Advanced

Cream-skimming på privata vårdcentraler i Region Skåne?

Lanne, Gustav LU (2012) NEKK01 20112
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats gör ett försök att undersöka huruvida privata vårdcentraler i Skåne praktiserar cream-skimming efter införandet av Hälsoval Skåne. En redogörelse görs för hur ersättningssystemet till vårdcentraler är utformat och hur detta kan kopplas till ekonomisk teori om cream-skimming. Med stöd i ”agency”-teorin och i teorin om vinstmaximering konstateras att det finns incitament för privata vårdcentraler att praktisera cream-skimming. Data från Nationell Patientenkät (NPE) analyseras i en logistisk regressionsmodell i syfte att utreda om det går att finna empiriskt belägg för att cream-skimming förekommer i Region Skåne. Resultatet visar på en tendens till att privata vårdcentraler praktiserar cream-skimming.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lanne, Gustav LU
supervisor
organization
course
NEKK01 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
cream-skimming, vårdval, Hälsoval Skåne, Region Skåne, logistisk regression
language
Swedish
id
2300227
date added to LUP
2012-02-13 13:27:42
date last changed
2012-02-13 13:27:42
@misc{2300227,
 abstract   = {Denna uppsats gör ett försök att undersöka huruvida privata vårdcentraler i Skåne praktiserar cream-skimming efter införandet av Hälsoval Skåne. En redogörelse görs för hur ersättningssystemet till vårdcentraler är utformat och hur detta kan kopplas till ekonomisk teori om cream-skimming. Med stöd i ”agency”-teorin och i teorin om vinstmaximering konstateras att det finns incitament för privata vårdcentraler att praktisera cream-skimming. Data från Nationell Patientenkät (NPE) analyseras i en logistisk regressionsmodell i syfte att utreda om det går att finna empiriskt belägg för att cream-skimming förekommer i Region Skåne. Resultatet visar på en tendens till att privata vårdcentraler praktiserar cream-skimming.},
 author    = {Lanne, Gustav},
 keyword   = {cream-skimming,vårdval,Hälsoval Skåne,Region Skåne,logistisk regression},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Cream-skimming på privata vårdcentraler i Region Skåne?},
 year     = {2012},
}