Advanced

En kvalitativ studie om ledares syn på kreativitetsfrämjande ledarskap inom offentlig sektor

Lundell, Mats LU and Wieslander Abrahamsson, Susanne LU (2012) PSYK01 20111
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen var att undersöka chefers uppfattningar av det kreativitetsfrämjande ledarskapet inom offentlig sektor. Studien ingick i ett större forskningsprojekt där kreativitetsfrämjande ledarskap studerades utifrån en större population, vilken innefattar både offentlig och privat sektor. Undersökningen genomfördes enligt den kvalitativa metoden, grundad teori och datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer på åtta chefer anställda inom Malmö kommun. Studiens resultat bygger uteslutande på intervjupersonernas utsagor och subjektiva uppfattning kring ämnet. Resultatet från studien kom att utmynna i tre huvudfaktorer vilka föreslås vara grundstenar i det kreativitetsfrämjande ledarskapet inom den offentliga sektorn.... (More)
Syftet med uppsatsen var att undersöka chefers uppfattningar av det kreativitetsfrämjande ledarskapet inom offentlig sektor. Studien ingick i ett större forskningsprojekt där kreativitetsfrämjande ledarskap studerades utifrån en större population, vilken innefattar både offentlig och privat sektor. Undersökningen genomfördes enligt den kvalitativa metoden, grundad teori och datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer på åtta chefer anställda inom Malmö kommun. Studiens resultat bygger uteslutande på intervjupersonernas utsagor och subjektiva uppfattning kring ämnet. Resultatet från studien kom att utmynna i tre huvudfaktorer vilka föreslås vara grundstenar i det kreativitetsfrämjande ledarskapet inom den offentliga sektorn. Dessa är; ”behov av tid”, ”stöd” och ”divergens”. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundell, Mats LU and Wieslander Abrahamsson, Susanne LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kreativitetsfrämjande, Ledarskap, Kreativitet, Offentligsektor
language
Swedish
id
2299840
date added to LUP
2012-02-03 16:58:46
date last changed
2012-02-03 16:58:46
@misc{2299840,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen var att undersöka chefers uppfattningar av det kreativitetsfrämjande ledarskapet inom offentlig sektor. Studien ingick i ett större forskningsprojekt där kreativitetsfrämjande ledarskap studerades utifrån en större population, vilken innefattar både offentlig och privat sektor. Undersökningen genomfördes enligt den kvalitativa metoden, grundad teori och datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer på åtta chefer anställda inom Malmö kommun. Studiens resultat bygger uteslutande på intervjupersonernas utsagor och subjektiva uppfattning kring ämnet. Resultatet från studien kom att utmynna i tre huvudfaktorer vilka föreslås vara grundstenar i det kreativitetsfrämjande ledarskapet inom den offentliga sektorn. Dessa är; ”behov av tid”, ”stöd” och ”divergens”.},
 author    = {Lundell, Mats and Wieslander Abrahamsson, Susanne},
 keyword   = {Kreativitetsfrämjande,Ledarskap,Kreativitet,Offentligsektor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En kvalitativ studie om ledares syn på kreativitetsfrämjande ledarskap inom offentlig sektor},
 year     = {2012},
}