Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Principen om Nödvändiga Nyttigheter och dess tillämpning med fokus på infrastruktur

Silfwerax, Marie-Louise LU (2012) HARK11 20112
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Avtalsfrihet är en av grundpelarna inom konkurrensrätten. För att främja den gemensamma marknaden inom Europeiska Unionen, har kommissionen och medlemsstaterna skapt regelverk som skapar spelregler för företagen. I samband med att alltfler statliga marknader avregleras, skapas dominerande företag som äger och/eller driver olika former av infrastruktur och nätstrukturer, som kallas essential facilities, nödvändiga nyttigheter. Naturligtvis finns det även företag som utan allmänna medel byggt upp olika former av resurser. Ett dominerande företag kan genom sitt förfarande missbruka sin ställning i enlighet med artikel 102 i Funktionsfördraget samt 2:7 konkurrenslagen (2008:579). I vissa fall kan dominanten, trots avtalsfriheten, tvingas ingå... (More)
Avtalsfrihet är en av grundpelarna inom konkurrensrätten. För att främja den gemensamma marknaden inom Europeiska Unionen, har kommissionen och medlemsstaterna skapt regelverk som skapar spelregler för företagen. I samband med att alltfler statliga marknader avregleras, skapas dominerande företag som äger och/eller driver olika former av infrastruktur och nätstrukturer, som kallas essential facilities, nödvändiga nyttigheter. Naturligtvis finns det även företag som utan allmänna medel byggt upp olika former av resurser. Ett dominerande företag kan genom sitt förfarande missbruka sin ställning i enlighet med artikel 102 i Funktionsfördraget samt 2:7 konkurrenslagen (2008:579). I vissa fall kan dominanten, trots avtalsfriheten, tvingas ingå avtal med konkurrenter eller kunder för att marknaden skall kunna främjas. Därmed kan dominanten missbruka sin ställning om den ej ingår avtal. Denna uppsats, vars fokus är transportsektorn, beskriver hur begreppet nödvändiga nyttigheter tolkas, dess innebörd samt dess tillämpning av domstolarna. Även hur domstolarna bedömer begreppen relevant marknad, dominans och missbruk samt förhållandet till tredje man diskuteras med nödvändiga nyttigheter som utgångspunkt. Hypotesen är om dominanten kan påverka priser och utbudet.
Principen om nödvändiga nyttigheter är relativ ny och det var först på 1990-talet som domstolarna inom Europeiska Unionen började använde sig av begreppet i sina avgöranden. Tillämpningen skall ske restriktivt och flertalet rekvisit måste uppfyllas för att en resurs skall anses vara nödvändig. Några av dessa är 1) nyttigheten skall vara oumbärlig för att konkurrerande företag skall kunna bedriva sin verksamhet, och 2) det skall vara omöjligt/orimligt för konkurrenten att själv skapa nyttigheten. Det är dock fortfarande i vissa fall oklart om en resurs anses vara en nödvändighet, vilket i sig ej är konstigt eftersom marknaden är i ständig förändring.
Genom uppsatsen är det tänkt att läsaren erhålls en inblick inom området nödvändiga nyttigheter, förstår rekvisiten som medför att förfarande kan innebära ett missbruk samt eventuella omständigheter som kan tvinga företag att ingå avtal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Silfwerax, Marie-Louise LU
supervisor
organization
course
HARK11 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Konkurrensrätt, missbruk av dominerande ställning, essential facilites, nödvändiga nyttigheter, monopol
language
Swedish
id
2300334
date added to LUP
2012-01-23 08:24:41
date last changed
2012-01-23 08:24:41
@misc{2300334,
 abstract   = {{Avtalsfrihet är en av grundpelarna inom konkurrensrätten. För att främja den gemensamma marknaden inom Europeiska Unionen, har kommissionen och medlemsstaterna skapt regelverk som skapar spelregler för företagen. I samband med att alltfler statliga marknader avregleras, skapas dominerande företag som äger och/eller driver olika former av infrastruktur och nätstrukturer, som kallas essential facilities, nödvändiga nyttigheter. Naturligtvis finns det även företag som utan allmänna medel byggt upp olika former av resurser. Ett dominerande företag kan genom sitt förfarande missbruka sin ställning i enlighet med artikel 102 i Funktionsfördraget samt 2:7 konkurrenslagen (2008:579). I vissa fall kan dominanten, trots avtalsfriheten, tvingas ingå avtal med konkurrenter eller kunder för att marknaden skall kunna främjas. Därmed kan dominanten missbruka sin ställning om den ej ingår avtal. Denna uppsats, vars fokus är transportsektorn, beskriver hur begreppet nödvändiga nyttigheter tolkas, dess innebörd samt dess tillämpning av domstolarna. Även hur domstolarna bedömer begreppen relevant marknad, dominans och missbruk samt förhållandet till tredje man diskuteras med nödvändiga nyttigheter som utgångspunkt. Hypotesen är om dominanten kan påverka priser och utbudet. 
Principen om nödvändiga nyttigheter är relativ ny och det var först på 1990-talet som domstolarna inom Europeiska Unionen började använde sig av begreppet i sina avgöranden. Tillämpningen skall ske restriktivt och flertalet rekvisit måste uppfyllas för att en resurs skall anses vara nödvändig. Några av dessa är 1) nyttigheten skall vara oumbärlig för att konkurrerande företag skall kunna bedriva sin verksamhet, och 2) det skall vara omöjligt/orimligt för konkurrenten att själv skapa nyttigheten. Det är dock fortfarande i vissa fall oklart om en resurs anses vara en nödvändighet, vilket i sig ej är konstigt eftersom marknaden är i ständig förändring.
Genom uppsatsen är det tänkt att läsaren erhålls en inblick inom området nödvändiga nyttigheter, förstår rekvisiten som medför att förfarande kan innebära ett missbruk samt eventuella omständigheter som kan tvinga företag att ingå avtal.}},
 author    = {{Silfwerax, Marie-Louise}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Principen om Nödvändiga Nyttigheter och dess tillämpning med fokus på infrastruktur}},
 year     = {{2012}},
}