Advanced

FLEX-I-TIDEN: En studie om användandet av flextid och flextidens effekt på balansen mellan arbete och privatliv

Blomquist, Anne LU and Siirak, Maria LU (2012) PSYK01 20112
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
De senaste decennierna har flexibla arbetsförhållanden, såsom flexibel arbetstid ökat globalt. Anledningen till implementering av flexibla arbetstider varierar mellan arbetsplatser. Utmärkande är dock att flextiden har fått stor genomslagskraft och hög popularitet, både bland företag och anställda tack vare de positiva effekterna som annonserats. Studien syftade bland annat till att undersöka det faktiska användandet av flextid då tidigare forskning mest har fokuserat på möjligheten till flextid. Jämförande analyser i användandet av flextid mellan olika grupper, till exempel mellan kvinnor och män gjordes. Tidigare forskning pekar mot att möjligheten till flextid leder till en ökad upplevd balans mellan arbete- och privatliv. I studien... (More)
De senaste decennierna har flexibla arbetsförhållanden, såsom flexibel arbetstid ökat globalt. Anledningen till implementering av flexibla arbetstider varierar mellan arbetsplatser. Utmärkande är dock att flextiden har fått stor genomslagskraft och hög popularitet, både bland företag och anställda tack vare de positiva effekterna som annonserats. Studien syftade bland annat till att undersöka det faktiska användandet av flextid då tidigare forskning mest har fokuserat på möjligheten till flextid. Jämförande analyser i användandet av flextid mellan olika grupper, till exempel mellan kvinnor och män gjordes. Tidigare forskning pekar mot att möjligheten till flextid leder till en ökad upplevd balans mellan arbete- och privatliv. I studien undersöktes om faktisk användning av flextid har ett samband med balansen mellan arbete- och privatliv. En enkät skickades ut till anställda på ett industriföretag (n=188) med en användbar svarsfrekvens på 87. Medelvärdet för hur mycket flextid de anställda använde per vecka var 5 timmar och 50 min. Gruppen med högst frekvens (n=27) flexade i genomsnitt 31-60 minuter per dag. Resultaten visade inga signifikanta skillnader mellan de olika kategorierna i grupperna. Ingen signifikant korrelation erhölls mellan mängden använd flextid och den upplevda balansen mellan arbete- och privatliv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blomquist, Anne LU and Siirak, Maria LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
flexibel arbetstid, faktiskt, möjligheten, balans mellan arbete- och privatliv
language
Swedish
id
2301738
date added to LUP
2012-01-26 15:43:21
date last changed
2012-01-26 15:43:21
@misc{2301738,
 abstract   = {De senaste decennierna har flexibla arbetsförhållanden, såsom flexibel arbetstid ökat globalt. Anledningen till implementering av flexibla arbetstider varierar mellan arbetsplatser. Utmärkande är dock att flextiden har fått stor genomslagskraft och hög popularitet, både bland företag och anställda tack vare de positiva effekterna som annonserats. Studien syftade bland annat till att undersöka det faktiska användandet av flextid då tidigare forskning mest har fokuserat på möjligheten till flextid. Jämförande analyser i användandet av flextid mellan olika grupper, till exempel mellan kvinnor och män gjordes. Tidigare forskning pekar mot att möjligheten till flextid leder till en ökad upplevd balans mellan arbete- och privatliv. I studien undersöktes om faktisk användning av flextid har ett samband med balansen mellan arbete- och privatliv. En enkät skickades ut till anställda på ett industriföretag (n=188) med en användbar svarsfrekvens på 87. Medelvärdet för hur mycket flextid de anställda använde per vecka var 5 timmar och 50 min. Gruppen med högst frekvens (n=27) flexade i genomsnitt 31-60 minuter per dag. Resultaten visade inga signifikanta skillnader mellan de olika kategorierna i grupperna. Ingen signifikant korrelation erhölls mellan mängden använd flextid och den upplevda balansen mellan arbete- och privatliv.},
 author    = {Blomquist, Anne and Siirak, Maria},
 keyword   = {flexibel arbetstid,faktiskt,möjligheten,balans mellan arbete- och privatliv},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {FLEX-I-TIDEN: En studie om användandet av flextid och flextidens effekt på balansen mellan arbete och privatliv},
 year     = {2012},
}