Advanced

Osteo-histology of Mesozoic marine tetrapods : implications for longevity, growth strategies and growth rates

Gren, Johan (2010) In Dissertations in Geology at Lund University
Department of Geology
Abstract
Osteo-histology provides information on age, growth strategies, and lifestyles of both recent and ancient animals. This study deals with the histology of fossilized bone from three groups of tetrapods – sea turtles, ichthyosaurs and plesiosaurs – all secondarily adapted to marine life, but with rather different bone microstructures. As a result of extensive vascularization (i.e. osteoporosis), ichthyosaur bone is light, which may have contributed to increased manoeuvrability in open waters. This structure is comparable to that of most extant whales and dolphins. Plesiosaur bone, on the other hand, is very dense (i.e. pachyosteosclerotic) and therefore heavy. This extra weight may have been used for ballasting in a near-shore, shallow... (More)
Osteo-histology provides information on age, growth strategies, and lifestyles of both recent and ancient animals. This study deals with the histology of fossilized bone from three groups of tetrapods – sea turtles, ichthyosaurs and plesiosaurs – all secondarily adapted to marine life, but with rather different bone microstructures. As a result of extensive vascularization (i.e. osteoporosis), ichthyosaur bone is light, which may have contributed to increased manoeuvrability in open waters. This structure is comparable to that of most extant whales and dolphins. Plesiosaur bone, on the other hand, is very dense (i.e. pachyosteosclerotic) and therefore heavy. This extra weight may have been used for ballasting in a near-shore, shallow marine environment, indicative of habits similar to those of modern sirenians. Sea turtles display a lamellar, moderately vascularized bone pattern comparable to that of most recent turtles and crocodiles. This structure also indicates relatively slower growth rates compared to those of ichthyosaurs. The maturity of the animals at hand has also been investigated, and the sea turtle is adult, displaying at least 17 annual growth rings, whereas the ichthyosaur is a young adult or late juvenile and the plesiosaur is immature. (Less)
Abstract (Swedish)
Genom osteohistologiska analyser kan stora mängder information erhållas. Förutom möjligheten
att uppskatta åldern och mognadsgraden hos ett djur kan tillväxtsmärken i skelettet, så kallade ’growth marks’
eller GM, också innehålla information om benens tillväxtshastighet, djurets tillväxtstrategi och till och med levnadssätt.
Denna studie avhandlar histologin hos fossiliserade ben tillhörande en havssköldpadda, en fisködla och en
svanödla, vilka alla var sekundärt anpassade till ett marint liv men hade skild skelettuppbyggnad. Fisködlebenet
uppvisar en mycket stor kärlfrekvens (osteoporos) vilket kan ha minskat skelettets totala vikt och därmed förbättrat
djurets rörelse- och manövreringsmöjligheter i öppna vatten. Denna benstruktur... (More)
Genom osteohistologiska analyser kan stora mängder information erhållas. Förutom möjligheten
att uppskatta åldern och mognadsgraden hos ett djur kan tillväxtsmärken i skelettet, så kallade ’growth marks’
eller GM, också innehålla information om benens tillväxtshastighet, djurets tillväxtstrategi och till och med levnadssätt.
Denna studie avhandlar histologin hos fossiliserade ben tillhörande en havssköldpadda, en fisködla och en
svanödla, vilka alla var sekundärt anpassade till ett marint liv men hade skild skelettuppbyggnad. Fisködlebenet
uppvisar en mycket stor kärlfrekvens (osteoporos) vilket kan ha minskat skelettets totala vikt och därmed förbättrat
djurets rörelse- och manövreringsmöjligheter i öppna vatten. Denna benstruktur är jämförbar med den vi ser i de
flesta av dagens valar och delfiner. Svanödlebenet är mycket kompakt (pachyosteosklerotiskt) vilket troligtvis bidragit
till att skelettet var tungt. Denna extra vikt kan ha använts som ballast i en kustnära grundhavsmiljö, analogt
med den livsstil dagens sirendjur har. Havssköldpaddan har en laminär, måttligt vaskulariserad benstruktur, jämförbar
med nutida havssköldpaddor och krokodiler. Denna struktur påvisar också en långsam tillväxthastighet i förhållande
till den hos fisködlan. Djurens ontogeni har också studerats och havssköldpaddebenet bedöms vara från ett
vuxet djur, med en ålder av minst 17 år baserat på antalet tillväxtsringar, fisködlan var en äldre juvenil eller ett ungt
vuxet djur, medan svanödlan var ett ungdjur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gren, Johan
supervisor
organization
alternative title
Osteohistologi hos mesozoiska marina tetrapoder : implikationer för livscykler, tillväxtstrategier och tillväxthastigheter
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
histologi, mesozoiska tetrapoder, livslängd, tillväxtstrategier, osteoporos, pachyosteosclerosis, histology, Mesozoic tetrapods, longevity, growth strategies, osteoporosis
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
257
language
English
id
2298285
date added to LUP
2012-01-19 16:07:57
date last changed
2012-01-19 16:07:57
@misc{2298285,
 abstract   = {Osteo-histology provides information on age, growth strategies, and lifestyles of both recent and ancient animals. This study deals with the histology of fossilized bone from three groups of tetrapods – sea turtles, ichthyosaurs and plesiosaurs – all secondarily adapted to marine life, but with rather different bone microstructures. As a result of extensive vascularization (i.e. osteoporosis), ichthyosaur bone is light, which may have contributed to increased manoeuvrability in open waters. This structure is comparable to that of most extant whales and dolphins. Plesiosaur bone, on the other hand, is very dense (i.e. pachyosteosclerotic) and therefore heavy. This extra weight may have been used for ballasting in a near-shore, shallow marine environment, indicative of habits similar to those of modern sirenians. Sea turtles display a lamellar, moderately vascularized bone pattern comparable to that of most recent turtles and crocodiles. This structure also indicates relatively slower growth rates compared to those of ichthyosaurs. The maturity of the animals at hand has also been investigated, and the sea turtle is adult, displaying at least 17 annual growth rings, whereas the ichthyosaur is a young adult or late juvenile and the plesiosaur is immature.},
 author    = {Gren, Johan},
 keyword   = {histologi,mesozoiska tetrapoder,livslängd,tillväxtstrategier,osteoporos,pachyosteosclerosis,histology,Mesozoic tetrapods,longevity,growth strategies,osteoporosis},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {Osteo-histology of Mesozoic marine tetrapods : implications for longevity, growth strategies and growth rates},
 year     = {2010},
}