsskifte av skogsbruk – En fallstudie av skatterättsliga aspekter.
Nyckelord: Generationsskifte, skogsbruk, gåva, köp, bokslutsdispositioner.
Problem: Hur påverkar de skatterättsliga aspekterna de bokslutsmässiga posterna av ett generationsskifte som genomförs via köp, respektive via gåva?
Syfte: Syftet med denna uppsats är att med hjälp av ett caseföretag inom skogsbranschen analysera hur de bokföringsmässiga posterna påverkas av hur överföringen av närings-verksamheten görs, från den äldre till den yngre generationen. Denna analys görs genom att utreda gällande rätt avseende detta.
Metod: Jag använder mig av en klassisk juridisk metod för att utreda gällande rätt vid ett generationsskifte av ett skogsbruk. Jag bygger... (More)
Titel: Generationsskifte av skogsbruk – En fallstudie av skatterättsliga aspekter.
Nyckelord: Generationsskifte, skogsbruk, gåva, köp, bokslutsdispositioner.
Problem: Hur påverkar de skatterättsliga aspekterna de bokslutsmässiga posterna av ett generationsskifte som genomförs via köp, respektive via gåva?
Syfte: Syftet med denna uppsats är att med hjälp av ett caseföretag inom skogsbranschen analysera hur de bokföringsmässiga posterna påverkas av hur överföringen av närings-verksamheten görs, från den äldre till den yngre generationen. Denna analys görs genom att utreda gällande rätt avseende detta.
Metod: Jag använder mig av en klassisk juridisk metod för att utreda gällande rätt vid ett generationsskifte av ett skogsbruk. Jag bygger uppsatsen på analys av rättskällor och doktrin för att finna och utreda skillnaderna mellan gåva och köp.
Slutsats: Det är många faktorer som måste bedömas innan ett beslut tas om hur ett generationsskifte ska genomföras. Det finns ingen exakt sanning eller ett exakt svar på frågan huruvida skiftet ska genomföras genom köp eller gåva. Istället får en bedömning göras baserad på vad som är det mest fördelaktiga valet i varje fall. Vid ett generations-skifte via gåva är det den yngre generationen som får betalningsansvaret för den realiserade skatten för värdeökningarna på fastigheten och de gjorda boksluts-dispositionerna, som gjorts redan under den äldre generationens ägande.
Det finns flera skattemässiga fördelar med köp, den viktigaste anser jag vara att anskaffningsvärdet skrivs upp. Det kan vara en stor fördel att istället köpa närings-verksamheten för att få upp detta värde. Vid ett generationsskifte via köp är det den äldre generationen som ansvarar för att beskatta värdeökningen på fastigheterna genom kapitalskatt. Den yngre generationen beskattas genom stämpelskatt på förvärvet.
Rent skatterättsligt är ett köp att föredra eftersom det är där de största skattemässiga fördelarna finns både för näringsverksamheten och för de inblandade, som dessutom till större grad kan styra över skiftet via ett köp. Dessutom måste det tas i beaktande att lagen inte är konstant, vi vet vad lagen stadgar idag och vad konsekvenserna blir, men vi vet inte hur lagen förändras under årens gång. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekman, Diana LU
supervisor
organization
course
HARK11 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Generationsskifte, skogsbruk, gåva, köp, bokslutsdispositioner.
language
Swedish
id
2296070
date added to LUP
2012-01-20 08:41:01
date last changed
2012-01-20 08:41:01
@misc{2296070,
 abstract   = {Titel: Generationsskifte av skogsbruk – En fallstudie av skatterättsliga aspekter.
Nyckelord: Generationsskifte, skogsbruk, gåva, köp, bokslutsdispositioner.
Problem: Hur påverkar de skatterättsliga aspekterna de bokslutsmässiga posterna av ett generationsskifte som genomförs via köp, respektive via gåva?
Syfte: Syftet med denna uppsats är att med hjälp av ett caseföretag inom skogsbranschen analysera hur de bokföringsmässiga posterna påverkas av hur överföringen av närings-verksamheten görs, från den äldre till den yngre generationen. Denna analys görs genom att utreda gällande rätt avseende detta. 
Metod: Jag använder mig av en klassisk juridisk metod för att utreda gällande rätt vid ett generationsskifte av ett skogsbruk. Jag bygger uppsatsen på analys av rättskällor och doktrin för att finna och utreda skillnaderna mellan gåva och köp.
Slutsats: Det är många faktorer som måste bedömas innan ett beslut tas om hur ett generationsskifte ska genomföras. Det finns ingen exakt sanning eller ett exakt svar på frågan huruvida skiftet ska genomföras genom köp eller gåva. Istället får en bedömning göras baserad på vad som är det mest fördelaktiga valet i varje fall. Vid ett generations-skifte via gåva är det den yngre generationen som får betalningsansvaret för den realiserade skatten för värdeökningarna på fastigheten och de gjorda boksluts-dispositionerna, som gjorts redan under den äldre generationens ägande.
Det finns flera skattemässiga fördelar med köp, den viktigaste anser jag vara att anskaffningsvärdet skrivs upp. Det kan vara en stor fördel att istället köpa närings-verksamheten för att få upp detta värde. Vid ett generationsskifte via köp är det den äldre generationen som ansvarar för att beskatta värdeökningen på fastigheterna genom kapitalskatt. Den yngre generationen beskattas genom stämpelskatt på förvärvet. 
Rent skatterättsligt är ett köp att föredra eftersom det är där de största skattemässiga fördelarna finns både för näringsverksamheten och för de inblandade, som dessutom till större grad kan styra över skiftet via ett köp. Dessutom måste det tas i beaktande att lagen inte är konstant, vi vet vad lagen stadgar idag och vad konsekvenserna blir, men vi vet inte hur lagen förändras under årens gång.},
 author    = {Ekman, Diana},
 keyword   = {Generationsskifte,skogsbruk,gåva,köp,bokslutsdispositioner.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Generationsskifte av skogsbruk - En fallstudie av skatterättsliga aspekter},
 year     = {2012},
}