Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Svekofennisk granit från olika metamorfa miljöer

Wollein Waldetoft, Kristofer (2009) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract (Swedish)
I denna uppsats undersöks granitiskt material från trakten av Örnsköldsvik. Det rör sig om så kallade sensvekofenniska graniter i den Bottniska bassängen. Syftet är att se om det finns något samband mellan materialets beskaffenhet och hur djupt ned i jordskorpan det trängt in. Materialet har undersökts i optiskt mikroskop. Resultaten antyder att det kan finnas skillnader som svarar mot djupet men det går inte att dra några säkra slutsatser. Detta skulle kräva ett betydligt större material. Kompletterande undersökningar har gjorts i elektronmikroskop. Bland annat undersöktes vad som såg ut att vara radioaktiva skador. Denna misstanke bekräftades.
Abstract
Here I present results from an investigation of granitic material from the area of Örnsköldsvik in east central Sweden, late Svecofennian granites in the Bothnian basin. The aim of the study was to see if there is any difference between the features of the material from different depths of intrusion. The results from light microscopy indicate that such might be the case, but the material is far too small for this investigation to settle the question. Analyses were also performed by electron microscopy, among other things on what appeared to be radioactive damage of the material. This suspicion was confirmed.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wollein Waldetoft, Kristofer
supervisor
organization
alternative title
Svecofennian granites from different metamorphic milieus
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
albite, symplectite, radioactive damage, Svecofennian granite, albit, symplektit, radioaktiva skador, svekofennisk granit
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
245
language
Swedish
id
2302120
date added to LUP
2012-01-25 14:51:49
date last changed
2012-01-25 14:51:49
@misc{2302120,
 abstract   = {{Here I present results from an investigation of granitic material from the area of Örnsköldsvik in east central Sweden, late Svecofennian granites in the Bothnian basin. The aim of the study was to see if there is any difference between the features of the material from different depths of intrusion. The results from light microscopy indicate that such might be the case, but the material is far too small for this investigation to settle the question. Analyses were also performed by electron microscopy, among other things on what appeared to be radioactive damage of the material. This suspicion was confirmed.}},
 author    = {{Wollein Waldetoft, Kristofer}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet}},
 title    = {{Svekofennisk granit från olika metamorfa miljöer}},
 year     = {{2009}},
}